Logo regiozakenwaterland.nl

Professionals

Dat gemeenten in onze regio Waterland steeds vaker samen optrekken is het onvermijdelijke effect van de door de gemeenten gekozen samenwerking in het verband van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Binnen die hele grote MRA vormt Waterland samen met de Zaanstreek de zogenoemde Noordvleugel van die MRA.

Vraag me niet naar de democratische legitimatie van de MRA, want die is naar mijn mening niet. Immers, nimmer heeft de burger de gelegenheid gehad om te kiezen voor de MRA of voor een plekje in het MRA-parlement (als dat er al zou zijn). En toch is die MRA juist ook voor het bedrijfsleven van grote betekenis. Op hoofdlijnen worden plannen bedacht die op regionaal of gemeentelijk niveau verder worden uitgewerkt. Nu die gemeenten elkaar steeds nadrukkelijker opzoeken is ook het voor het georganiseerde bedrijfsleven van belang om de banden aan te halen en waar nodig samen op te trekken.

Er valt op dat punt nog heel veel te verbeteren. Belangenbehartiging betekent ook krachten bundelen, professionaliseren, sterker worden en van betekenis zijn voor de achterban. Makkelijker gezegd dan gedaan.

In de allereerste plaats zijn er veel, te veel ondernemers die geen lid zijn van een ondernemersvereniging en het graag aan anderen over laten om 'kolen uit het vuur te halen'. Solidariteit is ook in ondernemerskringen vaak ver te zoeken.

Voorts is het zo dat die ondernemersverenigingen weliswaar leden hebben, maar dat er te weinig leden zijn die bereid zijn om zitting te nemen in werkgroepen of besturen. Het besturen van een ondernemersverenging kost tijd en energie en als slechts een handjevol mensen bereid is de schouders eronder te zetten dan wordt het een zware taak. Bij vrijwel alle ondernemersverenigingen in onze regio is het een fikse uitdaging om bestuursleden te vinden. Het gebrek aan goede bestuursleden heeft een afnemende invloed tot gevolg. Overheden hebben behoefte aan overleg en discussie met belangengroepen. Als die het laten afweten dan geef je de overheid als het ware vrij spel en verspeel je dus de kans om invloed uit te oefenen.

Dit alles brengt mij ertoe om hard op na te denken over de toekomst van de ondernemersverenigingen. Economische ontwikkelingen gaan zo hard, dat je met een versnipperd bedrijfsleven het risico loopt buitenspel gezet te worden. Wellicht moeten we af van de vereniging op basis van 'liefdewerk oud papier' en overschakelen naar een professionele en slagvaardige organisatie die op een volwaardige en gelijkwaardige manier de belangen van ondernemers kan behartigen. We zijn een krachtige regio en hoe sterker de samenwerking, hoe beter het is voor iedereen. Iets om over na te denken.

Over professionaliteit gesproken. Op 9 maart wordt in theater De Purmaryn bekend gemaakt welke onderneming ervan doorgaat met de titel 'Ondernemer van het jaar 2019 van de hele regio Waterland'. De lokale kampioenen (Kubbinga B.V. Volendam, De Dierenarts Purmerend, Glas-Klooster te Beemster en Reus Funderingsherstel Oosthuizen) strijden om de titel die een jaar eerder naar Podobrace uit Volendam ging. Het belooft een spannende strijd te worden en het zal voor de jury een stevige klus zijn om tot een weloverwogen oordeel te komen.                                                        

De feestelijke avond krijgt een bijzonder tintje nu bekend is dat de trainer/coach van FC Volendam, de oud-international Wim Jonk die avond zijn licht laat schijnen over de vraag wat de paralellen zijn tussen ondernemers en topsporters, tussen een betaald voetbalorganisatie en een 'gewoon' bedrijf.

Wilt u die avond bijwonen?

Neem contact op met de eigen ondernemersvereniging en wie weet kunt u via die vereniging nog een kaartje bemachtigen. Want dat het een mooie, leuke en spannende avond wordt staat al vast.

Piet Hein Debets

Voorzitter VOWA - www.vowa.nl

Meer berichten