Logo regiozakenwaterland.nl
Martijn Kool van het Regio College (links) en Arjan Vethman van het Horizon College.
Martijn Kool van het Regio College (links) en Arjan Vethman van het Horizon College. ((Foto: Han Giskes))

Op weg naar nog sterkere integratie opleidingen en bedrijfsleven

Onlangs werd aan het Horizon College en het Regio College de sleutel overhandigd van het mbo-gebouw Purmerend: de nieuwbouw die beide scholen huisvest, aan het Karakietpark in Purmerend. Hier zullen vanaf 12 september dagelijks zo'n 1500 studenten binnenstromen. Niet alleen de samenwerking tussen de twee scholen onder één dak maar ook de faciliteiten van de nieuwe locatie bieden nog meer kansen om de band tussen opleidingen en bedrijfsleven te versterken. Iets waar zowel Arjan Vethman, locatiedirecteur Purmerend van het Horizon College als zijn collega Martijn Kool, directeur van de Zorg, Welzijn en Sport van het Regio College zich al jaren voor sterk maakt.

Het verouderde onderkomen van het Horizon College en het Regio College deed veel jongeren uitwijken naar een mbo in Amsterdam. "Wij, en met ons de gemeente en het bedrijfsleven, willen deze studenten voor de regio behouden omdat regionaal opleiden belangrijk is in de samenwerking met lokale bedrijven," licht Vethman toe. "Purmerend is te klein voor twee ROC's, daarom hebben we het opleidingsaanbod samengebracht in één gebouw; in een constructie waarin het Horizon College eigenaar is en het Regio College huurt. Waarbij we overigens wel aparte scholen blijven met elk een eigen verantwoordelijkheid en eigen contacten met het bedrijfsleven." Het opleidingsportfolio is hierin goed verdeeld. Het Horizon College neemt het opleidingscluster ict, beveiliging, handel&dienstverlening, economie en sport&beweging voor haar rekening. Welzijn, gezondheidszorg, techniek, toerisme en entree-opleidingen verzorgt het Regio College.

Bedrijfsleven als speerpunt
Vethman is schooldirecteur nieuwe stijl. Hij zit niet de hele dag op zijn plek, maar is vooral veel onderweg. Naar de verschillende locaties, maar zeker ook naar bedrijven. Hij is lid van de PRO, bestuurslid van Stichting PurmerValley en zorgt dat zijn school aanwezig is bij evenementen als Purmerend Werkt en de NV Purmerend talkshow.
Vethman: "Het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven, dat is mijn speerpunt. Met als doel de kloof te verkleinen en momenten te pakken om intensiever samen te werken. Dat wordt gelukkig volop ondersteund door zowel de gemeente Purmerend als het bedrijfsleven hier. Beide zijn erg actief in initiatieven waar het gaat om de integratie van werk en opleiding, zoals bijvoorbeeld Purmerend Werkt."

Ict
Als verantwoordelijke binnen het Horizon College voor het opleidingscluster economie, inclusief ict en beveiliging, zet Vethman persoonlijk zijn focus op het in goede banen leiden van ict-opleidingen en de aansluiting hiervan op het bedrijfsleven. "Er zijn erg veel ict-bedrijfjes in Purmerend met een grote behoefte aan goed gekwalificeerde medewerkers. Dit was de aanleiding om via PurmerValley de onderwijskwaliteit te versterken en de kloof tussen vraag en aanbod te dichten. Op de nieuwe locatie en met de komst binnenkort van esports en egaming center H20 kunnen we daarin nog meer betekenen."

Samenwerkingsverbanden
Maar ook in de zorg en de horeca zijn er mooie samenwerkingsverbanden met respectievelijk zorginstellingen en horecagelegenheden/evenementen tot stand gebracht. Wat dat laatste betreft werken de studenten al mee aan alle evenementen in de stad. Vethman: "In de nieuwbouw hebben we nu zelfs een eigen restaurant wat ook weer een extra faciliteit is om onze band met het bedrijfsleven te versterken. Er kan zowel worden vergaderd als gegeten waardoor opleiding en praktijk worden samengebracht."

Unieke positie
De totstandkoming van deze gezamenlijke nieuwbouw was een lang en soms ingewikkeld traject waarin Vethman sinds zijn aantreden ruim drie jaar geleden nauw samenwerkte met Martijn Kool van het Regio College. Het duo trekt ook na de intrek in het nieuwe gebouw samen op, in een gezamenlijk kantoor, waarbij elk de verantwoordelijkheid houdt voor de eigen school. "Alle medewerkers van beide scholen hebben zich hiervoor ingezet en samen een geweldige prestatie geleverd," benadrukt Vethman. "En het is natuurlijk uniek in mbo-land dat je samen in zo'n gebouw zit. Het is feitelijk iets heel moois wat we aan het doen zijn. Er zijn veel innovaties binnen het onderwijs en wij gaan absoluut met de tijd mee. We kunnen gaan uitbouwen wat we de laatste jaren, ook samen met het bedrijfsleven, tot stand hebben gebracht. Nu eerst verhuizen en installeren, en dan gaan we verder. We hebben er ontzettend veel zin in!"

Meer berichten