Logo regiozakenwaterland.nl

Veelbelovende start voor onderdoorgang N247

Op woensdag 12 juni is het nieuwe coalitieprogramma gepresenteerd van Gedeputeerde Staten. Na een langdurig proces van aftasten en onderhandelen zijn onder leiding van formateur Laura Bromet zijn de partijen Groen Links, VVD, D66 en D66 tot een akkoord gekomen.

In dat akkoord staat luid en duidelijk de navolgende passage:

Broek in Waterland
Om het leefbaarheidsprobleem in Broek in Waterland op te lossen zal, in lijn met het proces van co-creatie dat is doorlopen, een tweebaans onderdoorgang van de N247 worden aangelegd. Zo worden de twee delen van het dorp weer met elkaar verbonden en ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We leveren een bijdrage aan de realisatie van de onderdoorgang.

"Zo duidelijk heb ik het nog niet eerder gelezen", zegt VOWA voorzitter Debets in een 1e reactie. Na een jarenlang proces waarin ook VOWA samen met de Dorpsraad BiW nauw betrokken was, lijkt er nu toch zicht op de zo vurig verlangde onderdoorgang. Als bekend is er namens VOWA tot tweemaal toe ingesproken bij Gedeputeerde Staten en is ook tijdens het proces van formatie aan de betrokken informateurs en formateur Bromet schriftelijk het belang van de onderdoorgang onder de aandacht gebracht.

Er zal – aldus Debets - nog heel veel water door de Broekervaart moeten stromen alvorens de onderdoorgang er is. In dit stadium en aan de start van de bestuursperiode van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten is het vooruitzicht van een onderdoorgang echter meer dan een wenkend perspectief. VOWA zal het verdere proces nauwlettend volgen. Want reken maar dat de Provincie ook een beroep zal gaan doen op de Vervoersregio en gemeenten om de realisatie van de onderdoorgang mogelijk te maken. De reductie van de reistijd in de spits met 50% moet op zichzelf al voldoende reden zijn om grote spoed de onderdoorgang tot stand te brengen. Duidelijk is dat de actieve betrokkenheid van VOWA, het op basis van goede argumenten en gedegen onderzoek pleiten voor de onderdoorgang, resultaat oplevert en dus een goed voorbeeld is van belangenbehartiging.

Meer berichten