Logo regiozakenwaterland.nl

CNV geeft antwoord op belangrijke werknemersvragen

Natuurlijk wil jij als werknemer weten hoe je jezelf optimaal beschermt tegen het coronavirus. Je kunt dat zelf voorkomen, maar jouw werkgever heeft ook de plicht om jou een gezonde en veilige werkplek te bieden. Vakbondsorganisatie CNV vertelt over hoe je jezelf in alle opzichten optimaal beschermt.

MET DANK AAN CNV

Welke maatregelen moet mijn werkgever nemen om mij te beschermen tegen het virus?

Je werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet de risico’s in kaart brengen en beoordelen. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet hij er alles aan doen om het risico op besmetting te verkleinen en beschermingsmateriaal aanbieden. Koop je dit zelf, dan kun je dat altijd declareren. Daarnaast geldt volgens RIVM-richtlijnen dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland wordt afgelast en iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden. Deze bijeenkomst-maatregelen gelden in principe tot 1 juni, de thuiswerk maatregelen vooralsnog tot 28 april. Houd voor het actuele nieuws de site van het RIVM in de gaten.

Waarom wordt er opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken?

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden op plekken waar mensen dicht op elkaar zitten. Dat kan op het werk zijn, zoals op kantoor, maar bijvoorbeeld ook in het openbaar vervoer. Als mensen thuiswerken, komen zij minder in contact met anderen en zitten zij minder op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit helpt om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Kan ik werk weigeren uit voorzorg voor het coronavirus?

Jouw werkgever mag je vragen om te werken en taken te verrichten die in lijn liggen met je taakomschrijving. Het enkele feit dat de kinderopvang gesloten is betekent niet dat je een oproep om te komen werken kunt weigeren. Als je desondanks toch besluit om niet te gaan werken, geldt dit als werkweigering. Je werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Als je ziek bent, dan meld je jezelf ziek. Jouw loon loopt dan gewoon door.

Ik werk in de zorg en behoor tot de risicogroep. Mag ik werk weigeren?

Om te zorgen dat de vitale sectoren blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat. Ook als je milde gezondheidsklachten ervaart, zoals neusverkouden, keelpijn, koorts, hoesten en verhoging tot 38 graden. Wanneer je milde gezondheidsklachten, koorts (boven 38 graden Celcius) en/of benauwdheidsklachten ervaart, blijf dan thuis. Zo voorkom je verspreiding van het virus. Dit geldt ook voor mensen die niet in een risicogroep vallen. Als je twijfelt of je kunt werken, neem dan altijd telefonisch contact op met je werkgever en/of bedrijfsarts. Je bedrijfsarts kan goed inschatten of het verantwoord is om toch aan de slag te gaan.

Kan ik van mijn werkgever eisen dat hij beschermingsmiddelen tegen corona biedt?

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Hij moet maatregelen treffen om de kans op besmetting te reduceren. Kosten voor eventuele middelen zoals zeep, handschoenen, desinfectiemiddel of papieren handdoekjes zijn voor rekening van je werkgever. Kies je ervoor om zelf middelen aan te schaffen, dan kun je de kosten bij hem declareren.

Kan ik weigeren om met meerdere personen in een bus naar het werk te gaan?

De richtlijn is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. In een busje is dat over het algemeen niet haalbaar. Als je met eigen vervoer naar het werk kan, heeft dat de voorkeur. Reis alleen samen als dat niet anders kan. Zorg dan voor extra ventilatie in het vervoersmiddel met behulp van het ventilatiesysteem of open ramen. Ga steeds op dezelfde plaats zitten en hou zo veel mogelijk afstand. Hou bij het in- en uitstappen een afstand van 1,5 meter aan. Zorg voor optimale hygiëne: maak het stuur, versnellingspook, deurklinken, navigatie/touchscreen en dergelijke regelmatig schoon met 70% isopropylalcoholdoekjes.

Heeft het zin om een mondkapje naar mijn werk te dragen?

In Nederland wordt alleen het medisch personeel geadviseerd om een mondkapje te dragen. Mensen die werken met besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt. Ze moeten je neus en mond goed afsluiten én gewisseld worden. De simpele (papieren) mondkapjes beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik geeft dus schijnzekerheid en een groter risico op besmetting.

Mag ik eigenlijk nog wel naar mijn werk?

Wij scharen ons achter het RIVM advies. Als het kan, werk dan zo veel mogelijk thuis, in ieder geval tot en met 28 april. Overleg natuurlijk altijd met je werkgever. Heb je milde gezondheidsklachten als niezen, een loopneus, lichte hoest, keelpijn of verhoging tot 38 graden, blijf dan sowieso uit voorzorg thuis in navolging op RIVM-richtlijnen. En heb je verkoudheidsklachten met koorts (boven de 38 graden Celsius), dan moeten huisgenoten ook thuis blijven uit aangescherpt RIVM advies. Alleen mensen met een vitaal beroep mogen bij lichte klachten (geen koorts) blijven werken.

