Logo regiozakenwaterland.nl
Kees Stam ontvangt het certificaat uit handen van Petra Hesseling, eigenaar van PH Quality BV.
Kees Stam ontvangt het certificaat uit handen van Petra Hesseling, eigenaar van PH Quality BV. ((Foto: Han Giskes))

C.W.M. Stam Gerechtsdeurwaarders haalt keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren binnen

Het moment kon niet mooier! Dit jaar is Kees Stam 25 jaar als gerechtsdeurwaarder gevestigd in Purmerend. Onlangs kreeg hij nog eens een stevige bevestiging van het feit dat hij en zijn collega's op een verantwoorde manier bezig zijn. Het kantoor ontving namelijk het certificaat behorende bij het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI).

Het doel van het Keurmerk SVI is om met een onafhankelijke toetsing aantoonbaar te maken dat een gerechtsdeurwaarderskantoor/incasso-onderneming zich bewust is van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij spelen de belangen van de schuldeiser een grote rol, maar zeker ook de belangen van de schuldenaar. De incasseerder zal er alles aan doen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral om onnodige kosten te voorkomen.

Enige kantoor met keurmerk
Het betekent dat Stam zich bewust is van de door de incassobranche gevraagde sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Purmerendse kantoor handelt ernaar en draagt het betreffende beleid duidelijk uit. "Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen", luidt de conclusie van certificatie-instelling PH Quality BV. Saillant detail: Stam is op dit moment het enige gerechtsdeurwaarderskantoor in Noord-Holland met het keurmerk.

Op de vraag waarom zijn kantoor het keurmerk heeft ontvangen kan directeur Kees Stam duidelijk zijn. "Toen ik 25 jaar geleden in Purmerend begon, was er sprake van een veel zakelijker maatschappij. De te behandelen zaken werden destijds veel rationeler benaderd. De laatste jaren leggen we veel meer nadruk op preventie, het proberen te voorkomen van problemen. We hebben ook veel meer een signaalfunctie. Als ik dat vertaal naar het keurmerk ga ik vanuit dat we dat op een goede manier doen", aldus Stam in zijn kantoor aan de Purmerendse Weerwal.

Oplossingsgericht
Hij snapt de vraag vanuit de markt, namelijk om veel nadrukkelijker dan vroeger oplossingsgericht(er) te werk te gaan. "Dat is vooral belangrijk omdat we te maken hebben met schuldeisers. Zij willen een zo goed mogelijke oplossing. We kunnen geen ijzer met handen breken, geven desgevraagd advies hoe de zaak op te lossen. Het beheersen van de kosten voor zowel de opdrachtgever als de debiteur staat ons voor. Dat neemt niet weg dat de beslissing altijd bij de schuldeiser blijft", doet Kees Stam uit de doeken.

Snel, doelmatig en persoonsgericht noemt hij als de in het oog springende en meest beproefde kenmerken van zijn kantoor waar 15 medewerkers, onder wie drie zogeheten toegevoegde deurwaarders, de zaken tot een voor alle partijen goed einde proberen te brengen. "Beslagen proberen we te voorkomen, hier hebben we beleid op gemaakt. Het blijkt in de praktijk te werken, want het stuk onderling vertrouwen resulteert uiteindelijk in het bereiken van resultaten. Bovendien is dit werk mensenwerk en hebben we een sociaal maatschappelijke functie. Dan past het in mijn ogen niet om als een olifant in een porseleinkast te denderen", vindt Kees.

Hoge score
Het scoringspercentage van de zaken die Stam Gerechtsdeurwaarders doet, is met 75% hoog te noemen. Dat cijfer is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar is gebaseerd op harde cijfers vanuit het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Kees Stam: "We zitten structureel bij de top 5 van Nederland en daar ben ik eerlijk gezegd ook best trots op."

Van de in 2018 op Europees niveau ingestelde wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zegt Stam nog niet bijster veel last te hebben. "We worden er gelukkig nog niet door beperkt, maar ik moet er wel bijzeggen dat het niet gekker moet worden, anders valt er voor hele beroepsgroepen eenvoudigweg niet meer te werken", zegt hij met enige stelligheid.

Goede doelen
Sociaal maatschappelijk actief zijn beperkt zich in de ogen van Kees Stam niet alleen tot zijn dagelijks werk. Ook ten aanzien van goede doelen en mooie initiatieven laat hij zich niet onbetuigd. Een prachtig voorbeeld is zijn aanwezigheid in de Vrienden voor Purmerend, de stichting die op maandagavond 7 oktober duizend Purmerenders en Beemsterlingen laat genieten van een avondje sliptong eten.

C.W.M. Stam Gerechtsdeurwaarders, Weerwal 11 in Purmerend. Tel. 0299 43 93 49. Voor meer informatie www.stamdeurwaarders.nl

Meer berichten