Logo regiozakenwaterland.nl
(Het team van Abma Advocaten. (Foto: Els Broers))

Corona update van Abma Advocaten

In de editie van Regiozaken van mei van dit jaar stelden wij de vraag of Corona een legitiem excuus is om onder gemaakte afspraken uit te komen. In deze editie praten wij u bij over de ontwikkelingen tot nu toe.

Contractvrijheid tussen partijen staat voorop. Stap 1 is altijd om naar de overeenkomst zelf te kijken, wat hebben partijen met elkaar afgesproken? Biedt de overeenkomst geen soelaas, dan zou een beroep op bijvoorbeeld overmacht of onvoorziene omstandigheid u misschien kunnen redden.

Een onvoorziene omstandigheid?

In ons eerdere artikel waren wij niet al te hoopvol. Van de economische crisis in 2008/2009 werd immers vaak genoeg gezegd dat dit tot het ondernemersrisico van partijen behoorde.

Uit de recent verschenen (kort geding) uitspraken kunnen we concluderen dat de rechters Corona zien als een uitzonderlijke situatie. In bepaalde omstandigheden kan de Coronacrisis dus wel degelijk als een onvoorziene omstandigheid worden aangemerkt!

Anders dan een (gewone) economische crisis, is de coronacrisis niet ontstaan door schommelingen in de markt, waardoor de gevolgen van de coronacrisis niet altijd tot het ondernemersrisico behoren.

(Tijdelijke) huurverlaging

In een procedure waarin een huurder om huurkorting had verzocht, werd door de rechter overwogen dat het niet eerder is voorgekomen dat overheidsmaatregelen, op nationaal en internationaal niveau, zoveel impact hebben gehad op de bedrijfsactiviteiten van (in het geval van die procedure) een reisbemiddelaar. Ditzelfde zal kunnen gelden voor bijvoorbeeld een horeca ondernemer.

Van belang is dan vervolgens dat de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid is van dien aard dat de gesloten overeenkomst moet worden gewijzigd. Uit de uitspraken die inmiddels op het gebied van huurrecht zijn verschenen, volgt dat een huurkorting kan worden afgedwongen in een kort geding procedure (zodat er dus op korte termijn een verlichting van de lasten kan worden gerealiseerd), maar dat er dan wel binnen enkele weken een bodemprocedure (normale – uitgebreide – procedure) moet worden gevolgd.

Corona en vakantie werknemer

Corona is ook van invloed op uw relatie met uw werknemers. Welk rechten heeft een werknemer in verband met het thuiswerken? Maar ook, mag een werknemer zo maar naar elk land afreizen voor vakantie?

U kunt niet bepalen waar uw werknemer wel of niet naar toe gaat, maar het kan wel gevolgen hebben voor de loonaanspraken van uw werknemer. Stel, uw werknemer besluit om op vakantie te gaan naar een ‘oranje’ land. Reizen naar oranje landen mag alleen als de reis echt noodzakelijk is. Wie terugkomt uit een oranje (of rood) gebied, wordt dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan.

Bent u als werkgever verplicht om over de periode dat de werknemer in quarantaine verblijft (of erger, niet naar Nederland kan terugreizen) loon door te betalen?

Verdedigd kan worden dat de werknemer geen recht heeft op loon over die periode. De werknemer wist immers van te voren dat hij het risico liep niet te kunnen werken.

Een uitzondering zou hierop kunnen worden gemaakt, als de werknemer kan aantonen dat hij op afstand ook het overeengekomen werk kan verrichten.

Verandert de kleur van het land naar oranje terwijl de werknemer al op vakantie is, dan blijft de werknemer wel zijn aanspraak op loon behouden.

Het is verstandig om voorafgaand aan de vakanties, hierover met uw werknemers in gesprek te treden.

Corona breekt wet?

De gevolgen van de Coronacrisis werken dus ook door in de juridische wereld. De reeds gemaakte afspraken en de specifieke omstandigheden van het geval spelen steeds een rol. Laat u om die reden steeds goed informeren!

Abma Advocaten
www.abma-advocaten.nl
0299-250363
info@abma-advocaten.nl

Meer berichten