Na de vele ‘inputsessies’ begint de ideale binnenstad vorm te krijgen

Algemeen
Inge Reijmer: Ik wil de mensen die hebben meegedaan, fysiek of online, allemaal bedanken, het was overweldigend."
Inge Reijmer: Ik wil de mensen die hebben meegedaan, fysiek of online, allemaal bedanken, het was overweldigend." (Foto: Els Broers)

De kop is er af voor het programmateam Binnenstad Purmerend. Inge Reijmer trad afgelopen zomer trad aan als Programmamanager Binnenstad bij de gemeente Purmerend. Ze kreeg de opdracht mee om een plan op te stellen dat de binnenstad aantrekkelijker maakt voor wonen, werken, winkelen, horeca, verblijven, genieten en recreatie. Met een aantal partners ging Inge voortvarend van start om input binnen te halen bij alle betrokkenen. Wat resulteerde in een marathon aan straatbijeenkomsten, binnenstadateliers en online en fysieke enquêtes. Het resultaat mag er zijn. “Het heeft veel tijd gevraagd maar het gaf zoveel energie!”, vertelt Inge enthousiast, kort na de laatste bijeenkomst. “Ik heb zoveel leuke dingen gehoord. Als je zo bij elkaar zit, krijg je toch een heel andere dynamiek. En dat is ook nodig om alle input boven tafel te krijgen.”

Ze kwam precies datgene tegen waarop ze in haar eerdere interview in dit magazine hoopte: enthousiasme en samenwerking. In deze uitgebreide inventarisatieronde kon elke stakeholder - ondernemers, bewoners, eigenaren, bezoekers, en andere betrokkenen bij de binnenstad - zijn zegje doen. Inge kan nog niet veel delen over de uitkomsten, de evaluatie gaat net beginnen, maar ze denkt blij terug aan het enthousiasme waarmee de stad heeft gereageerd. 

“Het viel me op hoeveel warmte, liefde en trots er is voor de stad; voor de binnenstad, voor de lokale producten, voor de ondernemers. Ik denk dat we daar veel meer mee kunnen doen en het veel meer kunnen uitstralen. En ook meer regionale bezoekers kunnen trekken. Want de trots die de bewoner voelt, voelen de regiobezoekers nog niet, omdat ze hier niet komen. Purmerend heeft absoluut veel potentie, er zitten hele mooie kansen.”

Het viel me op hoeveel warmte, liefde en trots er is voor de stad; voor de binnenstad, voor de lokale producten, voor de ondernemers. Ik denk dat we daar veel meer mee kunnen doen en het veel meer kunnen uitstralen

Straatbijeenkomsten

De straatbijeenkomsten met ondernemers werden direct na de zomer opgestart, in samenwerking met PRO: en PCO. Inge: “We kozen bewust voor kleine groepjes, van vijf tot zo’n twintig personen, zodat we konden horen wat er speelt en leeft, en waar de behoefte ligt. Het waren erg inspirerende sessies waarbij veel energie vrij kwam. We hebben in deze dertien sessies heel veel ondernemers gesproken. En dat ging juist door die kleine groepjes ontzettend fijn, met uiteindelijk een hoge opbrengst.”

Enquêtes

Om ook bezoekers uit de regio te polsen over de Purmerendse binnenstad is er twee volle dagen geënquêteerd op straat op verschillende locaties in de stad. “Daarbij is 250 mensen naar hun mening gevraagd over de stad, dat geeft behoorlijk wat inzicht”, geeft Inge aan. Vervolgens begonnen de Binnenstadateliers, georganiseerd op onderwerp met de ene keer eigenaren, de volgende ondernemers, bewoners etc. “Maar ook kunst en cultuur, toerisme, sport en maatschappelijke organisaties kwamen langs, juist om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Al die sessies zaten aardig vol. Bij elkaar zijn er ruim 300 mensen geweest.”

Het waren erg inspirerende sessies waarbij veel energie vrij kwam

Social media

Niet alleen fysiek, maar ook online kon men een mening geven in verschillende soorten enquêtes. En dat deden maar liefst 4500 mensen. Ongetwijfeld heeft de inzet van social media om zoveel mogelijk mensen te bereiken een grote rol gespeeld in de hoge opkomsten en reacties. “En wat opviel, zeker op Instagram, waren de vele reacties van jongeren, dat was heel gaaf”, benadrukt Inge. “Dat is overigens een doelgroep waar we binnenkort nog wat extra mee in gesprek gaan. Daar willen we zeker nog een verdiepingsslag in maken.”

Diversiteit

Wat ze zelf echt mooi vond aan alle bijeenkomsten was de diversiteit. “Er kwamen mensen uit allerlei geledingen, jong en oud, eigenaren, ondernemers, en uit alle vak- en interessegebieden zoals mensen die in historie geïnteresseerd zijn, van winkelen houden, of graag lekker op de Koemarkt zitten. Daardoor komt er straks een hele mooie, brede analyse, omdat alle aspecten die voor de binnenstad van belang zijn naar voren zijn gekomen.”

Brede samenwerking

Belangrijk in het hele traject is de brede samenwerking. “We trekken samen op met PRO, PCO, kennisinstellingen en ook de provincie”, licht Inge toe. “Deze laatste stelt haar kennis en expertise ter beschikking, denkt volop mee en voorziet de ondernemers van onafhankelijk advies. Dat doet de provincie zeker niet bij elke stad, ze kiest er elk jaar drie uit om mee te werken. Ook Retailland en De Nieuwe Winkelstraat zijn nauw bij dit traject betrokken. Zij waren aanwezig bij alle binnenstadateliers en werkgroepen en hebben zelfs al de eerste afspraken gemaakt met ondernemersverenigingen en groepen ondernemers die meer willen weten over een bepaald onderwerp. Daarnaast hebben we een brede werkgroep, een soort klankbordgroep, waarin heel diverse interne en externe mensen zitten. Deze samenwerkingen zien we nu overal ontstaan, dat is de kracht van het hele traject.”

Analyseren en evalueren

Al met al is ze erg blij met het resultaat van deze periode. “Ik wil hierbij de mensen die hebben meegedaan, fysiek of online, ook allemaal bedanken, het was overweldigend. Ook om te merken dat de binnenstad echt heel erg leeft. Daar ben ik heel blij mee. Maar we gaan natuurlijk verder, we zijn er nog niet. We gaan nu alle gegevens analyseren en de uitkomsten opnemen in een concept dat gaat dienen als het eerste praatstuk. Dat leggen we voor aan iedereen die heeft meegedaan. Zodat zij zelf kunnen aangeven of ze zich erin herkennen, of dat er nog iets mist. Dus in januari, februari komen we weer terug!” Het programma Binnenstad zal in het derde kwartaal 2022 worden  vastgesteld.

We gaan nu alle gegevens analyseren en de uitkomsten opnemen in een concept dat gaat dienen als het eerste praatstuk

Het Programma Binnenstad

Het Programma Binnenstad is één van de drie thema’s van de Uitvoeringsagenda 2021/2022 die door de gemeenten Beemster en Purmerend gezamenlijk is vastgesteld. Deze agenda is een concrete uitwerking van de Economische Visie 2040, waarin de gezamenlijke ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven.

Voor het opstellen van het Programma Binnenstad werkt de gemeente nauw samen met o.a. de PRO: en PCO maar ook met diverse andere partners als de provincie Noord-Holland, INretail, Retailland en De Nieuwe Winkelstraat.

Afbeelding
Uitreiking VOWA-jaarprijs tijdens NV Purmerend Algemeen 9 mrt., 11:33
Afbeelding
Kickoff Sectortafel Hospitality in de Markthal Algemeen 9 mrt., 10:59
Afbeelding
Wens voor BIZ commercieel vastgoedeigenaren in Purmerendse binnenstad Algemeen 3 mrt., 11:21
Afbeelding
Lucien van Aalzum nieuwe manager Waterlandse Uitdaging Algemeen 2 mrt., 15:13
Afbeelding
Leerzame en gezellige bijeenkomst bij Netwerk Purmerend Algemeen 28 feb., 11:20
Afbeelding
De (e)sports Tech Campus in De Koog wordt 'nieuwe parel' in Purmerend Algemeen 27 feb., 12:51
Afbeelding
Kerstbrodenactie levert € 6.500,- op voor Wij Allemaal, invalidentoilet kan er komen Algemeen 24 feb., 14:33
Afbeelding
't Broodjeshuys sluit na 38 jaar wegens pensioen Sylvia en Cees Fiene Algemeen 23 feb., 15:26
Afbeelding
Nooit meer chillen bij het petit café van Brenda in Purmerend Algemeen 22 feb., 16:00
Afbeelding
Passie voor het vak: Woonstudio Joost Laan Algemeen 22 feb., 16:00
Afbeelding
De bierbrouwerij is terug op de Purmerendse Koemarkt Algemeen 22 feb., 15:43
Afbeelding
Horecagroothandel Schaap heeft de zaakjes Dick voor elkaar Algemeen 22 feb., 10:38
Afbeelding
100% Media & Partner Netwerk blijft zich in de kijker spelen Algemeen 22 feb., 10:27