Mag mijn werkgever mijn temperatuur opmeten volgens privacy wetgeving?

Nee, het opnemen van de temperatuur door de werkgever is niet toegestaan volgens privacy wetgeving. De specifieke situatie nu is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, niet die van werkgevers. Heb je zelf een vermoeden dat je besmet bent, dan raden we je aan om telefonisch contact op te nemen met jouw huisarts. De werkgever mag enkel vragen naar welk gebied je op vakantie bent geweest en of je gezondheidsklachten hebt. Je bent echter niet verplicht om hier antwoord op te geven. Stuurt hij hier toch op aan op een temperatuurmeting, dan adviseren we jou om contact op te nemen met je vakbond.

Mijn werkgever houdt zich niet aan de RIVM-richtlijnen. Hoestende collega’s komen – onder druk – toch naar het werk. Wat kan ik doen?

De werkgever stelt zich onverantwoordelijk op en betoont zich een slechte werkgever. De richtlijnen van kabinet en RIVM zijn er niet voor niets. Wij adviseren dringend om die serieus te nemen. Dus ja, je kunt hier op het werk iets van zeggen. Spreek als collega’s met elkaar af om hier een hard punt van te maken richting de werkgever. Geef duidelijk aan dat je wilt dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt en hoestende werknemers niet onder druk zet om naar het werk te komen. Als je wilt, dan kan je vakbond, namens jullie een dringende mail sturen aan jouw werkgever. Neem vooral contact op wanneer we je daarbij kunnen helpen.

Ik behoor tot de risicogroep. Wat moet ik doen?

Risicogroepen zijn mensen die extra kwetsbaar zijn voor het corona virus. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld chronisch zieken, longpatiënten, mensen met COPD, mensen met hartkwalen of kankerpatiënten. Hoor je tot een risicogroep? Of heb je een huisgenoot die tot een risicogroep hoort? Overleg dan met je werkgever, en eventueel met de bedrijfsarts. Ook hier geldt dat je werkgever er voor moet zorgen dat jij het werk veilig kan doen. Als je thuis kan werken, doe dat zo veel als mogelijk.

Ik ben OR-lid. Kan de OR iets doen?

Ja, neem als OR het initiatief (als de werkgever nog geen contact opgenomen heeft) en bespreek met de werkgever hoe om te gaan met de situatie. De OR heeft de taak om te controleren of de arbeidsomstandigheden in de onderneming goed zijn. Daarnaast controleert de OR of iedereen in de organisatie gelijk behandeld wordt. Stel samen met de werkgever transparante en duidelijke richtlijnen vast hoe de onderneming omgaat met de coronacrisis.

Besmet met het coronavirus

Als je bent besmet met het coronavirus, dan heb je allerlei vragen. Natuurlijk over je gezondheid, maar waarschijnlijk ook in relatie tot je werk. Word je loon bijvoorbeeld doorbetaalt en hoe licht je jouw werkgever in? We brengen je graag op de hoogte met relevante vragen en antwoorden.

Ik ben besmet met het coronavirus. Moet ik dit aan mijn werkgever vertellen?

Het coronavirus is erg besmettelijk en daarom is het belangrijk om aan je werkgever te vertellen dat je besmet bent. Je werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Niet alleen voor jou, maar ook voor je collega’s.

Ik voel mijzelf niet lekker. Kan mijn werkgever mij verplichten om te komen werken?

Nee, jouw werkgever mag je niet verplichten te komen werken. Dit gaat tegen de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid in. Als je ziek bent en milde klachten hebt, moeten mensen thuis blijven en uitzieken. Alleen als je ernstige klachten hebt of als je een kwetsbare gezondheid hebt is het nodig om de huisarts te bellen. Doordat alle mensen met klachten thuis moeten blijven wordt verspreiding zo veel mogelijk tegengegaan.

Kan ik mij nu nog wel ziek melden?

Ja, dat kan, ongeacht je ziektebeeld. Als je door ziekteklachten je ‘bedongen werkzaamheden’ niet meer kan doen, meld je dan ziek. Onder bedongen werkzaamheden verstaan we de taken die omschreven staan in jouw contract.

Ervaar je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn of lichte hoest? Dan adviseert het RIVM om thuis uit te zieken. Laat je boodschappen bezorgen en ontvang geen bezoek. Heb je 24 uur geen klachten, dan mag je weer naar buiten. Met verkoudheidsklachten kun je vaak nog wel werken. Doe dit dan vanuit huis, als dit kan. Bespreek dit vooral met je werkgever.

Bij een ziektemelding, betaalt je werkgever jouw loon gewoon door. Ook als je thuis moet blijven, omdat jouw huisgenoot klachten ervaart of wanneer je in quarantaine moet.

