Logo regiozakenwaterland.nl
(Bart Tishauser. (Foto: www.sassen-verstraaten.nl www.studiotwisk.nl))

Vermogensbeheer met behoud van persoonlijke touch

Het beheren van vermogen is een kwestie van vertrouwen. Is mijn geld wel veilig? Wordt er op een verantwoorde wijze mee omgesprongen? Het zijn terecht vragen die de doorsnee belegger zich vooraf nadrukkelijk stelt. Als vermogensbeheerder is het cruciaal om dichtbij de klant te staan. Het laatste staat bij Oyens & Van Eeghen voorop. Net zoals dat voorheen het geval was bij Nobel Vermogensbeheer. Het kan dan ook geen toeval zijn dat het sinds 1999 bestaande Nobel vanaf 1 januari van dit jaar is geïntegreerd binnen Oyens & Van Eeghen. Met succes, blijkt bij de evaluatie van het afgelopen half jaar.

Regio Zaken zit aan tafel met Bart Tishauser (59). Tishauser was voorheen roerganger bij Nobel Vermogensbeheer en maakt sinds de samensmelting deel uit van de directie van Oyens & Van Eeghen. “Alle medewerkers zijn meegegaan en wat we al dachten is ook uitgekomen, namelijk dat beide partijen goed op elkaar aansluiten. Dat geldt voor het beleggingsbeleid en de bedrijfscultuur. Dat gevoegd bij de expertise, innovatie en technologie die Oyens & Van Eeghen al kenmerkten, maakt dat de klanten een stap voorwaarts maken”, stelt hij tevreden vast.

Geruisloze overgang

Op hun beurt ervaren de klanten van Nobel de overgang naar Oyens & Van Eeghen als geruisloos en heel plezierig. Bart Tishauser: “Ze zien de toegevoegde waarde van de samenwerking en dat is heel belangrijk. Oyens & Van Eeghen is sinds 2015 een bijkantoor van de kapitaalkrachtige Belgische Delen Private Bank. Delen heeft een kwalitatief goede uitstraling. De visie van Oyens & Van Eeghen is precies dezelfde als die we bij Nobel Vermogensbeheer hadden, namelijk een-op-een dus dichtbij de klant opereren. In feite hebben we niet twee maar drie vliegen in één klap gevangen.”

Voor iedereen met een groot of klein vermogen een vertrouwd adres om de hoek zijn. Dankzij de geografische spreiding, met kantoren in Amsterdam, Den Bosch, Heerenveen en Valkenburg, kan Oyens & Van Eeghen beleggend Nederland bedienen. “Beleggen doe je voor de lange termijn. Het is van het grootste belang dat onze klanten vertrouwen hebben en houden. En men moet zich op zijn gemak voelen. Wij ontzorgen, nemen alle beleggingsbeslissingen over, leggen bovendien goed uit wat wel en niet verstandig is. Vaak zit er een brok emotie bij, bijvoorbeeld als je je bedrijf verkoopt. Maar het kan ook familievermogen zijn. Dat vereist dat je als vermogensbeheerder alles grondig moet analyseren en in kaart moet brengen. Om vervolgens met de klant alle stappen door te nemen”, legt Bart Tishauser uit.

Duurzaamheid

Oyens & Van Eeghen biedt eerlijke, begrijpelijke producten en diensten. Hiermee beschermt de vermogensbeheerder uw vermogen. Het streven is om een evenwichtige groei gericht op de lange termijn te realiseren. In de beleggingsfilosofie speelt duurzaamheid een voorname rol. Tishauser: “Wij bewijzen dat een prima beleggingsrendement en oog voor duurzaamheid goed zijn te combineren.”

Dankzij vergaande digitalisering en technologie kan de klant optimaal worden bediend. Daarnaast heeft hij altijd een vast aanspreekpunt en kan hij 24/7 rekenen op bereikbaarheid. “Hoe sneller en efficiënter onze processen, des te meer tijd is er voor persoonlijk contact. Ook heeft de klant beter zicht op zijn of haar vermogen. Dankzij de nieuwe technieken kan men online en via de gebruiksvriendelijke app op elk moment van de dag zien hoe het zit met de portefeuille, de samenstelling, het kostenplaatje en de rendementen. Service op maat, persoonlijk met slimme technologie. En, niet onbelangrijk, wij hebben geen algemeen 088-telefoonnummer, maar je hebt altijd direct jouw contactpersoon aan de lijn.”

Meteen een klik

Wat goed is komt snel! Dat gezegde gaat zeker op voor de integratie van Nobel Vermogensbeheer naar Oyens & Van Eeghen. Erkent ook Bart Tishauser als hij over zijn schouder nog even terugkijkt op de afgelopen twee jaar. “In 2018 heb ik met mijn toenmalige partner een plan gemaakt waarin de ontwikkeling van vermogensbeheer centraal stond. We stonden op een kruispunt. Wat gaan we doen? Gaan we samenwerken of brengen we onze activiteiten onder? Na een tijdje kwam Oyens & Van Eeghen op ons pad. Vanaf dat moment is het rap gegaan. Er was meteen een klik. In het voorjaar van 2019 hebben we de gesprekken voortgezet en in mei besloten we een intentieverklaring te ondertekenen, om in september definitief akkoord te gaan”, blikt hij terug.

Oyens & Van Eeghen heeft voor de komende jaren een zekere groeistrategie in Nederland ontwikkeld. Bart Tishauser tot slot: “We willen nog nadrukkelijker op het netvlies van beleggend Nederland komen te staan. Met een private bank als Delen achter ons is dat een mooie ambitie. Delen beheert ruim 43 miljard aan vermogen. De bank won in Belgie al vier keer een award Best Digital Private Bank Belgium. En ook voor Delen geldt: met behoud van de persoonlijke touch, net als dat bij Oyens & Van Eeghen het geval is.”        

Meer berichten