Logo regiozakenwaterland.nl
Rob van Dam toont een van de ruimtes die tot hotelkamer wordt omgetoverd.
Rob van Dam toont een van de ruimtes die tot hotelkamer wordt omgetoverd. ((Foto: Rodi Media/JB ))

Fort aan de Middenweg krijgt hotelkamers maar blijft intact

Natuurmonumenten is beheerder van 3 forten van de Stelling van Amsterdam in de Beemster: Fort bij Spijkerboor, Fort aan de Jisperweg en Fort aan de Middenweg. Naast natuurbeheerder is Natuurmonumenten ook beheerder van cultureel erfgoed. De visie hierop is te zorgen dat het erfgoed bewaard wordt, benut en beleefd kan worden en bekostigt wordt.

Als Natuurmonumenten en ondernemers eruit komen, dient fort als uitvalsbasis van Fort Resort Beemster

Voor Fort aan de Middenweg is Natuurmonumenten enige tijd geleden benaderd door ondernemers Frank Bart en Patrik Guitink. Het fort was de laatste jaren in gebruik als opslag en is niet toegankelijk voor bezoekers. Bart en Guitink hebben het idee om het fort in te delen met hotelkamers voor gasten van Fort Resort Beemster. De kamers worden echt 'in' het fort gebouwd, waarbij het gebouw niet beschadigd wordt. Extra leuk voor geïnteresseerden is dat een gedeelte van het fort openbaar en te bezoeken wordt met informatie over het fort en de stelling.

Regio Zaken kreeg vorige week aan de hand van Rob van Dam, hij is Coördinator Natuurbeheer Noord-Holland-Midden van Natuurmonumenten, een exclusief kijkje in het fort. Zodat we concreet konden zien hoe het fort er van binnen en buiten bij staat, alsmede om een gevoel te krijgen bij de plannen van de twee ondernemers. Voor degenen die hem niet kennen: Frank Bart is eigenaar van Fort Resort Beemster.

Plan aangepast

Van Dam: "Het is voor Natuurmonumenten natuurlijk geweldig dat ondernemers bereid zijn te investeren in een fort als deze, zonder dat de cultuurhistorische waarde verloren gaat. Want dat is wel heel belangrijk onderdeel van de gesprekken. De eerste opzet van het plan is in samenspraak met de gemeente en de provincie bekeken en beoordeeld. Door Natuurmonumenten is daarnaast een cultuurhistorische waardebepaling gemaakt. Deze geeft aan wat de historische belangrijke waarden van het fort zijn. Hierna is aan de ondernemers teruggekoppeld wat wel en wat niet wenselijk is in het hotelkamerplan. Vervolgens hebben de ondernemers hun plan hierop aangepast", vertelt Rob van Dam.

12 reversibele kamers

In het kort is het plan om 12 zogeheten reversibele kamers te maken in het fort zelf. Deze zullen dienen als uitvalsbasis van Fort Resort Beemster. Aan het fort zelf verandert niets. Van Dam: "Er komt een ontbijtruimte, de fortwachterswoning wordt in oude staat hersteld als beheerderswoning. Op termijn wordt de oude genieloods herplaatst met daarin 7 kamers en een kleine vergaderfaciliteit. De poterne en de kazemat worden ingericht met informatie voor bezoekers. De frontzijde van het fort en het buitenfort blijven in beheer van Natuurmonumenten."

Woensdag opnieuw gesprek

Het plan van Bart en Guitink past binnen de voorwaarden die Natuurmonumenten in samenspraak met de gemeente Beemster en de provincie Noord-Holland heeft besproken. Natuurmonumenten is nog volop in gesprek met beide ondernemers en heeft nog geen overeenkomst gesloten. Woensdagavond wordt er opnieuw gesproken tussen de partijen. Wanneer de daad bij het woord wordt gevoegd, hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen. "Maar in principe kan het snel gaan", aldus Rob van Dam tot slot.

Mensen die op de hoogte gehouden willen worden van de stand van zaken met betrekking tot het fort aan de Middenweg kunnen zich inschrijven voor updates per e-mail via: fortbijspijkerboor@natuurmonumenten.nl

Meer berichten