Het team van Abma Advocaten.
Het team van Abma Advocaten. (Foto: Els Broers)

Wetswijzigingen per 1 januari 2023 op het gebied van arbeidsrecht: wat verandert er?

Column

De jaarwisseling is (op het moment van schrijven van deze column) weer in zicht. Zowel 1 januari als 1 juli zijn favoriete data waarop wetswijzigingen worden doorgevoerd. Alhoewel met de komst van de Wet arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag ingrijpend zijn gewijzigd, komen er ook nu weer de nodige nieuwe arbeidsrechtelijke wetsvoorstellen aan. In dit artikel zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Het wetsvoorstel Breed Offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Het zou voor werkgevers eenvoudiger moeten worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. De loonkostensubsidie wordt simpeler en er is bijvoorbeeld een expliciete aanvraagmogelijkheid voor ondersteuning op maat. Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder van een innovatieve start-up mag worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Het doel van deze versoepeling is het stimuleren van innovatieve start-ups door een verbetering van hun liquiditeitspositie.

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten staat gepland om per 1 januari 2023 in werking te treden. Met deze wijziging moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om personeel aan te kunnen trekken (en vervolgens te behouden) door gebruik te maken van aandelenoptierechten. Het moment van heffing van de belasting wordt verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. De totale vergoeding moet wel onder de vrije ruimte blijven. Deze vrije ruimte wordt berekend op basis van de loonsom van al uw werknemers samen. Het kabinet heeft voorgesteld dat de vrije ruimte voor 2023 tijdelijk wordt verruimd tot 3% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Over het meerdere is de vrije ruimte 1,18%. Vanaf 2024 vervalt deze tijdelijke verhoging weer en geldt het percentage van 1,92%. Gaat u als werkgever over de vrije ruimte heen, dan betaalt u 80% belasting over dit deel. 

Thuiswerkvergoeding

Thuiswerken is nog steeds aan de orde van de dag. De thuiswerkvergoeding daarmee ook. De vergoeding die werkgevers onbelast aan hun werknemers mogen verstrekken voor het thuiswerken gaat in 2023 omhoog naar € 2,13 per dag.

Naast de bovengenoemde wijzigingen zitten er ook nog een paar belangrijke wetsvoorstellen in de wachtkamer. Denkt u bijvoorbeeld aan het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. Met dit wetsvoorstel wil de regering uitvoering geven aan het in 2019(!) gesloten Pensioenakkoord en het pensioenstelsel beter aan laten sluiten bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Ook heeft het kabinet aangekondigd dat zij de arbeidsmarkt wederom grondig wil hervormen. Het oproepcontract in de huidige vorm zou verdwijnen en de fase B van de uitzendovereenkomst zou korter worden. Daarnaast is de regering voornemens om de regels rondom het concurrentiebeding in vaste contracten aan te pakken. En tot slot ligt ook het uitwerken van de maatregelen rondom de zelfstandige (en het aanpakken van de schijnconstructies) nog steeds op de stapel.

Kortom, het arbeidsrecht is en blijft volop in beweging. Heeft u advies nodig? Neem vooral contact met ons op!

Meer weten?

www.abma-advocaten.nl
0299-250363

Afbeelding
Rabobank komende drie jaar founding partner alle Noord-Hollandse Uitdagingen Algemeen 24 jan, 11:33
Afbeelding
Ondernemers zijn onbekend met criminele ondermijning en de gevolgen ervan Algemeen 19 jan, 13:16
Afbeelding
Vooruitblik op de regionale economie 2023 in talkshow Ondernemend Purmerend Algemeen 15 jan, 14:14
Afbeelding
Dick Schaap Horecagroothandel en Engberts Hoveniers PRO: ondernemers van 2022 Algemeen 15 jan, 09:03
Afbeelding
Sloop laatste restje van ooit bekendste regionale Mercedes Benz-dealer Willem Los Algemeen 9 jan, 17:59
Afbeelding
Lisa van Susteren van 't Wapen van Middelie is Zeevang ondernemer van het jaar Algemeen 9 jan, 12:33
Afbeelding
Wetswijzigingen per 1 januari 2023 op het gebied van arbeidsrecht: wat verandert er? Column 20 dec 2022, 14:57
Afbeelding
Baanstee Noord krijgt voorzieningenpunt Algemeen 20 dec 2022, 14:57
Afbeelding
Column PRO: Met open vizier het nieuwe jaar in Column 20 dec 2022, 14:56
Afbeelding
SNS helpt ondernemers de winter door Algemeen 20 dec 2022, 14:54
Afbeelding
Binnenstad van de toekomst: Cultuur en recreatie als aanjagers van beleven en ontmoeten Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Van 't Hek ondersteunt de kinderen van werknemers met Studiefonds Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Engberts Elektrotechniek: werken aan een veilige omgeving Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Column VOWA: Personeelstekort... dat zagen we van ver aankomen? Column 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Honderd jaar oude Mazurel is 'still going strong' Algemeen 20 dec 2022, 14:52
Afbeelding
Voedselbank grote winnaar van stamppottenfeest Huiberts Algemeen 20 dec 2022, 14:52