Afbeelding
(Foto: PRO:)

Column PRO: Met open vizier het nieuwe jaar in

Column

Als ondernemer kijken we niet graag terug, maar vooruit het nieuwe jaar in. Als we iets geleerd hebben de afgelopen jaren dan is het dat we op bepaalde zaken geen invloed hebben. De uitdagingen voor veel ondernemers lijken met de dag groter te worden. Oplopende grondstofprijzen, grondstof schaarste, maar ook personeelstekorten. We gaan met open vizier het nieuwe jaar in. Met de nodige risico’s, flexibiliteit en vooral heel veel doorzettingsvermogen. Want bij de pakken neerzitten is niets voor ondernemers. 

Waar we wel invloed op hebben is hoe we met elkaar om gaan. Dat we elkaar kunnen helpen, zodat we samen die zwaar getroffen branches zo snel mogelijk weer in het zadel kunnen helpen. Ook vanuit de PRO: zullen wij daar uiteraard weer ons steentje aan bijdragen. Het gesprek aangaan met ondernemers en gemeente. Samen aan de slag. Soms direct zichtbaar, maar ook vaak op de achtergrond met lange termijn plannen. De gebiedsvisie De Koog is een mooi voorbeeld dat steeds meer vorm krijgt, met een mooie samenwerking tussen onderwijs, wonen, werken en sport. Ook zullen we de komende maanden meer aandacht besteden aan de sectortafels waar bedrijfsleven en onderwijs samen werken aan de knelpunten in hun branche. Laten we allemaal ons steentje bijdragen, en op 14 januari tijden het PRO: Nieuwjaarsfeest samen proosten op een gezond ondernemersjaar 2023!

Hieronder brengen we je up to date over wat er speelt en waar wij mee aan de slag zijn.

Zorgen overlast viaduct A7

Sinds zaterdag 29 oktober geldt er een gewichtsbeperking voor vrachtverkeer zwaarder dan 30 ton op een viaduct in de A7 ter hoogte van Purmerend, over het Noordhollandsch Kanaal. Dit uit het oogpunt van veiligheid, nadat bij een inspectie van het viaduct is gebleken dat de steunpunten van het viaduct, waar de weg op rust, zwaar vrachtverkeer mogelijk niet kunnen dragen. Vrachtwagens in de gewichtsklasse boven de 30 ton worden in beide rijrichtingen ter hoogte van Purmerend omgeleid. Het wachten nu is op het nader onderzoek van Rijkswaterstaat naar de staat van het viaduct om inzicht te krijgen welke vervolgstappen nodig zijn om de constructie te verstevigen.

Dat deze gewichtsbeperking zorgt voor overlast en financiële schade voor de transportsector, zwaarder dan 30 ton, mag inmiddels duidelijk zijn. In ons gesprek met de gemeente hebben wij hierover onze zorgen geuit. We willen in kaart brengen hoe groot de overlast/schade is en daarom vragen wij jullie je te melden bij ons via secretariaat@pro-site.nl zodat wij dit in ons vervolggesprek met de gemeente kunnen samenvoegen met de meldingen van de gemeente.

Kick-off sectortafel Techniek

Op 24 november vond de kick-off plaats van de sectortafel Techniek. Aan de sectortafel werken het georganiseerde bedrijfsleven en het onderwijs, ondersteund door de gemeente, samen aan een gezonde toekomst van de branche. Centraal staat een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt maar ook de uitwisseling van kennis en expertise. Uitgebreide informatie hierover vind je elders in dit magazine. Inmiddels is ook de sectortafel Hospitality van start gegaan en er staan er nog vier op stapel, voor onder andere transport, retail en zorg. De tafels staan of vallen met enthousiaste ondernemers en onderwijsinstellingen. Zonder ‘vakidioten’ die net dat stapje extra willen doen lukt het niet. Daarom zoeken we naar doorzetters die dat stapje extra willen zetten en voorbij de eigen organisatiebelangen kunnen kijken. Wil je ook je steentje bijdragen aan een sectortafel en invloed uitoefenen? Meld je dan aan!

