Informatiebijeenkomst over BIZ Vastgoedeigenaren Purmerend Binnenstad

Algemeen
Het bestuur i.o. bestaat uit (v.l.n.r.) Ron, Bart, Frits, Trudy, Joost. Niet op de foto: Saskia en Ton.
Het bestuur i.o. bestaat uit (v.l.n.r.) Ron, Bart, Frits, Trudy, Joost. Niet op de foto: Saskia en Ton. (Foto: aangeleverd)

Het commercieel vastgoed levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke binnenstad. En hoe aantrekkelijker die stad, hoe beter weer voor het vastgoed. Die wisselwerking is genoeg reden waarom het vastgoed wat meer – gezamenlijke – vinger in de pap mag hebben bij alle ontwikkelingen die momenteel gaande zijn om de Purmerendse binnenstad aantrekkelijker te maken.

“Als je nergens in gelooft, komt je nergens” 

Daarom nam een aantal vastgoedeigenaren het initiatief om na de BIZ Binnenstad en de verlenging van de BIZ Koemarkt, nu ook een BIZ Vastgoedeigenaren op te zetten. Deze zou in januari 2024 actief moeten worden, mits er voldoende voorstemmers zijn onder de zo’n 300 eigenaren. Zaak dus om hen goed te informeren over de voordelen van een BIZ en input voor de samenwerking op te halen. Zo organiseerde het bestuur i.o. vorige maand samen met Stad&Co een eerste informele informatiebijeenkomst in de Lutherse kerk. ‘Samen sterk’, en ‘gezamenlijk belang’ waren de steekwoorden.

Samen staan we sterk

Dat vastgoedeigenaren zich willen verenigen bleek al uit de intentieverklaring die de kopgroep van acht partijen vorig jaar had ondertekend. Ook deze avond gaf bijna een ieder uit het bestuur i.o. een eigen pleidooi voor de noodzaak daarvan. Voorzitter Frits Dix kan er aan het begin van de avond kort en krachtig over zijn tegen Janneke den Ouden van Stad & Co die het BIZ-traject begeleidt. “Het is een hele goede zet als je samen naar de gemeente kan optreden. Samen zijn we sterk. Ik probeerde vanuit mijzelf al veel dingen te doen om de stad er mooier uit te laten zien. Maar je kunt niet alles alleen en er is nog een lange weg te gaan. We moeten het samen doen.”

Brug slaan in samenwerking

Er is, zo constateerde Janneke, nog wel een brug te slaan in de samenwerking tussen gemeente en vastgoedeigenaren. “Het werken aan wederzijds vertrouwen tussen gemeente en vastgoedeigenaren is een van de aandachtspunten. Een BIZ is hiervoor een goed instrument. Samen maak je afspraken en spreek je elkaar er op aan. Er heerst een zeker wantrouwen naar de gemeente onder de eigenaren”, beaamt Frits, “Dat kan in het voortraject een obstakel zijn. Ik hoop dat we door samen te werken als één blok kunnen optrekken. Want als je nergens in gelooft, dan kom je nergens.”

Tekst loopt door onder afbeelding

(Foto: RodiMedia/NV

Vastgoedeigenaren belangrijke pijler

De gemeente verwelkomt de BIZ Vastgoedeigenaren van harte. In het tot stand komen van het Programma Binnenstad zijn de vastgoedeigenaren als stakeholder altijd een pijler van belang geweest voor het doen slagen van de plannen. “We kunnen dit als gemeente niet alleen”, geeft wethouder Pascal Verkroost het publiek dan ook mee. “Een BIZ is een stevige partner voor de gemeente en kan een belangrijke bijdrage leveren. Het betekent vertrouwen en respect voor elkaar en dezelfde doelen voor ogen houden. Eigenaren zijn de basis, zij gaan over de panden. Zij zien kansen die wij als gemeente weer kunnen faciliteren. Als we de visie en ambitie delen om de ontwikkeling van de binnenstad op langere termijn te versterken, heb ik vertrouwen dat het goed komt.”

“We willen niet alleen onze panden verhuren, maar vinden ook diversiteit in de binnenstad, en een mooie binnenstad, belangrijk

“We willen niet alleen onze panden verhuren, maar vinden ook diversiteit in de binnenstad, en een mooie binnenstad, belangrijk”, geeft later penningmeester Joost Brugman aan. “Denk aan het aanlichten van gevels, het verbeteren van de routing en de uitstraling van de panden. Dat is een uitdaging en die moet je met z’n allen aangaan. Bovendien gaat met het aantrekken van winkels en dus winkelend publiek de waarde van het vastgoed omhoog, dus het is in ons aller voordeel.” Hij vervolgt: “De invulling van een pand met een huurder blijft altijd een beslissing van de eigenaar. Het is wel mooi dat er nu een matchmaker is die samen met ons helpt in het vinden van passende huurders en het tegengaan van leegstand. Dat is goed voor iedereen.”

