Logo regiozakenwaterland.nl
Bart Tishauser vertelde dat het bestuur slechts zijdelings betrokken is bij de markt.
Bart Tishauser vertelde dat het bestuur slechts zijdelings betrokken is bij de markt. ((Foto: Han Giskes))

Gaat de Zondagmarkt in Middenbeemster zelfstandig verder?

De Zondagmarkt in Middenbeemster is al jaren een begrip. Deze markt met allerlei activiteiten wordt elk jaar op de eerste zondag in september gehouden en trekt duizenden bezoekers uit heel Noord-Holland. De Zondagmarkt wordt georganiseerd door een aparte werkgroep van de vereniging Beemster Ondernemer. Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging Beemster Ondernemer, begin juni, lichtte voorzitter Bart Tishauer toe dat het bestuur van de vereniging slechts zijdelings betrokken is bij de organisatie van de markt. Ook de boekhouding van het evenement verloopt gescheiden. Op advies van de kascommissie heeft het bestuur de afgelopen periode intensief met de werkgroep de mogelijkheden van verzelfstandiging besproken. Beide partijen staan daar welwillend tegenover. De werkgroep van de Zondagmarkt is bestuurlijk stabiel en het evenement is financieel gezond. Het was de bedoeling om in de ledenvergadering een definitief besluit te nemen over de verzelfstandiging. Vanwege de lage opkomst is dit echter uitgesteld tot de najaarsvergadering. In de tussentijd zal de werkgroep de plannen verder uitwerken.

Ook dit jaar had de kascommissie een advies voor het bestuur. Namelijk om het eigen vermogen van de vereniging terug te brengen naar maximaal één keer de jaaromzet. "Het geld dat daarmee vrijkomt kan besteed worden aan bijvoorbeeld activiteiten of scholing", aldus Han Hefting.

Licht in de Beemster
Een jaar geleden besloot de vereniging om de financiering van de kerstverlichting in Middenbeemster te stoppen. Een aantal lokale ondernemers heeft vervolgens de handen ineengeslagen om nieuwe verlichting te organiseren. Patricia van der Linden legt uit dat hierbij bewust is gekozen voor vaste verlichting die gedurende het hele jaar ingezet kan worden, dus niet alleen met kerst. Het is de bedoeling om de verlichting niet alleen in het winkelgebied aan de Rijperweg, maar ook in De Buurt aan te brengen. "De ondernemers hebben een aantal geschikte offertes verkregen, en zijn nu druk bezig om de financiering rond te krijgen", zo meldt Patricia. Voorzitter Tishauer vult aan dat Beemster Ondernemer het initiatief van harte ondersteunen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een financieel voorschot. Ook kijkt het bestuur of het mogelijk is om de contributie van nieuwe leden van ondernemingen langs de Rijperweg te oormerken voor dit initiatief. Het plan is om op 1 december een kick-off van de verlichting te organiseren, om ook de laatste financiers over te halen tot een bijdrage. De kick-off valt mooi samen met de start van het Beemster Light Festival. Met dit festival viert de Beemster haar 20-jarig jubileum als Werelderfgoed. Van 1 t/m 20 december zal de Beemster letterlijk en figuurlijk volop in de spotlights staan.

Gasten
Annet Rijser, bestuurslid van Reuring, was te gast tijdens de vergadering om sponsoren te werven voor dit muziek- en theaterfestival. Met het oog op de fusie tussen Purmerend en Beemster organiseert Reuring dit jaar voor het eerst ook activiteiten in Beemster. In en rond het klooster zullen een aantal bijzondere voorstellingen te bezoeken zijn.

Roy Borst, projectleider gebiedsontwikkeling van de gemeente Beemster, nodigde de aanwezigen uit voor de themabijeenkomst bedrijvigheid op 20 juni. Tijdens een vijftal bijeenkomsten wil de gemeente Beemster input ophalen bij inwoners, verenigingen en bedrijven voor het opstellen van een visie op de dorpsontwikkeling van Middenbeemster. De leden reageerden kritisch, de gemeente Beemster zal het grootste deel van deze plannen immers niet meer zelf kunnen uitvoeren i.v.m. de fusie met Purmerend.

Ten slotte werden in de vergadering een aantal wisselingen in het bestuur vastgesteld. Nico Konijn treedt af i.v.m. privé-omstandigheden. Carla Bleesing en Monique Koning, die beiden al tijdelijk het bestuur versterkten, zijn officieel toegetreden.

Meer berichten