Logo regiozakenwaterland.nl
Monique de Lange en Jurian Borst.
Monique de Lange en Jurian Borst. ((Foto: Han Giskes))

Da Vinci College en Jan van Egmond Lyceum onderzoeken een gezamenlijk Technasium

"Er is een chronisch gebrek aan technisch geschoold personeel". We horen het vaak, té vaak! Bovendien klinkt de roep de laatste jaren steeds nadrukkelijker. Is het een noodkreet, gaat er een alarmbel af of is het louter een constatering? Hoe dan ook, het is al jaren bekend en tevens fnuikend dat er in alle branches en op alle niveaus een tekort aan technisch geschoolde mensen is. Daar iets aan doen is meer dan een uitdaging.

In de regio Waterland wordt veel gedaan om de arbeidsmarkt op een adequate manier te bedienen. Zo is er onlangs een bedrag van meer dan € 3 miljoen beschikbaar gekomen om het technisch onderwijs in het VMBO te versterken.

Minstens zo mooi zijn de nieuwste plannen van de Purmerendse Scholen Groep om te komen tot de start van een zogeheten Technasium. Het Jan van Egmond Lyceum en het Da Vinci College zijn namelijk toegelaten tot het traject van kandidaat Technasiumschool waarin zij dit schooljaar, onder begeleiding van de Stichting Technasium, onderzoek doen naar het vormgeven van een gezamenlijk Technasium in de regio Waterland.

Wanneer er vanuit de Stichting Technasiumonderwijs en beide havo/vwo scholen groen licht gegeven wordt voor de start van een Technasium, impliceert het dat er binnen het havo/vwo-onderwijs in deze regio techniekonderwijs wordt gegeven.

Onderzoek & Ontwerpen

"Techniekonderwijs binnen havo/vwo is op voorhand een geweldige basis voor havo- en vwo-leerlingen met talent en interesse voor techniek om mettertijd door te stromen naar het hogere technische onderwijs, WO en HBO. Leerlingen die over een tot twee jaar in de brugklas van het Da Vinci College en Jan van Egmond College kiezen voor het Technasium krijgen in hun vakkenpakket het vak Onderzoek & Ontwerpen", zegt Frank Verspuij, overkoepelend coördinator van beide scholen.

Volop kansen

Een Technasium in de regio Waterland. Het klinkt fantastisch en biedt volop kansen. Absolute voorwaarde is evenwel dat er een goede samenwerking met het bedrijfsleven komt. Zonder opdrachtgevers komen er geen uitgewerkte verbeter voorstellen. Om het Technasium van de grond te tillen is meer nodig dan enthousiasme van de school, de docent en de student. Ook het bedrijfsleven moet het initiatief omarmen en in structureel overleg met de scholen werken aan echte opdrachten.

Regio Zaken praat erover met twee mensen uit de dagelijkse praktijk: Monique de Lange is afdelingsleider van het Da Vinci College in Purmerend, samen met het Jan van Egmond Lyceum toegelaten tot het traject kandidaat Technasium. Jurian Borst is sinds 14 jaar werkzaam bij de Van 't Hek Groep in Zuidoostbeemster en daarnaast vanuit het bestuur van de M.I.G. (Manuele Intelligentie Groep) actief betrokken bij de vorming en uitvoering van een Technasium in Waterland.

Geen vraag maar meer wanneer

Voor beiden is het niet eens meer de vraag of er een Technasium moet komen, maar ze zijn meer benieuwd naar wanneer. "Want leerlingen moeten veel meer worden uitgedaagd. Ze willen dat ook, zeker met de digitale kennis die ze bezitten", aldus Jurian Borst, die goede ervaringen heeft met het Technasium in Lelystad. In de polder heeft hij enkele gastlessen mogen verzorgen. "We zullen ook hier mee moeten gaan met de tijd. Techniek is veel meer dan tekenen en rekenen."

