Logo regiozakenwaterland.nl

Hessing definitief naar Baanstee-Noord

De geluiden waren er al maar nu is het zeker. De raad heeft ingestemd met een grondreserveringsovereenkomst met Hessing BV voor een kavel van het plangebied De Baanstee Noord. Het groente- en fruitverwerkersbedrijf uit Zwaagdijk Oost wil voor uitbreiding van snij- en verpakactiviteiten van verse producten zich vestigen in De Baanstee Noord

De vestiging zal werkgelegenheid bieden aan mogelijk 1250 tot 1500 personen. Een deel van de werknemers kan vanuit Werkom instromen, waarbij opleidingen verzorgd worden in samenspraak met gevestigde onderwijsinstellingen.

Tweede kavel

Ook wordt een optieovereenkomst gesloten voor een andere kavel in hetzelfde plangebied. De definitieve oppervlakte van de beide kavels wordt op basis van het definitieve ontwerp van het plan nog vastgesteld. De uitwerking van de periode en de andere voorwaarden voor het optieperceel worden ook nog definitief vastgelegd.

Op initiatief van de VVD is er in het besluit geen machtiging aan het college gegeven om binnen de kaders van het besluit alles te doen wat nuttig en nodig is voor de gemeente, mede omdat de gevolgen daarvan door de raad nu niet kunnen worden overzien.

De komst van het bedrijf biedt de gemeente Purmerend de mogelijkheid De Baanstee Noord te laten groeien tot een belangrijke regionale speler in de foodsector. Dit draagt bij aan de algehele regionale functie, de ontwikkeling van het terrein en versterking van de financiële positie van de gemeente. 

Meer berichten