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt:

• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Bezoek geen kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

Mag mijn werkgever mijn corona besmetting registreren?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag een werkgever dit niet specifiek vastleggen. Wel mag de werkgever registreren dat iemand ziek is, maar niet wat een werknemer heeft. Ook mag je als werkgever niet aan collega’s vertellen wie er besmet is, tenzij de werknemer hiervoor toestemming geeft of dit natuurlijk zelf al heeft verteld. Je mag ook niet informeren naar het verloop van de ziekte, en alleen vragen wanneer iemand weer denkt aan het werk te kunnen.

Krijg ik mijn loon doorbetaalt als ik ben besmet met het coronavirus?

Je krijgt je loon gewoon doorbetaalt, want voor ziek zijn door het coronavirus gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Let er wel op dat het kan zijn dat je eerste dag van ziektemelding niet wordt doorbetaald. Verschillende cao’s kennen bijvoorbeeld een wachtdag. Ook als je ziek wordt tijdens je vakantie is het belangrijk dit te melden bij je werkgever. Dan tellen je dagen niet als vakantie-, maar als ziektedagen.

Mijn huishouden moet in quarantaine, heb ik recht op loon?

De werkgever moet het loon doorbetalen als een werknemer in quarantaine moet omdat hij/zij corona heeft. Dat geldt ook als een van de leden van het huishouden corona heeft en de werknemer in quarantaine moet. Ook als de werknemer thuis moet blijven omdat een van de huisgenoten klachten heeft, moet de werkgever het loon doorbetalen. Mocht het mogelijk zijn, dan kan de werknemers wel besluiten om vanuit huis te werken. Het advies is sowieso al om dit zo veel als mogelijk te doen, als het werk het toelaat.

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

Mogelijke besmetting naaste omgeving

Als er iemand in jouw naaste omgeving mogelijk besmet is met het coronavirus, roept dat onzekerheid en vragen op. Bijvoorbeeld of je jezelf ook moet laten testen of wat jouw rechten en plichten zijn wanneer iemand in jouw omgeving besmet is. We geven je graag antwoord op al jouw vragen.

Moet ik mijzelf laten testen nu er bij mijn collega corona is geconstateerd?

Nee, je hoeft jezelf niet te laten testen als je geen gezondheidsklachten ervaart. Wel adviseren wij om, mits mogelijk, vanuit huis te werken tenminste tot en met 28 april 2020. Overleg daarom met je werkgever of dit kan. Thuiswerken is ook belangrijk als je milde gezondheidsklachten ervaart zoals niezen, keelpijn, een loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Is mijn werkgever verplicht om collega’s die uit besmette gebieden komen te laten testen?

Er zijn geen regels waaraan een werkgever zich moet houden. Het is aan de werkgever om de risico’s op het werk te beoordelen en maatregelen te nemen. Heb je zorgen, bespreek die dan met je werkgever.

Moeten mensen die terugkeren uit risicogebieden niet tijdelijk van het werk worden geweerd?

Volgens de richtlijnen van het RIVM kun je gewoon aan de slag als je geen gezondheidsklachten hebt. Krijg je in de eerste twee weken na terugkeer uit het risicogebied klachten zoals luchtwegproblemen of koorts, dan is het raadzaam om telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Geef dit ook direct door bij de leidinggevende en maak afspraken over wat je kunt doen, totdat je medische zekerheid krijgt over de aard van je klachten.

Kan mijn werkgever mij verplichten om vanuit huis te werken?

Mocht er iemand in je nabije omgeving besmet zijn, dan kan je werkgever je verplichten om vanuit huis te werken. Dat kan natuurlijk alleen als je zelf niet ziek bent, in staat bent om te werken en -over alle faciliteiten beschikt om vanuit huis aan de slag te gaan.

Ik zit in quarantaine omdat iemand in mijn omgeving is besmet. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Ben je niet ziek en voel je je goed genoeg om te werken? Bespreek dan met je werkgever wat de thuiswerkmogelijkheden zijn. Kun je niet vanuit huis werken, dan moet je werkgever over de periode waarin je in quarantaine zit je loon doorbetalen. Hij kan je niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Word je in de periode van quarantaine alsnog ziek, dan gelden de regels voor doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Je bent in of reist naar gebied waar corona heerst

Ben je onlangs naar een gebied afgereisd waar corona heerst of bevind je je daar nog steeds? Dan wil je waarschijnlijk weten of je weer aan het werk kan gaan, of je werk mag weigeren wanneer je werkgever vraagt om af te reizen naar het buitenland en nog veel meer. We geven je de vragen en antwoorden.

Ik ben in een gebied geweest waar corona heerst. Mag ik aan het werk gaan?

Heb je geen gezondheidsklachten dan kun je gewoon doorwerken.

Krijg je in de eerste 2 weken na terugkeer uit een risicogebied klachten zoals koorts en luchtwegproblemen, neem dan direct telefonisch contact op met je huisarts.

Laat dit telefonisch ook direct weten aan je werkgever en maak afspraken over wat je kunt doen totdat je medische zekerheid krijgt over de aard van je klachten.