Monique de Lange beschrijft de 7 bètawerelden waarmee leerlingen, die kiezen voor het Technasium, te maken krijgen bij het vak Onderzoek & Ontwerpen. "We hebben het dan over de werelden mens & medisch, water, energie & natuur, market & money, voeding & vitaliteit, mobiliteit & ruimte, science & exploration en lifestyle & design. Dat is heel andere koek dan wat de leerlingen nu krijgen. Daarmee worden ze meer uitgedaagd, zijn ze veel gemotiveerder en spelen ze uiteindelijk veel meer in op de realiteit van nu", vertelt De Lange.

Stap vooruit maken

"Het huidige techniekonderwijs wordt steeds minder aantrekkelijk. Er is bij de leerlingen angst voor het alleen maar tekenen en rekenen en de hele dag buiten zijn. Die tijd is geweest, we moeten nu echt een stap vooruit maken", maakt Borst duidelijk.

Beiden zijn er heilig van overtuigd dat op lange termijn optimaal geprofiteerd zal worden van de aanwezigheid van en de mogelijkheden op een Technasium. "Dat gaat niet van vandaag of morgen. Als we nu zaaien, plukt iedereen daar over pakweg 15 tot 20 jaar de zoete vruchten van", meent hij.

Als geen ander weten Monique de Lange en Jurian Borst dat er voor bedrijven een enorme kans gaat ontstaan. "Zij moeten nu instappen en investeren. Als ze dat doen hebben ze de zekerheid dat er op termijn veel meer technische instroom vanuit het onderwijs plaatsvindt."

Een bedrijf kan en zal, als opdrachtgever, een waardevolle bijdrage leveren aan de invulling van het technasiumonderwijs. Alleen door de samenwerking met het bedrijfsleven komen de leerlingen in aanraking met de vraagstukken van nu en de nabije toekomst.

Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) werken leerlingen in kleine teams projectmatig aan actuele, echte bètatechnische opdrachten, van echte opdrachtgevers. Vraagstukken waar een ondernemer mee worstelt of bezig is. Of vraagstukken waarmee je bezig zou wíllen zijn, maar waar je maar niet aan toekomt of de mankracht voor mist. Of vraagstukken waar maar geen goede creatieve oplossing voor komt. Dát zijn vraagstukken waarmee technasiumleerlingen aan de slag kunnen.

Kennis en indrukken

Door leerlingen een kijkje te geven in een bedrijf of organisatie en aan de slag te laten gaan met een echt, actueel vraagstuk, doen ze veel kennis en indrukken op van de branche waarin je actief bent. De onderneming draagt er met de opdracht aan bij leerlingen te interesseren voor een vervolgopleiding en loopbaan in de bètatechniek. Bovendien investeer je in je eigen regio, want leerlingen maken kennis met potentiële toekomstige werkgevers.

Enkele specifieke kenmerken van het Technasium op een rijtjje:

1. Activerende didactiek: de technasiumdocent heeft een coachende rol

2. Samenwerking: leerlingen werken samen in teams aan projecten. Technasiumscholen werken samen in regionale netwerken. En om een link met de (actuele) praktijk te leggen werkt het Technasium samen met echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en met experts uit het hoger onderwijs.

3. Onderzoek & Ontwerpen: op het Technasium krijgen leerlingen les in het eindexamenvak Onderzoek & Ontwerpen

4. Technasiumwerkplaats: elk Technasium heeft een technasiumwerkplaats.

5. Opleiding met een moderne bèta-cultuur: met aandacht voor competentie-ontwikkeling en activiteiten buiten de school. Een mooi voorbeeld daarvan is de Technasium Top Award.

Opwarmertje

De plannen zijn er en worden steeds concreter. Aan de verdere uitwerking wordt door de Purmerendse Scholen Groep dit schooljaar keihard gewerkt. Om het Technasium tot een succes te maken is samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk. En omdat de schaduwen nu eenmaal ver vooruit worden geworpen, is het zeker voorstelbaar dat dit artikel beschouwd kan worden als een opwarmertje.

Want als de havo/vwo scholen groen licht krijgen om gezamenlijk een aspirant Technasiumschool te worden, betekent het dat zij in de loop van het nieuwe schooljaar de weg naar de ondernemers zal vinden om op die manier samen te werken aan de realisatie van een technisch havo/vwo in onze regio.

Een Technasium waarnaar door alle betrokken partijen al zo lang wordt verlangd.

Meer berichten