Succesvolle Kennissessie 2023 Abma Advocaten en Baken 5

Algemeen
Tijdens de bijeenkomst werden actuele ontwikkelingen op het gebied van respectievelijk arbeidsrecht en verzuimbeheersing besproken.
Tijdens de bijeenkomst werden actuele ontwikkelingen op het gebied van respectievelijk arbeidsrecht en verzuimbeheersing besproken. (Foto: Han Giskes)

Op 15 juni jl. organiseerden Abma Advocaten en Baken 5 weer de jaarlijkse Kennissessie in Theater de Purmaryn in Purmerend. Tijdens deze bijeenkomst spraken Marije Sliphorst en Ron Kamps over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van respectievelijk arbeidsrecht en verzuimbeheersing. Gastsprekers dr. Wim van Alphen (Risico-inventarisatie en -evaluatie) en Jelle Bartels (persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit) deelden met de aanwezigen de passie en kennis vanuit hun vakgebied.

Meer dan honderd aanwezigen vonden dit jaar weer hun weg naar Theater de Purmaryn in Purmerend voor de Kennissessie 2023. Deze informatiebijeenkomst, georganiseerd door Abma Advocaten en Baken 5, is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend, succesvol evenement. Ron Kamps: “In onze Kennissessies behandelen we niet alleen de droge theorie, maar zijn ook veel praktijkvoorbeelden. We delen kennis en ervaringen en er is veel gelegenheid tot netwerken. Ieder jaar nodigen we interessante gastsprekers uit. Deze Kennissessies zijn een heel goede manier om kennis te delen en praktische ervaringen uit te wisselen met professionals uit de branche. We kiezen ieder jaar een actueel hoofdthema binnen het interessegebied van onze doelgroep en we nodigen boeiende sprekers uit die topexpert zijn in hun vak. Dit jaar waren dat dr. Wim van Alphen en Jelle Bartels. Al onze kennissessies zijn erop gericht om de deelnemers te inspireren en om hun kennis te vergroten.”

Ontslag op staande voet

Wat moet je als werkgever doen als je een medewerker door een voorval geen dag langer in dienst kunt houden? Marije Sliphorst van Abma Advocaten gaf tijdens de Kennissessie 2023 een presentatie over een onderwerp waar veel ondernemers mee te maken krijgen: het ontslag van een medewerker op staande voet. Een zware maatregel en om die reden aan strenge regels gebonden. Aan de hand van een aantal interessante casussen gaf de advocaat een overzicht van de do’s en don’ts bij ontslag op staande voet. Ook het actuele thema grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer kwam aan bod. “Voer als werkgever een helder beleid en communiceer dit beleid naar het personeel”, adviseert Marije. Het advocatenkantoor uit Purmerend vormt al jaren een juridische vraagbaak voor mkb-ondernemers. Als een conflict dreigt, raadt Marije ondernemers aan om op te lossen waar dat mogelijk is en te procederen daar waar dat nodig is. Verder wijst zij op de mogelijke risico’s bij een ontslag op staande voet. “Als een ondernemer niet correct handelt, kan het zijn dat de rechter de opzegging vernietigt. Daarmee duurt de arbeidsovereenkomst voort, inclusief loonaanspraken en wedertewerkstelling. Bovendien kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding en transitievergoeding en kan de werkgever schadeplichtig zijn wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn. Het is dus ontzettend belangrijk dat de regels op de juiste manier gevolgd worden.”

Beperking gezondheidsklachten en ongevallen

Na het gloedvolle betoog van Marije betrad dr. Wim van Alphen het podium. Hij is afgestudeerd als chemicus en microbioloog en actief als hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist. In de praktijk begeleidt Wim bedrijven onder meer bij de uitvoering van de verplichte Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Hij gaf tijdens de Kennissessie 2023 onder andere antwoord op de vragen: hoe kan de RI&E werkgerelateerde gezondheidsklachten van uw medewerkers en ongevallen tot een minimum beperken? En hoe kunt u daarmee uw financiële risico verkleinen? Wim: “Sinds 1 juli 2022 gelden nieuwe toetsingscriteria voor een risico-inventarisatie en – evaluatie. Een belangrijk nieuw criterium is dat RI&E niet meer mag bestaan uit alleen een opsomming van symptomen. Bedrijven moeten nu ook kijken naar de achterliggende oorzaken van risico’s, de zogenaamde basisrisicofactoren.” Volgens Wim een goeie ontwikkeling want deze aanpak zorgt ervoor dat voortaan niet alleen de constatering of aanbeveling voldoende is, maar dat de opsteller van de RI&E moet onderzoeken waarom er gebeurt wat er gebeurt. “Er kunnen meerdere factoren een rol spelen, als die zijn vastgesteld kunnen die in de RI&E worden onderkend en aangepakt”, zegt Wim. “Als je daar als ondernemer goed op stuurt dan leidt dat tot risicoreductie en betere prestaties van de medewerkers.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ron Kamps op kennissessie Abma Advocaten en Baken 5 in Purmerend