Mag ik werk weigeren als mijn werkgever mij vraagt af te reizen naar een risicogebied?

Momenteel hebben een aantal landen hun grenzen gesloten. Het is praktisch onmogelijk daar heen te reizen. Raadpleeg het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier krijg je altijd het laatste, meest actuele reisadvies. Krijgt jouw werkgebied een negatief reisadvies (rood), dan kun je als werknemer de opdracht weigeren. Krijgt jouw bestemming code oranje, dan moet je werkgever een goede motivering over de noodzakelijkheid aandragen én zorgen voor beschermingsmiddelen. Dat zal in de praktijk moeilijk haalbaar zijn voor een werkgever. Op grond daarvan kun je niet stellen dat je werkgever dit niet van je mag vragen. Dus ga bij een dergelijke opdracht altijd in gesprek met je werkgever en vraag een deugdelijke motivatie.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus heerst en er geldt een uitreisverbod. Hoewel ik niet ziek ben, kan ik nu niet werken. Moet ik extra vrije dagen opnemen?

Ben je op een zakelijke reis? Dan is het risico voor je werkgever. Je hoeft dan geen vakantiedagen op te nemen.

Ben je op vakantie? Dan krijg je je opgenomen vakantiedagen niet terug. Maar wordt door het uitreisverbod en de quarantaine je verblijf in dat gebied langer dan je geplande vakantie? Dan hoef je geen extra vakantiedagen op te nemen. Je volgt namelijk een opgelegde overheidsmaatregel.

Ga je privé op reis naar een risicogebied waarvoor al een negatief reisadvies was afgegeven in verband met het coronavirus, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. In dat geval word je langere verblijf verrekend met je vakantiedagen of je loon.

Thuiswerken vanwege corona

Waarschijnlijk werk je, net als een groot deel van Nederland, vanuit huis. Mits de aard van jouw beroep dat loelaat natuurlijk. Uiteraard moet je wel goed berust zijn om je werk te kunnen doen. We vertellen je alles over de plichten van jouw werkgever om je faciliteren in thuiswerken. Daarnaast geven je graag een aantal tips om je thuiswerkdag zo efficiënt mogelijk in te delen.

Kan ik verplicht worden thuis te werken, ook al voel ik mijzelf goed?

Als je vanuit huis kunt werken, dan kan je werkgever je daartoe verplichten. De Rijksoverheid heeft de oproep gedaan om in ieder geval tot 28 april zoveel mogelijk thuis te werken, zolang je werk dat toelaat. Ook als je geen of weinig gezondheidsklachten hebt. Ben je wel ziek? Dan kan de werkgever jou niet verplichten om te werken. Ook niet vanuit huis.

Wat als ik thuis kan werken, maar mijn werkgever mij verplicht om naar het werk te komen?

Het RIVM adviseert om zo veel mogelijk thuis te werken. Je kan dit echter niet afdwingen. Als je geen klachten hebt, mag de werkgever verlangen dat je op je werk komt. Dat geldt ook voor mensen uit risicogroepen. De werkgever moet uiteraard zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Als je zelf klachten hebt, of een huisgenoot, dan adviseren we je thuis te blijven. Dat is conform RIVM-richtlijnen. Vraag in geval van twijfel een oordeel van de bedrijfsarts.

Ik heb geen geschikte laptop en/of bedrijfstelefoon. Moet mijn werkgever hiervoor zorgen?

Als je voor je werk een laptop en/of bedrijfstelefoon nodig hebt, dan moet je werkgever dit voor je regelen. Uiteindelijk is hij ervoor verantwoordelijk dat je thuis aan de slag kunt. Maak jouw wensen dus bespreekbaar.

Heb ik nog recht op reiskosten nu in langdurig vanuit huis werk?

Ja, als je langdurige afwezig bent, om welke reden dan ook, heb je recht op (maximaal) 6 aaneengesloten weken uitbetaling. Jouw werkgever mag je dit momenteel dus nog uitbetalen, over een paar weken niet meer. De onbelaste vergoeding mag uitbetaald worden tijdens de lopende maand en de daaropvolgende kalendermaand. Wanneer je midden in de maand weer aan de slag gaat, dan krijg je jouw reiskostenvergoeding de maand erop weer uitbetaald.

Nu ik thuiswerk heeft mijn werkgever mijn reiskosten ingetrokken. Mag dit?

Ja, dat formeel mag dat. Een reiskostenvergoeding is een vergoeding van gemaakte kosten om van huis naar werk te reizen en weer terug. Als deze kosten niet gemaakt worden vanwege thuis werken dan hoeven ze ook niet vergoed te worden.

Normaal reis ik met het OV. Nu vraagt mijn werkgever om met de auto te komen. Krijg ik dan reiskostenvergoeding voor de auto?

