Hans Preeker (l) en Henry Wassink.
Hans Preeker (l) en Henry Wassink. (Foto: Els Broers)

Voorzitters PRO: “Hoe groter de achterban hoe meer overtuigingskracht”

Algemeen

‘De eerste 100 dagen zijn bepalend voor de periode erna’. Het nieuwe voorzittersduo van de PRO heeft dan nog even, wat niet weg neemt dat de twee voortvarend van start zijn gegaan met het leggen van een stevige basis voor de toekomst. Henry Wassink en Hans Preeker vullen de weken met gesprekken met alle belanghebbenden, van andere ondernemersverenigingen tot gemeente, van ondernemers tot organisaties. “Ter kennismaking maar ook beeldvorming. We willen weten wat er speelt, en wat belangrijk is.” Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking en een toelichting op de drie beleidspijlers die zij inmiddels hebben geformuleerd.

Ze hebben zojuist het gesprek afgerond met Arwin Versteyne, de voorzitter van KHN, afdeling Purmerend. “Onze insteek is dat wanneer je iets wil bereiken, je dat samen moet doen”, benadrukt Hans. “Samen met de ondernemers, de gemeenten en de organisaties.” Fijn is het dan ook dat ze deze best flinke klus als voorzitter ook samen kunnen doen. Beide met de expertise van een ondernemer, en elk actief in de rol die het meest past. Henry is middels zijn bedrijf ad68 (creatieve reclame producties) achter de schermen al jaren actief bij organisaties in Purmerend en zette met Nice to meet you too’ een populair netwerkevent op. “Maar het is mooi als je daadwerkelijk een standpunt kunt innemen, mensen daarin kunt mee krijgen en iets voor ze kan betekenen. Je kunt wel overal commentaar op hebben maar je kunt ook kijken of je er concreet iets aan kunt doen. Dan is dit een mooie uitdaging.”

Grote ontwikkelingen gaande

Datzelfde geldt voor Hans. Weliswaar is zijn bedrijf CE design (‘strategie, design en implementatie voor werkomgevingen, retail, hospitality en leisure’), gevestigd in Amsterdam, maar hij is een geboren en getogen Purmerender. “Er gebeurt hier veel wat invloed heeft, wat iedereen raakt en wat gaat om de levendigheid en bedrijvigheid van de stad. Bovendien spelen er grote ontwikkelingen, zoals de fusie tussen Purmerend en Beemster, en zaken die zijn uitgezet in de economische visie. We gaan een volgende fase in. Het is mooi om daar een bijdrage aan te leveren, en los daarvan vind ik het erg leuk om met dit soort vraagstukken bezig te zijn”, licht hij toe.

Tijd voor meer actie

Door de coronacrisis en de bestuursperikelen van vorig jaar is het wat stiller geweest dan gewoonlijk rondom de PRO. Hans: “Maar stilgezeten werd er zeker niet. Er is een heel mooie campagne opgezet met Laat de economie niet tot stilstand komen, in samenwerking met Purmerend 2000+. Die heeft aardig wat los gemaakt en de ondernemers een hart onder de riem gestoken. Maar het is nu tijd voor nieuwe energie en meer actie.”

Wanneer je als ondernemer gehoord wil worden moet je dat met met zoveel mogelijk andere ondernemers doen, dan heb je meer impact

Wat zijn zo’n beetje de speerpunten daarin? Hans vervolgt: “Belangrijk allereerst is dat de PRO groter wordt, en dat er meer mensen bij betrokken raken. Want als je als ondernemer gehoord wil worden moet je dat met zoveel mogelijk andere ondernemers doen, dan heb je meer impact. Dus gezien het stuk belangenbehartiging wat hieraan hangt is dat zeker een speerpunt. Daarnaast willen we de ondernemers meer betrekken bij wat er gebeurt in de stad. Zodat ze wellicht ook meer betrokken zijn bij het opkomen voor hun belangen.” 

Meer actieve leden

“We zouden graag meer actieve leden willen hebben”, vult Henry aan. “Die zich samen met de PRO hard maken ergens voor. Ondernemers die, vanuit hun eigen ervaring en expertise, een actieve rol kunnen spelen in onze agendapunten, zaken oppakken met andere ondernemers en vervolgens ook handelen. Dan kun je denken aan themacommissies bijvoorbeeld, waarin ondernemers zelf met een onderwerp aan de slag gaan. Zij kunnen zich middels de PRO laten horen in een groter geheel, met meer stem en overtuigingskracht. ”

Verbetering communicatie

De eerste stap in ledenwerving is echter het verbeteren van de externe communicatie. “We gaan de de PRO beter profileren om helder te maken waar we voor staan, wat we doen en waar we mee bezig zijn”, vervolgt Henry. “Met een sterke focus op de website. En met een duidelijke agenda en een goede routing naar de juiste aanspreekpersoon wanneer je vragen hebt over een bepaald onderwerp.”

