Logo regiozakenwaterland.nl
Mario Hegger (links) en Thijs Kroese: "Het is cruciaal om overal hetzelfde verhaal te vertellen."
Mario Hegger (links) en Thijs Kroese: "Het is cruciaal om overal hetzelfde verhaal te vertellen." (Foto: Han Giskes)

Stadspromotie naar hoger level

Stadspromotie Purmerend gaat een nieuwe fase in. Dat is het gezamenlijke besluit van Stichting Purmerend 2000+ en de gemeente. Dit jaar richt de promotie zich op het laten zien van mooie initiatieven in de stad en het steun van de lokale ondernemers. Vanaf 2021 wordt stadspromotie mede in het kader van alle plannen ten aanzien van Purmerend 2040 naar een hoger niveau getild.

"We raken aan elkaar maar doen het nog niet. We hebben zoveel plannen met de stad en stadspromotie loopt door alles heen. De afgelopen anderhalf tot twee jaar is de stadspromotie goed neergezet. Die basis willen we zeker niet weggooien, maar we zullen naar een volgend level moeten doorschakelen. En cruciaal is dat we overal hetzelfde verhaal gaan vertellen."

Dat zeggen de wethouders Thijs Kroese en Mario Hegger. Kroese heeft onder meer het programma Purmerend 2040 in zijn portefeuille, Hegger doet onder andere Stadspromotie. Met de verdere ontwikkeling van Purmerend trekken beide wethouders meer dan ooit gezamenlijk op.

Ondernemers belangrijke schakel

"De stad staat voor een grote uitdaging. In het programma Purmerend 2040 zijn zaken opgenomen als wonen, mobiliteit, duurzaamheid, maar ook wat voor stad willen we zijn?, hoe wil je dat mensen recreëren? We weten inmiddels dat we 10.000 woningen gaan bouwen, onder andere in De Koog en het gebied rondom de Waterlandlaan, het zogeheten stationsgebied. Die wetenschap vergt een adequate aanpak. Mensen moeten weten: dát is Purmerend en ondernemers vormen een belangrijke schakel om die beweging tot stand te brengen", reageert Thijs Kroese.

"De groei van de stad vraagt om een nieuwe koers"

Mario Hegger inhakend: "Daarom hebben Stichting Purmerend 2000+ en de gemeente samen besloten om een nieuwe koers te gaan uitstippelen. Er gebeuren zo veel dingen in de stad, denk aan de woningbouw, maar ook aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee Noord, dat beide partijen het wenselijk vinden om stadspromotie naar een hoger niveau te brengen. Wij als gemeente nemen het initiatief hiervoor door het opstellen van een economische visie voor Purmerend en Beemster. Dit jaar richt de stadspromotie zich verder vooral op het versterken van de lokale economie en het voor het voetlicht brengen van mooie initiatieven in de stad."

De afgelopen jaren heeft de stichting Purmerend 2000+, een samenwerking tussen gemeente en ondernemersverenigingen, zich met succes vol ingezet om meer bezoekers naar de stad te trekken. Er is een campagne gestart die onder andere te zien was op vlaggen, tijdens evenementen, op een website, social media en in de krant.

Hegger: "Stichting Purmerend 2000+ en de gemeente hebben daarom samen vastgesteld dat het goed is om in de op te stellen economische visie voor de nieuwe gemeente aandacht te besteden aan de bouwstenen die nodig zijn voor de koers van de stadspromotie. Het Amsterdamse bureau Future Consult is inmiddels begonnen met het opstellen van de economische visie. We halen overal informatie op en gaan gesprekken aan met ondernemers. De bedoeling is dat de beide gemeenteraden de visie in het eerste kwartaal van volgend jaar vaststellen."

Dankbaar voor samenwerking

Mario Hegger zegt de stichting Purmerend 2000+ dankbaar te zijn voor de mooie samenwerking. ";We hebben samen toch maar mooi een aantal activiteiten en evenementen van de grond gekregen die in heel Purmerend te zien waren. De energie van de bevlogen en betrokken mensen uit de stichting willen we graag blijven benutten. De samenwerking biedt volop kansen voor de toekomst!", aldus de wethouder.

De ondernemersverenigingen willen hun steentje bij blijven dragen aan het promoten van de stad.

Meer berichten