Als je werkgever je vraagt om met de auto te komen om wat voor reden dan ook en de werknemer maakt daardoor extra kosten, dan is het redelijk als de werkgever die kosten vergoedt. Doet de werkgever dat niet dan kan de werknemer alsnog overwegen om met de trein naar het werk te reizen. Als je 1,5 meter afstand van je medereizigers houdt en je wast je handen regelmatig goed, dan is met de trein reizen niet risicovol.

De kinderopvang en/of school sluit. Wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer?

Nu de school of kinderopvang vanwege corona is gesloten, is het goed om met je werkgever te bespreken of je thuis kunt werken. Als je geen oppas kunt regelen, niet thuis kunt werken of niet op de lijst met vitale beroepen staat, dan kun je gebruik maken van het calamiteitenverlof. Dit verlof kan ingezet worden voor spoedeisende, onvoorziene en bijzonder persoonlijke omstandigheden. De werkgever betaalt het salaris door tijdens verlof. Helaas duurt dit verlof hooguit een paar dagen, terwijl de huidige situatie weken tot maanden kan duren.

Hoe doe ik dat, thuiswerken en tegelijkertijd voor mijn kind zorgen?

De coronacrisis zorgt voor uitzonderlijke situaties. Voor de korte termijn kun je gebruik maken van het wettelijk calamiteitenverlof. Dit verlof is betaald en mag niet geweigerd worden door je werkgever. Besef wel dat het verlof van korte duur is. Zoals het er nu naar uitziet, zijn scholen en kinderopvang gesloten t/m 28 april. Voor de lange termijn adviseren we je om te overleggen met je werkgever over hoe je thuis kunt werken in combinatie met de zorg en het thuisonderwijs van je kind.

Verlofregeling en goed werkgeverschap

Het CNV roept werkgevers op om hun goede werkgeverschap te laten zien en coulance te tonen naar de werknemers die privé iets moeten regelen om hun werk te kunnen doen. Werknemers zouden in deze ongewone situatie recht moeten houden op loondoorbetaling op basis van goed werkgeverschap.

Op welke maatwerk oplossingen kan ik aanspraak doen?

Werknemers adviseren wij om met hun werkgever in gesprek te gaan en tot maatwerkafspraken te komen. Voorbeelden kunnen zijn om in overleg met de werkgever:

alleen halve dagen te werken, bijvoorbeeld alleen de ochtenden of de middagen.

verschoven arbeidstijden afspreken. Bijvoorbeeld s’ ochtends van 6.00 - 11.00 uur of ‘s avonds van 17.00 22.00 uur.

extra lange diensten te draaien bijvoorbeeld 3 dagen x 12 uur.

Of dit een oplossing biedt en mogelijk is hangt van de aard van het werk af. En of de werknemer de zorg voor zijn kinderen thuis geregeld krijgt.

Welk orgaan helpt mij afspraken te maken met mijn werkgever over verlof en kinderopvang?

De OR kan een rol van betekenis spelen en met je werkgever afspraken maken hoe om te gaan met de situatie. De OR heeft als taak om op ondernemingsniveau toe te zien dat de werkgever coulant is naar de werknemers toe en alle werknemers gelijk behandelt. Kom je er dus niet uit met jouw werkgever, schakel dan de OR in.

Nu de kinderopvang is gesloten, moet ik de rekeningen blijven betalen?

Ja, je moet de rekening voor kinderopvang gewoon betalen. Met het Kabinet is afgesproken dat de kinderopvangtoeslag door blijft lopen. Je hoeft tussentijds dus geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Op dit moment kijkt de overheid of dit achteraf gerepareerd kan worden.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?

Ja, dus:

Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.

Dan behoud je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

Een deel van de kosten die je maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.

Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.

Geen handen schudden.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Je hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor jouw kinderopvangtoeslag om je recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.

Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij jouw gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Ik werk in een vitale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?Nee, je mag je kinderen niet brengen naar de opvang om verdere besmetting te voorkomen. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Mag ik als zzp-er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

Kinderopvang is alleen beschikbaar voor mensen in vitale beroepen. Werk jij als zzp-er in een vitaal beroep, dan mag je beroep doen op opvang. Voor de overige zzp-ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in de maatschappij voor te laten gaan.

Ik voel mij niet lekker. Kan mijn werkgever mij verplichten om te komen werken?

Nee, je werkgever kan je niet verplichten om te komen werken. Dat is in strijd met de richtlijnen vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Ervaar je milde gezondheidsklachten als niesen en hoesten, blijf dan vooral thuis, ziek uit en zorg ervoor dat je andere niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Verergeren je klachten, bijvoorbeeld wanneer je koorts krijgt of moeilijk ademt? Neem dan telefonisch contact op met jouw huisarts.

Ik voel mijzelf niet ziek. Mag ik, uit voorzorg, thuiswerken?

Als je werk dat toelaat en je dit afstemt met jouw werkgever, dan mag jij vanuit huis werken. Volgens RIVM richtlijnen wordt het zelfs aangeraden om vanuit huis te werken, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Het kan zijn dat die datum wordt verlengd.

Kost het mij verlofuren als mijn werkgever mij naar huis stuurt bij verkoudheid?