Stand van zaken rondom Bamestra

Aangaande de voortgang van de beplanting van een deel van het groen in Bedrijventerrein Bamestra meldt de gemeente het volgende: “Door het kabelgraafwerk vorig jaar waren er wat gaten ontstaan en lag er veel steenslag bovenop. We hebben besloten de vakken in hun geheel te herstellen zodat ze goed te onderhouden zijn. We zijn nu volop met de inboet bezig. De beplanting hiervoor komt op 5 december binnen. Wij zullen dit dan gelijk oppakken en in één werkgang aanplanten. Die week zal alles aangeplant worden.”

Ook komen er toegangsborden voor de bedrijventerreinen Middenbeemster. Enerzijds om te verduidelijken wat Insulinde is en wat Bamestra is, en anderzijds in het kader van de revitalisering die al voor een groot deel is afgerond. Waaronder her en der nieuwe bestrating en groenvoorzieningen die zijn opgeknapt. De gemeente heeft laten weten dat de offerte van de leverancier is goedgekeurd en dat ze nu nog het vergunningsproces moeten doorlopen. Daarna volgt het plaatsen.

Werkgroep bedrijventerrein (WGB)

Momenteel zijn er drie verschillende Werkgroepen met betrekking tot de bedrijventerreinen. Te weten;

  • De WGB vanuit de PRO:
  • De WGB vanuit de gemeente Purmerend (EV2040)
  • De WGB Circulair & Duurzaam vanuit de gemeente Purmerend (EV2040)

Tijdens de laatste vergadering van de PRO: WGB is besloten, in samenspraak met de gemeente Purmerend, om deze drie werkgroepen in het kader van efficiënter vergaderen, samen te voegen tot één werkgroep. Onderwerpen als veiligheid, parkmanagement, duurzaamheid, mobiliteit en wat er verder speelt op de terreinen, zullen 4x per jaar besproken worden. Indien er urgente onderwerpen zijn die slechts voor 1 bedrijventerrein gelden, zal er in een apart comité vergaderd worden op een nader af te spreken moment.

Vanuit alle terreinen zal één persoon vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zullen gemeente, politie, handhaving en een wijkmanager aansluiten. Tevens zal er vanuit alle deelnemers een tweede persoon worden aangewezen indien de eerste niet aanwezig kan zijn bij de vergadering. Op deze manier is er altijd een vertegenwoordiger aanwezig. De aangewezen personen zijn inmiddels allemaal benaderd.

Wij willen iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor de WGB bedanken zowel vanuit de PRO: alsook vanuit de gemeente Purmerend. Mochten er nog vragen zijn / wil je contact met jouw vertegenwoordiger dan horen wij dat uiteraard graag via secretariaat@pro-site.nl­­

NV Purmerend

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde NV Purmerend op 1 december die dit keer werd gecombineerd met de PRO: Biznizbar en een stampottenbuffet. De ondernemerstalkshow NV Purmerend wordt een paar keer per jaar gehouden, is gratis toegankelijk en vindt plaats in de kleine zaal van De Purmaryn. Jaap Sluis interviewde weer diverse gasten uit het lokale bedrijfsleven over wat ondernemen leuk, spannend, zwaar of uitdagend maakt. Mooie gesprekken, waarvan de vele aanwezigen hebben genoten. Op 13 maart kun je er ook bij zijn!

MijnGemeente app voor ondernemers

Van een losse stoeptegel tot een kapotte lantaarnpaal, en van zwerfafval tot gevaarlijke situaties: de Gemeente Purmerend vindt het belangrijk dat ondernemers dit snel kunnen melden. Zij gaan daarom werken met de ‘MijnGemeente’ app. Een digitaal systeem voor ondernemers om meldingen en klachten over de openbare ruimte simpel en digitaal te melden. Vervolgens worden deze op het stadhuis geregistreerd, gemonitord en door medewerkers in de buitendienst afgehandeld.

