Logo regiozakenwaterland.nl
Jan Overtoom.
Jan Overtoom. ((Foto: Josine Voogt))

Pleidooi Bouwend Nederland voor bouwen in groengebieden

Terwijl de bouw nog steeds knarsetandend omgaat met de gevolgen rondom de stikstofproblematiek kreeg de sector met de komst en maatregelen naar aanleiding van het coronavirus een tweede rechtse directe. Reden voor Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, om een brief te sturen naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Hierin legt hij uit hoe nijpend de situatie voor de bouw- en infrasector momenteel is. Daarnaast geeft Verhagen adviezen die de sector weer enigszins vlot zouden kunnen trekken.

"De impact van het coronavirus (COVID-19) op onze maatschappij en daarmee ook op de bouw- & infrasector is enorm. Bouwend Nederland ontvangt de afgelopen dagen vanuit zowel bouw- en infra bedrijven als vanuit opdrachtgevers veel vragen. Voor onze leden hebt u een belangrijke rol, niet alleen als opdrachtgever, maar ook vanuit uw bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in uw provincie", is te lezen in de brief.

Bouwend Nederland doet een hartgrondig appèl op de provincie om vooral mee te werken om de gevolgen van de crisis te verzachten.Verhagen stelt dat Bouwend Nederland inzet op het door laten gaan van de lopende werkzaamheden, het zoveel als mogelijk naar voren halen van onderhoudswerkzaamheden en het door laten gaan van aanbestedingen om een toekomstige dip in werkzaamheden te voorkomen. Uiteraard met inachtneming van de veiligheid van werknemers conform de richtlijnen van het RIVM.

Verhagen legt GS een aantal adviezen voor. Zoals: de provincie kan helpen door goede bereikbaarheid van ambtenaren. Verder is goed overleg onmisbaar en fysieke schouw van projecten moet doorgaan. Liquiditeitsproblemen bij bedrijven moet worden voorkomen door openstaande- en nieuwe facturen snel te betalen, zodat ook onderaannemers en leveranciers betaald kunnen worden. De Provincie moet het uitstellen van boetes/aanmaningen voor termijnoverschrijdingen bespreekbaar maken en overgaan tot uitstel van betaling van heffingen en lasten.

Kentering in 2022

Zoals in de inleiding staat zijn de gevolgen van het coronavirus een tweede klap in het gezicht van de bouw- en infrasector. De wond naar aanleiding van de stikstofproblematiek is nog vers. Jan Overtoom is Regiomanager Randstad Noord binnen Bouwend Nederland. Los van corona verwacht hij op z'n vroegst in 2022 een kentering. "Er wordt nu al acht maanden veel gepraat, maar het wordt tijd dat er spijkers met koppen worden geslagen", zegt Overtoom.

De bouwproductie ligt volgens Overtoom volledig op z'n gat. "De regio Waterland heeft nog enigszins het geluk dat er relatief weinig Natura 2000 gebieden in de omgeving liggen, maar in de Zaanstreek, waar veel beschermde natuurgebieden liggen, zit volledig op slot. Vergunningen worden niet afgegeven", weet hij. Natura 2000 is het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Aan de hand van de dossiers stikstof en corona is Bouwend Nederland bang voor een soortgelijke crisis als in 2010. "Het grote verschil met nu is dat er destijds geen vraag was. Nu is die vraag enorm, voor zowel eengezinswoningen, appartementen en sociale huur."

Bouwminister

Jan Overtoom is verheugd dat er in Den Haag een bouwminister gaat komen. Desondanks vreest hij de ministeries in de aanloop naar maart 2021, als er verkiezingen op het programma staan, flink op de rem zullen trappen. "Ik voorzie dat weer gekeken gaat worden naar het belang van de politieke partijen. Als dat inderdaad gebeurt, zal het weer onnodig lang gaat duren alvorens beslissingen worden genomen."

Meer berichten