Nee, dat kost je geen verlofuren. Als je milde verkoudheidsklachten hebt, moet je volgens RIVM-richtlijnen thuisblijven. Dus als je daardoor niet kunt werken, vangt je werkgever dit risico op. Je hoeft dus geen verlof op te nemen. Ben je nog in staat om te werken, bespreek dan met je werkgever de mogelijkheden van thuiswerken.

Kost het mij plus-uren als ik naar huis wordt gestuurd?

Nee, dit is het risico van je werkgever, je hoeft dan geen verlof of plus-uren in te leveren, tenzij je zelf graag naar huis wilt en vrij wilt zijn. En als ze op zijn, kunnen daaropvolgend dus geen min-uren worden opgebouwd.

Ik heb geen vaste werkplek. Is besmettingsgevaar groter op een flexplek?

Dat is niet bekend. Een virus heeft altijd een mens nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang precies is nu nog onbekend. Voor zover bekend dragen (huis)dieren het virus niet over op mensen.

Kan ik verplicht worden om thuis te werken als ik het coronavirus heb?

Nee. Als je corona hebt, moet je in quarantaine tot je 24 uur geen klachten meer hebt. Je huisgenoten moeten gedurende 14 dagen na het laatste contact met jou ook in quarantaine. Als je corona hebt zal je waarschijnlijk niet in staat zijn te werken. Je werkgever kan je niet verplichten thuis te werken.

Mijn werkgever heeft minder werk en ik vrees voor mijn baan. Zijn er regelingen waar hij aanspraak op kan maken?

Je werkgever kan beroep doen op de aangekondigde nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De aanvragen kunnen waarschijnlijk met ingang van 6 april a.s. worden ingediend bij het UWV. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor het loon vanaf 1 maart. Mocht jouw werkgever al werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan valt deze onder de nieuwe regeling.

Het is goed om te weten dat, zolang jouw werkgever geld krijgt uit deze regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Daarnaast snoep je niks af van je WW-rechten. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of werkt voor een uitzendbureau werk.

Waarom wordt de regeling werktijdverkorting vervangen?

De coronacrisis heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling van werktijdverkorting (wtv). Het is gebleken dat deze daar niet op berekend is en zal daarom worden vervangen door een nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat is het verschil tussen de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en Werktijdverkorting? Wat verandert er precies?

De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de werkgever achteraf gecompenseerd.

Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Zo werkt de NOW-regeling:

Bij de aanvraag committeert je werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers over de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden;

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

- indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

- indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

- indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Wat betekent de nieuwe regeling voor werkgevers?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming van de loonkosten. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met 3 maanden. Aan deze verlenging kunnen wel voorwaarden worden verbonden. Als dat zo is, wordt dat later bekend gemaakt.

Welke bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling?

Bedrijven die uit voorzorg de deuren sluiten vanwege het coronavirus

Bedrijven die, als gevolg van de 1,5 meter afstandseis, dichtgaan omdat de veiligheid in gedrang komt, bijvoorbeeld bij kappers of rijinstructeurs.

Bedrijven die geopend zijn, maar minder toeloop krijgen, bijvoorbeeld kledingwinkels of campinghouders.

Sportclubs en kerkgenootschappen met werknemers, als zij minimaal 20% omzetverlies leiden.

Moet ik mijn vakantiedagen opnemen als er minder werk is?

Nee. Als er minder of geen werk is, kan je werkgever je niet verplichten om vakantiedagen in te zetten. Hij kan het wel van je vragen, maar je hoeft daar niet mee in te stemmen. Dat moet dus in goed overleg besloten worden. Als er minder of geen werk is, dan kan je werkgever aanspraak maken op de nieuwe NOW-regeling. De werkgever moet dan gewoon je loon doorbetalen. Wanneer er geen werk meer is, dan vergoed de overheid 90% van het loon. De overige 10% moet je werkgever aanvullen.

Krijg ik mijn normale salaris en kan ik worden ontslagen?

Het doel van de regeling is dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden en hun gewone salaris krijgen. Daarom kent de regeling twee aanvullende voorwaarden. Je werkgever moet zijn medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen. En je werkgever mag tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Ik heb een contract voor 10 uur p.w. maar werk structureel 24 uur p.w. Kan mijn werkgever nu voor 24 uur een tegemoetkoming vragen?

Ja, de NOW voorziet ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan de werknemers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert de werkgever daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen.

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja, jouw loon wordt gewoon doorbetaald. Als je in dienst bent bij je werkgever, dan heb je recht op 100% doorbetaling, zolang het dienstverband duurt. Dit geldt ook wanneer je grotendeels niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst duurt, ook als je werkgever geen NOW-ontvangt.

Mijn werkgever zegt dat ik onder de NOW-maatregel val en dus maar 90% van mijn loon krijgt. Die laatste 10% wil hij niet betalen. Mag dat?

