Logo regiozakenwaterland.nl
Artist impression van het gebied zoals dat er over jaren uit moet zien.
Artist impression van het gebied zoals dat er over jaren uit moet zien. (Foto: Aangeleverd)

Stationsgebied ligt vast in visie

PURMEREND - De vraag naar woningen in de stad is enorm, vooral onder jongeren en ouderen. Om aan die vraag te voldoen en om Purmerend aantrekkelijk en toegankelijk te houden, wordt flink geïnvesteerd in de stad. Veel ruimte om te bouwen is er niet. Daarom is herontwikkeling van de stad essentieel, en dan vooral rondom het centrum en het stationsgebied.

Ambitieuze herontwikkeling van gebied richting centrum

Deze plekken zijn interessant voor jong en oud om te wonen. Centraal in de stad, dicht bij voorzieningen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Hoogstedelijk

Eén van de ontwikkellocaties is het gebied rondom het station en de Waterlandlaan. Dit gebied wordt ontwikkeld als een hoogstedelijk woon- en werkgebied. Om dit voor elkaar te krijgen is voor dit gebied een gebiedsvisie opgesteld. Deze is klaar en wordt donderdagavond in de commissie SOB besproken.

Aantrekkelijk

In de visie zijn de ambities voor het Stationsgebied vastgelegd. Belangrijke onderdelen zijn hoe aangekeken wordt tegen mobiliteit, de kwaliteit van de openbare ruimte, verdichten en hoe de aantrekkelijkheid van dit gebied kan worden verbeterd.

Wethouder Thijs Kroese: "Uitvoering van de visie moet leiden tot de toevoeging van een bruisend woon-werkgebied, een aanvulling op de historische binnenstad met een eigen dynamiek. We maken de stad completer."

Verfijnen

Eind van deze maand wordt in de gemeenteraad een besluit genomen over de visie. Als de raad de visie vaststelt, wordt deze in de komende twee jaar verder verfijnd.

Zo wordt de komende jaren onder andere gewerkt aan een stedenbouwkundig masterplan dat meer in zal gaan op wat waar komt, de uitwerking van onder andere verkeer en parkeren en ontwerpen voor het verbeteren van de openbare ruimte.

Bewoners en ondernemers

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met professionele partijen, waaronder Architectenbureau Venhuizen CS. Maar ook met bewoners en ondernemers uit het gebied. Zo vormt het opgestelde document de basis voor verdere uitwerkingen van concrete ontwikkelingen in het gebied. De visie is ook opgesteld in samenspraak met partijen als de provincie, MRA, VRA, NS en Pro Rail.

Kroese tot slot: "Met die partijen voeren we straks aan de hand van deze visie het gesprek over onderwerpen als mobiliteit en wonen."


Meer berichten