Afbeelding
(Foto: PRO)

PRO: staat al 45 jaar voor belangenbehartiging plus

Column

De geschiedenis van de Purmerende Regio Ondernemers (PRO) voert in principe terug naar 1977. Toen vond in Purmerend een reorganisatie plaats van de bestaande middenstands- en winkeliersverenigingen. In dat jaar werd de eerste overkoepelende organisatie onder de naam Ondernemers Federatie Purmerend (OFP) opgericht.

Op de achtergrond speelde dat een aantal ondernemers zich niet goed vertegenwoordigd voelde door de onderliggende verenigingen. Zij namen het initiatief tot de oprichting van een nieuwe bedrijvenvereniging om de belangen van hoofdzakelijk niet-detailhandelsbedrijven te behartigen. Dat leidde tot de oprichting van de IBG (Industrie en Bedrijvengroep). Initiatiefnemers waren Hans Verwoest, Joop ten Klei, Ber Jonk, Co Colijn, de heer Reurekas en Bert Ooms. De laatste werd tot voorzitter benoemd. De vereniging startte met 24 leden en groeide al snel naar 60 leden.

Op 25 augustus 1981 werd de naam IBG veranderd in PRO (Purmerendse Regio Ondernemers) en werden de statuten aangepast: “De vereniging heeft als doel collectieve belangenbehartiging van economisch aan de regio Waterland gebonden bedrijven actief in handel, dienstverlening, industrie en nijverheid”, stond in de statuten. De groei van het aantal leden groeide in de loop van de jaren gestaag. In 1992 werd het 200e lid ingeschreven, in 2006 stonden 300 namen op de ledenlijst. Dit aantal bleef min of meer stabiel hoewel in de crisisperiode, na 2008, tijdelijk meer leden afhaakten. 

Belangenbehartiging

De PRO werd deelnemer in diverse overlegorganen, commissies en verenigingen. Voorbeelden zijn de voormalige Ondernemers Federatie Purmerend, Overleg Gemeente-Bedrijfsleven, VOWA (Vereniging Ondernemend Waterland), RES (Regionaal Economisch Stimuleringsplan), stichting Purmerend 2000+, stichting Collectieve Beveiliging, werkgroep stadsdistributie.

Netwerken

Aanvankelijk hield de IBG twee maandelijkse ledenbijeenkomsten. Dat waren in eerste instantie lunchvergaderingen, later werd dit omgezet naar avondbijeenkomsten met een buffet. Vaak werden sprekers van buitenaf aangetrokken. Met de introductie van de maandelijkse biznizborrel, begin jaren negentig, vervielen de periodieke ledenbijeenkomsten. Wel bleven de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie/feest. Voor incidentele zaken werd ook een ledenvergadering belegd, zoals voor de introductie van een ondernemersfonds en het hoofdsponsorschap van de stichting Purmerend 600, die gekoppeld werd aan alle activiteiten in 2010, het jaar dat Purmerend op de kop af 600 jaar stadsrechten had. De PRO heeft twee keer medewerking verleend aan een bedrijvenbeurs in sporthal De Beukenkamp. De laatste, in 2009, organiseerde Burrie Media. In het kader van netwerken zijn door de evenementencommissie veelvuldig bedrijfsbezoeken georganiseerd bij leden en soms andere bedrijven. 

De PRO: handelt vanuit vier pijlers:

• Platform voor netwerken:
• Kennis- en ervaringsoverdracht:
• Belangenbehartiging:
• Purmerend & Beemster promotie:

Deze vier pijlers vormen de grondslag waarbinnen de PRO: belangen behartigt voor haar leden. Hierbij kan elk bedrijf, organisatie of ondernemer uit de regio lid worden van de PRO: ongeacht bedrijfsgrootte of ondernemingsvorm. Wij hebben een onderverdeling gemaakt in zes werkgebieden:

• PRO: Industrie & bedrijven
• PRO: Detailhandel & horeca
• PRO: Onderwijs & bedrijven
• PRO: Recreatie & toerisme
• PRO: Agribusiness
• PRO: Actief

De PRO: staat niet in de minste plaats voor netwerken. Netwerken namens haar leden, maar vooral voor netwerk met haar leden. Hierin biedt de PRO: een platform waarbij de leden elkaar actief ontmoeten en waarbij kennisdelen en gezelligheid een belangrijke rol spelen. Activiteiten en acties die de PRO: organiseert zijn:

Nieuwe ledenbijeenkomst: eens per kwartaal krijgen de nieuwe leden de mogelijkheid om zichzelf onderling te presenteren waarbij actieve leden vertellen over de PRO: als organisatie. Ook wordt er een interview afgenomen en een foto gemaakt. Deze plaatsen wij in overleg met u op onze socials en website.

Biznizbar

Biznizbar: Inmiddels geroemd onder de ondernemers in Purmerend en Beemster. Eén keer per maand organiseren wij tijdens de eerste donderdag van de maand, in Biercafé de Bonte Koe, Koemarkt 24 te Purmerend vanaf half zes de Bizinizbar, daar bent u uiteraard van harte welkom. U krijgt de mogelijkheid om als lid uw bedrijf tijdens de Biznizbar te promoten.

Hierbij kunt u exclusief tegen een vast bedrag deze bijeenkomst faciliteren, waarbij u ook de mogelijkheid krijgt uw bedrijf kort te presenteren.