Drie pijlers voor aandachtpunten

Het duo heeft de aandachtspunten verdeeld in drie pijlers. De eerste betreft de PRO zelf, de ledengroei en een verbeterde communicatie. De tweede pijler zijn de ontwikkelingen op regionaal niveau. “PRO is een onderdeel van Waterland. Er zijn onderwerpen op grotere schaal rondom de regio of MRA waarin we meer moeten samenwerken”, geeft Hans aan. “Met andere ondernemersverenigingen, met gemeenten, met onderwijs. Bovendien zijn er, ook binnen de PRO, veel regionaal opererende ondernemers. VOWA heeft al één en ander ingevuld, zoals Waterland Werkt, en is actief op het gebied van stageplaatsen en toerisme, maar er is meer te doen wat we samen kunnen oppakken. VOWA is daar ook sterk voorstander van. Dus onze missie is wel om het vooral samen te doen.” De derde pijler betreft het lokale. De bedrijventerreinen, de binnenstad, de detailhandelsvisie, ontwikkelingen die gaande zijn. Een voorbeeld daarvan is het Stationsgebied.

Ons streven is ondernemers ook naar de toekomst te laten kijken als het gaat om de gevolgen van een ontwikkeling

Effecten op termijn

Hans: “Wat gaat daar gebeuren, wat betekent het voor de binnenstad en de bereikbaarheid ervan? Ligt er bijvoorbeeld een verkeersrouteplan klaar? En waarom zou je meer meters winkel of horeca oppervlak toevoegen terwijl de binnenstad al onder druk staat?? Ondernemers hebben soms de neiging niet al te ver vooruit te kijken. De plannen met het stationsgebied zijn een vergezicht, iets van de verre toekomst. Maar feit is dat dit plan is neergelegd en dat het op de langere termijn effect gaat hebben op ondernemerschap op bepaalde plaatsen. Het is juist belangrijk om in de beginfase van de ontwikkelingen die groot effect hebben, op tijd erbij te zijn om gezamenlijk een mening erop te formuleren. Als je niets weet kun je niets doen. Ons streven is wel om ondernemers hierin mee te nemen, en ook naar de toekomst te laten kijken als het gaat om de gevolgen van een ontwikkeling.”

Lastig dossier De Koog

“Een ander voorbeeld is de Koog”, gaat hij verder. “Er is een herindeling aan de gang, maar wat betekent die precies voor ondernemers? Veel grote bedrijven hebben er een probleem mee omdat zij hier flinke investeringen hebben gedaan. Terwijl de onzekerheid over hoe het er straks precies gaat uit zien groot is, en wat dat voor invloed gaat hebben op hun bedrijvigheid. De PRO is hier al mee bezig geweest, maar het is een moeilijk dossier omdat niet alle ondernemers hierin hetzelfde belang hebben. Maar ook hier geldt: weten wat er speelt en duidelijkheid verkrijgen voor zaken in gang worden gezet is cruciaal.”

Sterke basis neerzetten

Serieuze aandachtspunten en plannen dus, met als uitgangspunt: hoe meer leden hoe meer stappen er kunnen worden gezet. Henry vat het nog even bondig samen. “Wij willen in principe een basis neerzetten om de PRO verder te versterken. En samen met andere partijen en de ondernemers bijdragen aan een gedegen fundament onder het ondernemersklimaat in de regio!”, besluit hij.

Waarbij er, om deze en gene gerust te stellen, wanneer het weer mag, elke maand natuurlijk als vanouds wordt bijgepraat op de gezellige Bizniz-borrel…


Foto: Els Broers

Afbeelding
‘Visuele salespitch’; de onderschatte marketingtool Algemeen 11 jul, 10:06
Afbeelding
Nieuwe werknemers tref je op WATERLAND WERKT! Algemeen 11 jul, 10:00
Afbeelding
Purmerendse Spoonbill Gin is lekker op weg Algemeen 11 jul, 10:00
Afbeelding
Het onterfde kind Column 11 jul, 09:54
Afbeelding
Ondernemend Purmerend: Actualiteit, een heldere boodschap en een fijne sfeer aan tafel Algemeen 11 jul, 09:51
Afbeelding
Posities versterken bij Vereniging Familiebedrijven Noord-Holland Algemeen 11 jul, 09:35
Afbeelding
NetwerkenWerkt! hét antwoord op arbeidsmarktvraagstukken Algemeen 11 jul, 09:33
Afbeelding
ShowYourSkills wint pitch om kinderen via app te laten bewegen Algemeen 11 jul, 09:28
Afbeelding
Zo anticipeert ondernemend Waterland op het tekort aan arbeidskrachten (deel 2): Tol Plaatwerk, Volendam Algemeen 11 jul, 09:18
Afbeelding
Stikstofmaterie vormt rode draad bij NV Purmerend Algemeen 11 jul, 09:15
Afbeelding
Duizendpoot op klompen Algemeen 11 jul, 09:14
Afbeelding
Wijziging overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 Column 11 jul, 09:08
Afbeelding
Zinvol werk Column 11 jul, 09:05

Meest gelezen

Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief