Ruud Baan (Boon Edam), voorzitter van de sectortafel Techniek, licht de rol van de sectortafel toe.
Ruud Baan (Boon Edam), voorzitter van de sectortafel Techniek, licht de rol van de sectortafel toe. (Foto: )

Sectortafels gaan aan de slag om de arbeidsmarkt te verbeteren

Algemeen

Voor veel werkgevers is het een hoofdpijndossier: Waar vind je nog geschikte werknemers? We bevinden ons in een bewogen tijdperk. Economische opgaven staan onder druk. Beroepen veranderen in rap tempo, de bevolking vergrijst en op dit moment is er een groot gebrek aan werknemers in 70 procent van de sectoren. De energietransitie, de woningbouwopgave, robotisering en digitalisering brengen grote verschuivingen in werkgelegenheid tussen sectoren en veranderingen in de aard en inhoud van het werk met zich mee. De vraag van werkgevers sluit niet meer aan op het aanbod vanuit het onderwijs en de arbeidsmarkt. Om de problemen van nu niet de problemen van de toekomst te laten zijn is in onze arbeidsmarktregio gestart met het opzetten van sectortafels. 

Aan de sectortafels werken ondernemers, het georganiseerde bedrijfsleven en het onderwijs, ondersteunt door de gemeenten samen. De primaire tafel bestaat uit een klein gezelschap, maar zij vertegenwoordigen een brede achterban. Samen maken zij zich sterk voor een gezonde toekomst van de branche in de regio. Dit doen zij door telkens nieuwe doelen te stellen en hiermee aan de slag te gaan. Belangrijke onderwerpen zijn het boeien en binden van nieuw talent en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar er wordt ook gekeken naar hele praktische zaken en het overdragen van kennis en kunde. Aan de sectortafels wil men vooral geen dingen dubbel doen, maar in kaart brengen wat er al is en bewerkstelligen dat hierop kan worden aangesloten. Dat wat er nog niet is gaan ze initiëren. E.e.a. gebeurt in nauwe samenwerking met de ondernemersverenigingen in Waterland, zoals IBEV en PRO.

Techniek tafel 

Na de zomer is een begin gemaakt met de sectortafel Techniek, waaronder vanwege het vrijwel gelijke opleidingsprofiel ook de bouw valt. Voor deze sectoren ligt er een grote opgave, daarom is hier de prioriteit aan gegeven en is deze tafel als eerste gestart. De sectortafel techniek krijgt steeds meer zijn vorm. Inmiddels bestaat de tafel uit acht leden, waaronder Boon Edam, Van ’t Hek groep, Vroom, de Purmerendse Scholengroep (PSG) en De Triade. Voor het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring en om de behoefte op te halen bij de achterban in het bedrijfsleven bouw en techniek en bij het onderwijs, werd er op 24 november in het Gerrit Rietveld een kick-off georganiseerd. Hier verzamelde zich een flinke groep ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs om zich te buigen over actuele vraagstukken. Er werden o.a. twee presentaties gegeven over het Sterk Techniek Onderwijs en over het Technasium, waar bedrijven met opdrachten terecht kunnen en leerlingen hiermee aan de slag gaan. Na de presentaties werd in kleine groepen verder gesproken over wat er wederzijds van bedrijfsleven en onderwijs nodig is om stappen te kunnen zetten. De output van deze avond wordt meegenomen als input om nieuwe doelen te stellen aan de sectortafel.


Jeanine van Schendel, directeur van De Triade, vertelt over Sterk Techniek Onderwijs. (Foto: Els Broers)

Hospitality en andere branches

Recent is ook de sectortafel Hospitality van start gegaan. Een gastvrije regio begint bij de leerlingen die uiteindelijk in onze regio gaan werken en dit zullen uitdragen. Onder andere Bureau Toerisme Laag Holland, Sligro, KHN afdeling Purmerend en Waterland, Het Voortgezet Onderwijs en het Horizon College zijn aan deze tafel vertegenwoordigd. In 2023 staan er nog 4 tafels op de planning. Naar verwachting zijn dit o.a. de Transport, Zorg en Retail. De verkenningen zijn begonnen. De tafels staan of vallen met enthousiaste ondernemers en onderwijsinstellingen. Zonder ‘vakidioten’ die net dat stapje extra willen doen lukt het niet. Daarom zoeken we naar doorzetters die dat stapje extra willen zetten en voorbij de eigen organisatiebelangen kunnen kijken.

Ook meepraten?

Wil jij ook iets doen om de arbeidsmarkt te verbeteren? Om samen een slag te slaan en te werken aan gerichter onderwijs? Wil je het verschil maken en ook één van de bedrijven, of onderwijsinstellingen zijn waar leerlingen graag komen studeren en/of na en tijdens hun studie graag komen werken? Dan ben je van harte uitgenodigd om contact op te nemen via sectortafeltechniek@purmerend.nl 

Afbeelding
Afbeelding
Rabobank komende drie jaar founding partner alle Noord-Hollandse Uitdagingen Algemeen 24 jan, 11:33
Afbeelding
Ondernemers zijn onbekend met criminele ondermijning en de gevolgen ervan Algemeen 19 jan, 13:16
Afbeelding
Vooruitblik op de regionale economie 2023 in talkshow Ondernemend Purmerend Algemeen 15 jan, 14:14
Afbeelding
Dick Schaap Horecagroothandel en Engberts Hoveniers PRO: ondernemers van 2022 Algemeen 15 jan, 09:03
Afbeelding
Sloop laatste restje van ooit bekendste regionale Mercedes Benz-dealer Willem Los Algemeen 9 jan, 17:59
Afbeelding
Lisa van Susteren van 't Wapen van Middelie is Zeevang ondernemer van het jaar Algemeen 9 jan, 12:33
Afbeelding
Wetswijzigingen per 1 januari 2023 op het gebied van arbeidsrecht: wat verandert er? Column 20 dec 2022, 14:57
Afbeelding
Baanstee Noord krijgt voorzieningenpunt Algemeen 20 dec 2022, 14:57
Afbeelding
Column PRO: Met open vizier het nieuwe jaar in Column 20 dec 2022, 14:56
Afbeelding
SNS helpt ondernemers de winter door Algemeen 20 dec 2022, 14:54
Afbeelding
Binnenstad van de toekomst: Cultuur en recreatie als aanjagers van beleven en ontmoeten Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Van 't Hek ondersteunt de kinderen van werknemers met Studiefonds Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Engberts Elektrotechniek: werken aan een veilige omgeving Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Column VOWA: Personeelstekort... dat zagen we van ver aankomen? Column 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Honderd jaar oude Mazurel is 'still going strong' Algemeen 20 dec 2022, 14:52
Afbeelding
Voedselbank grote winnaar van stamppottenfeest Huiberts Algemeen 20 dec 2022, 14:52