Ondernemer van het jaar

Ieder jaar wordt er de PRO: ondernemer van het jaar gekozen. De prijs wordt toegekend aan die persoon of organisatie die zich gedurende het afgelopen jaar of gedurende een reeks van jaren heeft onderscheiden door het leveren van een positieve bijdrage aan het bedrijfseconomische klimaat in Purmerend. Hierin zijn twee categorieën, groot of klein, afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Leden van PRO worden opgeroepen om, met motivatie, kandidaten voor te dragen voor deze prijs. De kandidaten kunnen zowel PRO: leden als niet-PRO: leden zijn. Een jurycommissie selecteert daaruit genomineerden. De genomineerde bedrijven, die al zilveren winnaar zijn, krijgen vervolgens de gelegenheid zich te presenteren. De jurycommissie maakt uiteindelijk een keuze. De winnaars werden dit jaar tijdens het zomerfeest van de PRO bekend gemaakt.

Evenementen

De PRO: organiseert tal van evenementen zoals het nieuwjaarsfeest en het zomerevent. Tevens hebben wij als PRO: ook zitting in de redactie van NV Purmerend, wederom een initiatief voor én door ondernemers, waarbij een ondernemer de mogelijkheid wordt geboden om zijn of haar bedrijf ‘live on stage’ te presenteren. De presentatie ligt in handen van een ervaren presentator, u als ondernemer hoeft alleen maar ‘aan tafel’ te komen zitten en te vertellen over uw passie.

Kennissessies: Een aantal keer per jaar organiseren wij kennissessies en evenementen. Uitnodigingen worden apart verstuurd, een kalender staat op onze website: https://www.pro-site.nl/events/.

De PRO: vindt de visie en strategische besluitvorming van de gemeentelijke politieke partijen, op ondernemen in de regio, erg belangrijk. Waar staan zij voor en op basis waarvan vormen zij hun besluitvorming. Hierin tracht de PRO: wensen en ideeën die leven onder haar leden, te ventileren en op de agenda’s van de gemeentelijke politieke partijen te krijgen. Hoe? Door met de partijen en raadsleden in gesprek te gaan. Hier gaat het vooral om bewustwording te genereren.

Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering: Eén keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering legt het bestuur volgens een vastgestelde agenda verantwoording af over de officiële aangelegenheden van de PRO. Dit is de gelegenheid om uw stem uit te brengen over formele besluiten en op te pakken onderwerpen. Uiteraard kunt u ons het hele jaar door bereiken met specifieke vragen of problemen die u wilt aankaarten. Via een aparte TAB op onze website pro-site.nl kunt u direct contact op nemen met het juiste bestuurslid. Of een u stuurt een mail naar secretariaat@PRO-site.nl.

Interessante maar ook leuke nieuwsfeiten plaatsen wij op onze sociale mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Volg ons!

Als ondernemersvereniging houden wij onze leden ook op de hoogte van diverse relevante zaken in onze nieuwsbrief. Vast onderdeel is het ondernemersinterview waarin er een ondernemer uitgebreid wordt uitgelicht. Wilt u hiervoor in aanmerking komen of heeft u interessante bijdrage dan kunt u mailen naar: communicatie@PRO-site.nl of contact opnemen via 0299 411098.

Wat krijg je verder door jouw lidmaatschap?

Introductie bij andere leden. Als eerste willen wij, en de andere leden, jou uiteraard beter leren kennen. Dat doen wij door je 4 vragen te mailen. Daarnaast komt er een fotograaf langs om jouw foto bij dit stukje te kunnen voegen. Het interview met de foto zullen wij op onze social media-kanalen plaatsen en in de nieuwsbrief afdrukken.

Vermelding in Regio Zaken. In het aan de PRO: gelieerde ondernemersmagazine Regio Zaken Purmerend & Waterland krijgt jouw bedrijf als nieuw ingeschreven lid een gratis introductie met foto.

Lid-korting in Regio Zaken:

Mocht je uitgebreidere profilering van jouw bedrijf in Regio Zaken wensen, dan krijg je door jouw nieuwe lidmaatschap een korting van 20% korting op het plaatsen van een advertentie. Ook zijn er diverse redactionele mogelijkheden tegen gereduceerd tarief mogelijk. Voor vragen over deze vermelding kan contact worden opgenomen met Herman Koreman, 06 40 13 86 68.

Afbeelding
‘Visuele salespitch’; de onderschatte marketingtool Algemeen 11 jul, 10:06
Afbeelding
Nieuwe werknemers tref je op WATERLAND WERKT! Algemeen 11 jul, 10:00
Afbeelding
Purmerendse Spoonbill Gin is lekker op weg Algemeen 11 jul, 10:00
Afbeelding
Het onterfde kind Column 11 jul, 09:54
Afbeelding
Ondernemend Purmerend: Actualiteit, een heldere boodschap en een fijne sfeer aan tafel Algemeen 11 jul, 09:51
Afbeelding
Posities versterken bij Vereniging Familiebedrijven Noord-Holland Algemeen 11 jul, 09:35
Afbeelding
NetwerkenWerkt! hét antwoord op arbeidsmarktvraagstukken Algemeen 11 jul, 09:33
Afbeelding
ShowYourSkills wint pitch om kinderen via app te laten bewegen Algemeen 11 jul, 09:28
Afbeelding
Zo anticipeert ondernemend Waterland op het tekort aan arbeidskrachten (deel 2): Tol Plaatwerk, Volendam Algemeen 11 jul, 09:18
Afbeelding
Stikstofmaterie vormt rode draad bij NV Purmerend Algemeen 11 jul, 09:15
Afbeelding
Duizendpoot op klompen Algemeen 11 jul, 09:14
Afbeelding
Wijziging overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 Column 11 jul, 09:08
Afbeelding
Zinvol werk Column 11 jul, 09:05

Meest gelezen

Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief