Logo regiozakenwaterland.nl
Impressie van het voorzieningenpunt in Baanstee Noord
Impressie van het voorzieningenpunt in Baanstee Noord (Foto: aangeleverd)

Baanstee Noord krijgt meer voorzieningen

PURMEREND - Het gaat goed met Baanstee Noord. De afgelopen jaren kwamen er veel nieuwe bedrijven naar het terrein. Nieuwe staalconstructies schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook zien we bedrijfsgebouwen die bijna gereed zijn om intrek te laten nemen door hun toekomstige gebruikers.

De afgelopen 5 jaar is er in Baanstee-Noord 13,6 hectare grond uitgegeven aan nieuwe bedrijven. Iets meer dan 10 hectare grond is inmiddels in optie genomen en 8,5 hectare gereserveerd. Vooral bedrijven uit andere delen van Purmerend, de gemeenten Edam-Volendam en Waterland en andere gemeenten uit de regio Zaanstreek Waterland hebben interesse. Passend in het regionale karakter van het bedrijventerrein is de toegenomen belangstelling vanuit de regio zichtbaar in de vorm van vestigingen van bedrijven uit de hiervoor genoemde regio.

Nieuw voorzieningenpunt in Baanstee Noord

De gemeente heeft een contract getekend met EG Retail, een ontwikkelaar van een voorzieningenpunt. EG Retail gaat een tankstation bouwen voor nieuwe duurzame diesel, LNG, benzine en in de toekomst mogelijk waterstof. Het tankstation is toegankelijk voor auto's en vrachtwagens. Bij het voorzieningenpunt komen ook een Spar, Burger King, Starbucks en een Go Fresh Bakery. Ook komen er flexibel verhuurbare kantoren.

Kansen

Een aantal jaren geleden ging het niet zo goed met het bedrijventerrein. Maar het tij lijkt gekeerd. Baanstee Noord levert een steeds grotere bijdrage aan de economie van Purmerend. De afgelopen jaren is er dan ook geïnvesteerd in de bereikbaarheid, maar ook aan de landschappelijke inpassing en uitstraling van het bedrijventerrein. Er zijn en worden bomen en groen aangeplant, er zijn grasstroken ingezaaid; hiermee wordt de aankleding van het terrein ingevuld in aansluiting op de bouw van de bedrijfsgebouwen. Wethouder Mario Hegger vult aan: "De komst van bedrijven naar Baanstee Noord biedt kansen voor Purmerenders die nu nog elders werken, zodat reisafstanden verkleind worden."

"Samen met de gevestigde en te vestigen bedrijven blijven we ook kijken naar kansen om de verbinding te zoeken met het ICT cluster in de stad. Datzelfde geldt ook voor de relatie met Werkom. Waar we werkzoekenden samen met Werkom aan een baan kunnen helpen bij één van de nieuwe of bij de gevestigde bedrijven op de Baanstee Noord gebeurt dit. We kunnen gerust zeggen "Baanstee Noord werkt!".

Meer berichten