Logo regiozakenwaterland.nl
(Foto: Pixabay)

Gemeente Purmerend sluit 2019 af met vette plus

Vandaag heeft het college van Purmerend de jaarrekening 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Het vorige jaar wordt afgesloten met een voordelig resultaat van €3.192.405. Dit is een positiever resultaat dan voorspeld in de tweede tussenrapportage. Toen werd een voordelig resultaat van €2.797.701 genoemd.

De belangrijkste afwijkingen zitten in de programma’s samenleving, ruimtelijke ordening en het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Dankzij dit positieve rekeningresultaat is de financiële positie van de gemeente nog eens versterkt.

In de jaarrekening wordt teruggeblikt op wat er in het voorgaande jaar is bereikt. Een jaar waarin voor de stad een nieuwe fase is aangebroken als grote stad in de regio en een aanstaande fusie met Beemster die de stad nog completer maakt. 2019 bracht veel ontwikkelingen mee, op meerdere onderwerpen.

Wethouder Harry Rotgans: "Wat met name opvalt is dat we het voor de stad goed doen. Bewoners en ondernemers herkennen dit en praten veel positiever over de wijze waarop ze met de gemeente omgaan. Deze trend willen we blijven doorzetten."

De concept-jaarrekening 2019 is ook digitaal in te zien via  https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/link/sq2inb9gfa/nkbkol8fhb/tqfffc7kep/myrw3l9squ/krkjinq6hi

Meer berichten