Jouw werkgever moet die laatste 10% betalen. De NOW-maatregel is juist bedacht om mensen aan het werk te houden én hun volledige salaris te behouden, zodat ze in staat blijven om hun (woon)lasten te betalen.

Wat gebeurt er als mijn werkgever mij toch ontslaat, als hij een NOW-aanvraag heeft ingediend?

Je werkgever mag in de periode van 18 maart tot 31 mei a.s. geen ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen voor jou aanvragen bij het UWV. Doet hij dit toch, dan wordt jouw loon plus 50% afgetrokken van het bedrag waar de tegemoetkoming op is gebaseerd. Je werkgever krijgt daarmee dus in feite een geldboete. Let op: een ontslag om een andere reden kan in deze periode wel gewoon doorgaan.

Wat als mijn werkgever ondanks de noodmaatregelen toch failliet gaat?

Dan gelden de gebruikelijke regels rond faillissement. De curator zegt de arbeidsovereenkomst op. Je hebt dan recht op een faillisementsuitkering via het UWV.

UWV betaalt dan het volgende:

Je loon over maximaal 13 weken, voordat je ontslag hebt gekregen. Onder loon valt ook prestatietoeslag, dienstjarentoeslag, ploegentoeslag, overige toeslagen, overwerk, spaarregelingen, reisuren, kilometervergoeding en andere cao-vergoedingen;

Je loon vanaf de faillisementsdatum tot aan het einde van de opzegtermijn (maximaal 6 weken)

Je vakantiegeld, openstaande vakantiedagen en pensioenafdracht (maximaal 12 maanden voordat je ontslag hebt gekregen)

Hoe zit het met mijn WW-rechten?

In tegenstelling tot de ‘normale’ regeling werktijdverkorting (wtv) gaat deze regeling niet ten koste van je WW-rechten. Mocht je binnenkort toch je baan verliezen, dan maak je aanspraak op je volledige WW-duur.

Wanneer krijgt mijn werkgever deze tegemoetkoming uitbetaald?

Het UWV streeft ernaar het noodloket voor de aanvragen per 6 april a.s. te openen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot ontvangen. Het voorschot bedraagt 80% van de tegemoetkoming.

Mijn werkgever zou nu juist een topomzet draaien, wordt daar nog rekening mee gehouden?

Vanwege de snelheid waarmee het noodpakket moet worden ingevoerd is er helaas geen ruimte voor maatwerk. Bijvoorbeeld voor een sector die juist in deze periode een topomzet zou draaien. Denk aan bepaalde horecazaken of seizoensbedrijven. De omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet van 2019.

Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van je vakantiebijslag over de maanden maart, april en mei. Dit zijn ook de 3 maanden dat de regeling van kracht is. Het overige deel van je vakantiegeld wordt niet gesubsidieerd, maar behoor je natuurlijk wel gewoon te krijgen. Voor de vraag hoe en wanneer de werkgever het vakantiegeld uitbetaalt, geldt de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. In de regel betaald de werkgever je vakantiegeld uit in mei met het loon van die maand, maar daar kan van worden afgeweken in uitzondering. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of arbeidsovereenkomst.

Hoe zit het met mijn pensioenpremie?

Werkgevers krijgen tot maximaal 90% van het reguliere loon vergoed. Daar krijgen alle bedrijven nog dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Je werkgever dient jouw pensioenpremie dus gewoon te blijven afdragen aan je pensioenfonds.

Zit er een maximum aan de hoogte van het loon dat wordt vergoed?

Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- bruto euro per maand. Werkgevers krijgen tot maximaal 90% van dit bedrag vergoed. Loon boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

Wordt mijn werkgever nog gecontroleerd?

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de tegemoetkoming is toegekend, dient je werkgever definitieve vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen. Hij zal hierbij onder andere een accountantsverklaring moeten laten zien. Ook moet je werkgever een goede administratie voeren, zodat de tegemoetkoming kan worden vastgesteld en gecontroleerd.

Hoe weet ik of mijn werkgever een tegemoetkoming heeft aangevraagd?

Je werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren als er een tegemoetkoming wordt verleend. Bij het ontbreken hiervan moet hij de werknemers rechtstreeks hierover informeren.

Mag mijn werkgever de tegemoetkoming voor iets anders gebruiken?

Nee, in de regeling is expliciet opgenomen dat je werkgever de tegemoetkoming alleen mag gebruiken voor de betaling van het loon.

Ik werk wel nog mijn normale uren, kan mijn werkgever een tegemoetkoming krijgen?

Ja, deze regeling is gebaseerd op omzetverlies, niet op urenverlies. Een voorbeeld: als je in een kledingwinkel werkt kan je werkgever je vragen je gewone uren te komen werken. Maar de winkel heeft veel minder klanten en draait daardoor ook veel minder omzet. Je werkgever kan dan alsnog een deel van je loon vergoedt krijgen.

Geldt het nieuwe noodpakket ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproep- en uitzendkrachten?