Matchmaker aan de slag

Die nieuwe matchmaker, in de persoon van Corneel Jonkers en net een dag in functie, was ook aanwezig in de kerk. ‘Met zijn neus in de boter’, zoals hij zelf aangaf. Zijn taak is onder andere om ondernemers, wellicht ook bepaalde ketens, naar de binnenstad te trekken, helpen zoeken naar nieuwe huurders bij leegstand, of met de eigenaar alternatieven te zoeken. En hij heeft er zin in. “Supermooi om te zien wat jullie al voor plannen hebben. Ik hoop daaraan te kunnen bijdragen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Matchmaker Corneel Jonkers is in maart van start gegaan in Purmerend. (Foto: RodiMedia/NV

Verantwoordelijkheid

De binnenstad vitaal en toekomstgericht houden is, meent Ron Vendrig, ook wel een beetje de plicht van de eigenaren. “Wij hebben de mazzel dat we bezit hebben in de ‘huiskamer’, het mooiste deel van de stad. Dat schept een verantwoordelijkheid. Alleen kun je weinig, daarom is het belangrijk dat we de krachten bundelen. En proberen slimme allianties, samenwerkingen op te zetten en kennis met elkaar te delen. Bijvoorbeeld met het onderwijs, waardoor studenten projecten in de binnenstad kunnen doen waar we als vastgoed van kunnen leren en profijt van hebben.”

BIZ als sterke gesprekspartner

Met zo’n 300 verenigde eigenaren moet de BIZ een sterke gesprekspartner vormen voor de gemeente, die op haar beurt faciliteert en zich committeert. De uit de BIZ komende collectieve pot met middelen - zonder ‘freeriders’ - geeft ruimte om de betrokkenheid kracht bij te zetten. Zo zal de BIZ zich inzetten voor het bestrijden van leegstand en het versterken van het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de binnenstad. Het verhogen van het aantal bezoekers aan de stad is ook in het belang van de BIZ. Met het versterken van de samenwerking met de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau kunnen de vastgoedeigenaren meer invloed uitoefenen op de plannen. Dat reikt van uitstraling en aanbod tot marketing en promotie tot meedenken over duurzaamheid en de inrichting van de openbare ruimte. Ook zullen er overlegstructuren en de samenwerking worden opgezet met de twee andere BiZ’en en met ondernemersvereniging PRO.

Het bestuur i.o bestaat uit eigenaren die weten van de hoed en de rand en hun sporen in de stad hebben verdiend: Frits Dix (voorzitter), Joost Brugman (penningmeester), Trudy Eikenboom (secretaris) en algemene bestuursleden Saskia Wals, Ron Vendrig, Ton Knook en Bart de Wit.

BIZ-traject

De input van de avond wordt nu mede verwerkt in het concept BIZ-plan, waarna een stichting zal worden opgericht. Een tweede bijeenkomst voor de eigenaren die dient als informele draagvlakmeting is te verwachten eind mei, begin juni. Daarna start het juridische traject voor de oprichting van een BIZ, met de gehele maand januari 2024 de stemming. De uitslag wordt half februari 2024 verwacht. Doel is dat de BIZ Vastgoedeigenaren Purmerend Binnenstad vanaf 1 januari 2024, met terugwerkende kracht kan ingaan. Zo kan deze BIZ met de reeds bestaande BIZ Binnenstad en BIZ Koemarkt, haar bijdrage gaan leveren.

Afbeelding
“Huwelijkse voorwaarden hebben ook aandacht nodig" Partnerbijdrage 19 sep., 16:00
Afbeelding
Restaurant Gachita vaart al eenendertig jaar eigen koers Nieuws 19 sep., 13:35
Afbeelding
Exposanten op Waterland Werkt hebben er zin in Nieuws 19 sep., 12:36
Afbeelding
BIZ Purmerend Binnenstad sterke gesprekspartner Algemeen 19 sep., 12:14
Afbeelding
Binnenstad Purmerend: van shoppen tot samenkomen in Eggert Center Nieuws 18 sep., 14:47
Afbeelding
Restaurant TWAALF: “Ik ben gewoon ontzettend trots op wat er nu staat!" Nieuws 18 sep., 13:38
Afbeelding
ESNW: slimmer werken in plaats van harder Nieuws 18 sep., 11:41
Afbeelding
Bedrijventerrein Baanstee Noord steeds beter bereikbaar Nieuws 17 sep., 15:08
Afbeelding
Column VOWA: Ondertussen bij de provincie… Column 16 sep., 10:33
Afbeelding
Het “echtscheidingstestament" Column 15 sep., 11:40
Afbeelding
De praktijk in de klas; Meindert Engberts geeft het voorbeeld Onderwijs 15 sep., 10:20
Afbeelding
Abma Advocaten: Coronaschulden bij het MKB: niet wanhopen, wel doorpakken Column 14 sep., 11:02
Afbeelding
Nuchtere doener met scherp oog voor verbinding Nieuws 13 sep., 19:00