Een foto van de situatie en een korte omschrijving zijn voldoende. Zodra de gemeente een melding heeft ontvangen wordt deze in behandeling genomen. Bijkomend voordeel van de nieuwe app is dat direct na afhandeling van het euvel de melding gegeven kan worden dat het is verholpen. Degene die het gemeld heeft krijgt dan automatisch een terugkoppeling. 

De app is ontwikkeld voor smartphones die werken op basis van iOS of Android. De iOS versie is te downloaden in de Appstore, de Android versie via de Google Playstore. Na het installeren van MijnGemeente app moeten gebruikers zich eenmalig aanmelden.

Hulp of advies nodig? Het Ondernemersloket helpt graag!

Het aantal noodmaatregelen voor ondernemers is groot en veranderlijk. Hierdoor is het niet makkelijk om te bepalen waar je als ondernemer gebruik van kunt maken. Ook is het soms een zoektocht bij welk loket je je het beste kunt melden. Het Ondernemersloket van de gemeente helpt je graag verder!

Het ondernemersloket is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0299 - 452 400 van maandag t/m vrijdag. Of per mail via: ondernemersloket@purmerend.nl. 

Nieuwe leden

* Make Your Story, Sven Kraakman te Zuidoostbeemster
* Het 1 op 1 dieet Purmerend met Marieke, Marieke Bekink te Purmerend
* Boekhandel Het Leesteken, Henk Schulte
* Anjema en Schneiders Auto Elektro B.V., Pien en Reinier Schneiders te Purmerend
* Waernes, Astrid Waernes te Purmerend

Evenementen 2023

* 14 januari, save the date, PRO: Nieuwjaarsfeest
* 02 februari, PRO: Biznizbar, Biercafé De Bonte Koe, 17:30 uur tot 19:00 uur
* 13 februari, PRO: Algemene Ledenvergadering
* 13 maart, NV Purmerend, inloop 16:30, start 17:00 uur

Afbeelding
Rabobank komende drie jaar founding partner alle Noord-Hollandse Uitdagingen Algemeen 24 jan, 11:33
Afbeelding
Ondernemers zijn onbekend met criminele ondermijning en de gevolgen ervan Algemeen 19 jan, 13:16
Afbeelding
Vooruitblik op de regionale economie 2023 in talkshow Ondernemend Purmerend Algemeen 15 jan, 14:14
Afbeelding
Dick Schaap Horecagroothandel en Engberts Hoveniers PRO: ondernemers van 2022 Algemeen 15 jan, 09:03
Afbeelding
Sloop laatste restje van ooit bekendste regionale Mercedes Benz-dealer Willem Los Algemeen 9 jan, 17:59
Afbeelding
Lisa van Susteren van 't Wapen van Middelie is Zeevang ondernemer van het jaar Algemeen 9 jan, 12:33
Afbeelding
Wetswijzigingen per 1 januari 2023 op het gebied van arbeidsrecht: wat verandert er? Column 20 dec 2022, 14:57
Afbeelding
Baanstee Noord krijgt voorzieningenpunt Algemeen 20 dec 2022, 14:57
Afbeelding
Column PRO: Met open vizier het nieuwe jaar in Column 20 dec 2022, 14:56
Afbeelding
SNS helpt ondernemers de winter door Algemeen 20 dec 2022, 14:54
Afbeelding
Binnenstad van de toekomst: Cultuur en recreatie als aanjagers van beleven en ontmoeten Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Van 't Hek ondersteunt de kinderen van werknemers met Studiefonds Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Engberts Elektrotechniek: werken aan een veilige omgeving Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Column VOWA: Personeelstekort... dat zagen we van ver aankomen? Column 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Honderd jaar oude Mazurel is 'still going strong' Algemeen 20 dec 2022, 14:52
Afbeelding
Voedselbank grote winnaar van stamppottenfeest Huiberts Algemeen 20 dec 2022, 14:52