Ja, de nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op werknemers met een flexibel contract. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract, maar ook uitzendkrachten en payrollers. In het geval van uitzendkrachten moet het uitzendbureau een beroep doen op de regeling en niet het bedrijf waar de uitzendkracht werkt. Om hier aanspraak op te kunnen maken moet je als werknemer wel in dienst blijven bij het uitzendbureau. En dient het uitzendbureau de werknemer het salaris door te blijven betalen. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties expliciet op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen.

Voor welke werknemers geldt deze regeling?

Voor alle werknemers waarvoor loonaangifte wordt gedaan en die zijn verzekerd voor WW, ZW of WIA. Dus ook werknemers met een tijdelijk contract, oproepkrachten, mensen met een nul-urencontract, payrollers en uitzendkrachten.

Wat kan ik als werknemer zelf doen om onder de NOW te vallen?

Wanneer jouw werkgever aan de voorwaarden voldoet, biedt de NOW hem tegemoetkoming in loonkosten. Zelf hoef je dus niets te ondernemen. Dit staat los van je recht op loon.

Mijn werkgever draait groot omzetverlies. Ik ben bang dat hij in financiële nood komt. Kan hij een voorschot krijgen?

Ja, zodra de aanvraag is ingediend en door het UWV beoordeeld, kan er een voorschot worden gegeven van 80%, verdeeld in 3 termijnen. De eerste betaling zal binnen 2-4 weken worden overgemaakt aan de werkgever.

Krijg ik reiskosten doorbetaald als ik onder de NOW val?

Als je, op basis van je contract, recht hebt op reiskostenvergoeding, dan heb je recht op doorbetaling hiervan, zolang jouw arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer je door de coronacrisis niet werkt en geen reiskosten maakt.

Moet ik, gedurende de tegemoetkoming van de NOW, stoppen met werken?

Nee. Voor jou geldt dat je gewoon kunt blijven werken als er werk is. Op basis van de RIVM-richtlijnen adviseren we je om thuis te werken, als jouw werk dit toelaat. Doe dit wel in nauw overleg met je werkgever. Kan je niet thuis werken, dan moet je werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Ben je ziek of moet je, naar aanleiding van RIVM-richtlijnen, thuiswerken terwijl dit niet kan, dan hoef je niet te werken. Je hebt recht op loon. Dit geldt altijd, ook wanneer je werkgever geen NOW-toekenning ontvangt.

Per wanneer gaat de regeling in?

De regeling gaat per maandag 6 april 2020 in en heeft betrekking op de loondoorbetaling en omzetdaling gemeten vanaf 1 maart 2020. Dus met terugwerkende kracht.

 Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen 

Werk jij als zzp-er? Dan kan het zijn dat je opdrachten stagneren door de coronacrisis. De overheid helpt zelfstandig ondernemers zoals jij met regelingen, waar je op korte én lange termijn gebruik van kunt maken. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is er zo een. We vertellen je graag meer over deze regeling.

Wat betekent de Tozo voor mij als zzp-er?

De tijdelijke overbruggingsregeling helpt zzp-ers die in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.

Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de uitzonderlijke situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hoe ziet de regeling eruit?

Wanneer je aanspraak wilt maken op de Tozo, dan dien je een aanvraag in bij de gemeente. Zij behandelen jouw dossier. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Zo ziet de regeling eruit:

Versnelde afhandeling van de aanvraag, omdat er geen toets op levensvatbaarheid wordt afgenomen.

Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand.

Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Wie mag er aanspraak doen op de regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Alleen dan mag je gebruik maken van de regeling. Om voor de tijdelijke regeling in aanspraak te komen, moet je woonachtig zijn in Nederland. Woon je buiten Nederland, dan kom je dus niet in aanmerking.

De eisen op een rij:

Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.

Nederlander of daarmee gelijkgesteld.

Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.

Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.

Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Wanneer gaat de regeling van start?

De regeling is nog niet van kracht dus gemeenten kunnen hier nog niet over beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen. Kun je niet wachten en wil je nu al financiële ondersteuning aanvragen? Dan kun je alvast een voorschot aanvragen bij de gemeente waar je woont. Daarvoor wordt de gewone voorschotbehandeling uit de Participatiewet gebruikt, meldt de VNG. Door de terugwerkende kracht van de tijdelijke regeling ontstaat dan later de grondslag voor het voorschot.

Heb je nog wat financiële middelen achter dan hand, wacht dan even met het doen van een aanvraag. Wanneer je de aanvragen spreidt, dan ontlast je jouw gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerst geholpen. Sommige gemeenten schakelen een aparte uitvoeringsorganisatie in. Kijk dus altijd even op de website van je gemeente, voordat je contact met hen opneemt.

Hoe vraag je de Tozo aan?

Voor de aanvraag komt een digitaal formulier beschikbaar. Tot dat moment wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een kopie van je id-bewijs, bankafschriften en bestaande beschikkingen en brieven. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KvK-register.

Meer berichten