Logo regiozakenwaterland.nl
(Foto: Els Broers)

Laat economie niet tot stilstand komen

PURMEREND - Samen moeten we de economie in beweging houden. Dát is de stellige overtuiging van de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO). De belangenbehartiger staat juist in deze door Corona geregeerde periode pal achter alle ondernemers. "We zijn weliswaar een regionale belangenbehartiger, maar moeten een overstijgend doel kunnen dienen indien de situatie daarom vraagt. En die periode is er nu", zegt Daniël Pardoen, die met Marije Sliphorst-Dekker het voorzittersduo vormt.

PRO lanceert campagne om ondernemers te steunen

Blijf vooral besteden en investeren, ga door met je business en zoek naar kansen en initiatieven. Het zijn volgens de PRO de basiselementen die ervoor moeten zorgen dat ondernemers hun hoofd boven water kunnen blijven houden en straks, als de Corona crisis (enigszins) voorbij is, door kunnen gaan op de weg die ze pakweg vier weken geleden gedwongen moesten beëindigen. Dit is tevens van groot belang om werkgelegenheid te kunnen blijven bieden en mensen straks niet massaal op straat staan.

Het is de opmaat van een grootscheepse vanuit de PRO geïnitieerde campagne 'LAAT DE ECONOMIE NIET TOT STILSTAND KOMEN'. Deze slogan zal je de komende tijd vaak voorbij zien komen en roept op tot actie. Wat je nu immers vaak ziet is dat ondernemers en consumenten de hand op de knip houden. Het effect laat zich snel raden. "Die houding kan zorgen voor het faillissement van ondernemers. Als dat gebeurt, zijn we verder van huis, want dat raakt iedereen", stelt Pardoen.

Marije Sliphorst-Dekker ziet vooral de bereidheid van iedereen om elkaar te helpen met kennis en ervaring. "Er worden heel veel vragen gesteld. Over het algemeen hebben de ondernemers het zwaar, al is er ook een groep die het drukker heeft. Ik ben blij dat we er in korte tijd in zijn geslaagd om deze campagne op te tuigen. We zaten als bestuur te vergaderen en vroegen ons af wat we zouden kunnen betekenen. Ik ben daar best wel trots op."

Lokaal kerstpakket

De PRO ondersteunt van harte het al bestaande initiatief lokaal kerstpakket, dat bezig is landelijk het platform ‘kooplokaal’ op te zetten. Het platform is afgelopen woensdag ook gelanceerd in Purmerend (https://kooplokaalpurmerend.nl), mede op initiatief van de PRO.

Op het platform kunnen ALLE ondernemers uit Purmerend hun diensten en producten aanbieden. Er wordt hard gewerkt om hieraan nog een forum te koppelen speciaal voor business to business activiteiten.

Stel projecten en opdrachten niet uit, blijf zaken doen en kijk wat nu juist wel kan! Als je straks nog uit eten wilt bij je favoriete restaurant moet je ze nu ook steunen. Koop alvast een dinerbon voor straks. Wil je later nog een verzorgde reis kunnen boeken via een reisagent, dan moet je hem nu ook steunen en misschien je vakantie van volgend jaar al boeken.

Reclame maken

Maar denk ook aan het maken van reclame voor je bedrijf; zorg dat je niet in de vergetelheid raakt, ook al kan je nu misschien niet veel doen. Kortom: houd de economie in beweging en elkaar overeind. Het zijn stuk voor stuk geen cliché kreten, maar van wezenlijk belang om de economie in stand te houden. Lokaal, regionaal en landelijk!

Meer berichten