Ron Kamps: “Zorg dat je als ondernemer zelf de regie in handen neemt!” (Foto: Han Giskes)

Actuele ontwikkelingen Sociale zekerheid

Na de pauze was het de beurt aan Ron Kamps, eigenaar van Baken 5. De organisatie, gevestigd aan de Wilhelminalaan in Purmerend, ondersteunt al meer dan twintig jaar bedrijven in Noord-Holland op het gebied van verzuimbeheersing, vitaliteitsbeheersing en organisatiebeheersing. Sinds kort hebben zij het intensieve traject om officieel gecertificeerd te worden, met succes afgerond. Ron: “Dat betekent dat we volledig voldoen aan de eisen van het certificatieschema van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten.” Ron informeerde de aanwezigen over de actuele ontwikkelingen binnen de Sociale zekerheid: de aanpak van schijnzelfstandigheid, de druk op het omslagstelsel, de ophanden zijnde verplichte AOV voor zelfstandigen en het verplicht aanstellen van een vertrouwenspersoon. Ron: “Bovendien zijn vanaf 1 juli 2023 werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te beschrijven in een plan van aanpak.” Ron besprak ook de zorgen over de WIA-instroom: “ Jaarlijks zijn er 70.000 nieuwe WIA-aanvragen en 30.000 herbeoordelingen. Bij het UWV zijn grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordeling, mede veroorzaakt door een tekort aan verzekeringsartsen. De Rekenkamer heeft geconstateerd dat de uitvoering van WIA vastloopt, Een groot probleem, dat op het bordje van de werkgever ligt. Mijn boodschap is dan ook: laat het niet aan de overheid over, maar zorg dat je als ondernemer zelf de regie in handen neemt!”

Tekst loopt door onder afbeelding

Jelle Bartels op kennissessie Abma Advocaten en Baken 5 in Purmerend
Jelle Bartels:  amusant en sterk pleidooi. (Foto: Han Giskes)

Ligt jouw bedrijf nog op koers?

Wat maakt jou en jouw organisatie bevlogen? Hoe haal je uit je bedrijf wat er in zit? De presentatie van gastspreker Jelle Bartels, eigenaar van Next Step Factory stond in het teken van persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Deze ondernemer met twintig jaar ervaring vertaalt zijn ideeën en visie naar concrete activiteiten. Jelle prikkelde de aanwezige ondernemers met een groot aantal vragen, zoals: Lig je als bedrijf nog wel op koers? En vind je het wel eens lastig om in de dagelijkse hectiek te bepalen wat je volgende stap wordt? Aan de hand van het Nieuw-Zeelands rugbyteam hield Jelle een amusant en sterk pleidooi voor een gezamenlijke aanpak.

Inzicht levert geld op

Aan het einde van de goed bezochte Kennissessie was er een afsluitende netwerkborrel en was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen te delen met andere aanwezigen. De aan het einde van de Kennissessie positief ingevulde beoordelingsformulieren leverden ook enkele opvallende opmerkingen op. Ron lachend: “Ja, we kregen de feedback dat de kennissessie nog wat langer had mogen duren dan deze drie uur.” Opmerkelijk, zeker gezien het feit dat de bijeenkomst op een van de meest zomerse dagen tot nu toe plaatsvond. “Het is fijn om te horen, dat de Kennissessie inhoudelijk zo gewaardeerd wordt. Inzicht levert niet alleen kennis op, maar ook geld. Er komt volgend jaar zeker weer een vervolg op onze serie”, besluit Ron.

Afbeelding
“Huwelijkse voorwaarden hebben ook aandacht nodig" Partnerbijdrage 19 sep., 16:00
Afbeelding
Restaurant Gachita vaart al eenendertig jaar eigen koers Nieuws 19 sep., 13:35
Afbeelding
Exposanten op Waterland Werkt hebben er zin in Nieuws 19 sep., 12:36
Afbeelding
BIZ Purmerend Binnenstad sterke gesprekspartner Algemeen 19 sep., 12:14
Afbeelding
Binnenstad Purmerend: van shoppen tot samenkomen in Eggert Center Nieuws 18 sep., 14:47
Afbeelding
Restaurant TWAALF: “Ik ben gewoon ontzettend trots op wat er nu staat!" Nieuws 18 sep., 13:38
Afbeelding
ESNW: slimmer werken in plaats van harder Nieuws 18 sep., 11:41
Afbeelding
Bedrijventerrein Baanstee Noord steeds beter bereikbaar Nieuws 17 sep., 15:08
Afbeelding
Column VOWA: Ondertussen bij de provincie… Column 16 sep., 10:33
Afbeelding
Het “echtscheidingstestament" Column 15 sep., 11:40
Afbeelding
De praktijk in de klas; Meindert Engberts geeft het voorbeeld Onderwijs 15 sep., 10:20
Afbeelding
Abma Advocaten: Coronaschulden bij het MKB: niet wanhopen, wel doorpakken Column 14 sep., 11:02
Afbeelding
Nuchtere doener met scherp oog voor verbinding Nieuws 13 sep., 19:00