Logo regiozakenwaterland.nl
Frank Bart tijdens zijn betoog.
Frank Bart tijdens zijn betoog. ((Foto: Han Giskes))

Fort Resort Beemster krijgt een dependance: Fort aan de Middenweg.

Twaalf nieuwe hotelkamers én een vrij toegankelijke historische tentoonstelling: Frank Bart straalt van enthousiasme als hij eindelijk zijn plannen voor het Fort aan de Middenweg ontvouwt. Bart heeft zijn kwaliteiten al bewezen met de verbouwing van het Fort aan de Nekkerweg, een van de andere historische forten in de Beemster. In 2012 opende hij daar Fort Resort Beemster, een hotel met wellness, dat een belangrijk deel van haar kracht ontleent aan de unieke locatie. Met het Fort aan de Middenweg heeft hij nu de mogelijkheid om het hotel uit te breiden.

Fort aan de Middenweg is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een verdedigingsring van 46 forten en batterijen rondom Amsterdam die sinds 1994 op de lijst Werelderfgoed van UNESCO staat. Bart koestert het historische aspect van het fort in zijn plannen. Zo vindt de verbouwing plaats binnen de bestaande structuur van het gebouw. In het langgerekte hoofdgebouw is plaats voor tien hotelkamers. In de geschutskoepels aan beide uiteinden is daarnaast ruimte voor twee luxe suites. Omdat de kamers onderdeel zijn van Fort Resort Beemster, zijn er verder slechts weinig voorzieningen nodig.

Restaureren authentieke elementen

De vele authentieke elementen die in het fort bewaard zijn gebleven, gaat Bart restaureren. Zo heeft het fort nog originele waterpompen en een ontijzeringsinstallatie voor drinkwater. "Als alles goed gaat willen we op termijn zelfs de oude artillerieloods voor het hoofdgebouw terugbouwen. Daar is dan plek voor nog eens zeven hotelkamers", zo schetst de ondernemer zijn plannen.

Interactieve tentoonstelling

Naast de hotelfunctie wil Bart een deel van het fort openstellen voor het publiek: "Daar komt een interactieve tentoonstelling met technische snufjes, die automatisch in werking treden als er bezoekers komen." Ook het onderwerp heeft hij al bedacht 'de Beemster als voedselvoorziening voor Amsterdam', want, zo legt hij uit "er zijn maar weinig mensen die dat stukje Beemsterhistorie kennen". Overigens blijft Natuurmonumenten eigenaar van de locatie. Op die manier blijft ook het unieke natuurgebied aan de achterzijde van het fort bewaard.

Winterverlichting

Bart presenteerde zijn plannen op de najaarsvergadering van de Beemster Ondernemersvereniging. Tijdens de avond was er ook een presentatie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de verbeteringen aan de Boezemkade. Daarnaast was er aandacht voor de verzelfstandiging van de Zondagmarkt en de aanmoedigingsprijs voor ondernemers. Ook werd de begroting voor 2020 vastgesteld en ten slotte maakte voorzitter Bart Tishauser bekend dat het gelukt is de Winterverlichting in de Beemster te realiseren. Voor dit laatste hebben met name Patricia van der Linden en Daniëlle Woudstra zich ingezet. De vereniging heeft bijgedragen door voor zeven nieuwe leden hun bijdrage voor te financieren.

Meer berichten