Purmerend: een stad waarin ondernemers, onderwijs en overheid elkaar gaan versterken

Column
Afbeelding
(Foto: PRO:)

We zijn inmiddels weer met zijn allen gestart met het maken van nieuwe plannen. Het afgelopen jaar waren er uitdagingen en momenten van twijfel. Ook dit jaar is het weer belangrijk om vooruit te denken, sterk te blijven en te blijven geloven in jezelf en je bedrijf. Afgelopen tijd heeft menig ondernemer laten zien wat ondernemerschap betekent. Er zijn creatieve oplossingen gevonden voor problemen en er is hard gewerkt om ervoor te zorgen dat bedrijven bleven draaien. Het is knap om te zien dat ondanks de vele obstakels jullie blijven innoveren en sommigen zelfs wisten te groeien. Daar mag je best trots op zijn. Ook dit jaar zullen er weer genoeg uitdagingen op ons pad komen. Laten we samen blijven werken, leren en bouwen aan een ondernemende toekomst voor ons allemaal.

Dit keer vragen wij in deze column de aandacht voor twee belangrijke maar totaal verschillende zaken. Allereerst de Gebiedsvisie de Koog en de Campus ontwikkelingen aldaar.  Bij het opstellen van de visie waren de afgelopen tijd veel belanghebbende partijen betrokken, zoals ondernemers, eigenaren, sportverenigingen, scholen, omwonenden en woningbouwcorporaties. Met het onderdeel de (e)sports Tech Campus, ziet PRO: een grote kans om het ondernemersklimaat te verbeteren. Het is cruciaal dat onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar zijn afgestemd en intensief gaan samenwerken om alle mogelijke voordelen/cross-overs optimaal te benutten.
In deze afstemming zien wij voor ons als PRO: een belangrijke rol weggelegd. Onder andere in het inventariseren van de behoefte binnen het bedrijfsleven, zowel via de leden als in een breder verband via de sectortafels. Maar ook in het inspireren en onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die de (e)sports Tech Campus ondernemers kan bieden. Elders in deze uitgave van Regio Zaken kunt u meer lezen over de (e)sports Tech Campus.

Volgende stappen 

Na de bespreking in de commissie, is de volgende stap om de raad te vragen de visie vast te stellen. Dit vindt als alles goed gaat, plaats op 23 februari 2023. Tegelijk met de gebiedsvisie voor De Koog heeft de gemeente Purmerend ook een Aanpak De Koog opgesteld. Deze aanpak maakt duidelijk welke stappen zij in ieder geval de komende twee jaar gaat zetten om de gebiedsvisie uit te voeren en door te pakken. Wat kan snel, wat ligt op het bordje van de gemeente, waar zijn private partijen aan bod en waar is bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan nodig om verder te kunnen? Belangrijk is dat er gepraat blijft worden met ondernemers op de Koog, informatie wordt gedeeld. Dat er alternatieven worden geboden aan de ondernemers. Of geholpen worden naar andere bedrijfsruimte bv indien uitbreiding op de Koog niet mogelijk is. Graag horen wij van jullie als er problemen zijn, of waar jullie tegen aan lopen.

Uiteraard houden wij als PRO: jullie op de hoogte van de gang van zaken!

Help je werknemer bij schulden!

En dan iets heel anders in een bijdrage van Pia Dhont, bewindvoerder bij Provez Dhont. In deze voor velen moeilijke tijden waarin alle kosten oplopen, en veel mensen daar niet altijd meer een weg in weten te vinden is het belangrijk, ook voor werkgevers, om vinger aan de pols te houden. Waarom het zo belangrijk is om bij je werknemers in de gaten te houden of zij lijden onder schulden, wat dit voor impact kan hebben op hun werk, en hoe je daar als werkgever bij kunt helpen? Lees hieronder:

Als werkgever wil je dat je werknemers goed in hun vel zitten en zo min mogelijk verzuimen. Hier kun je zelf veel aan doen door een goede werksfeer te creëren, te zorgen voor een adequate beloning en door bijvoorbeeld een vitaliteitsprogramma aan te bieden. Maar er zijn ook externe factoren die invloed hebben op het functioneren van je werknemers. Een echtscheiding bijvoorbeeld, of het overlijden van een partner kunnen grote impact hebben, niet zelden ook met grote financiële gevolgen voor je werknemer. Zo kunnen er schulden ontstaan. Mensen die schulden hebben of hebben gehad vertellen dat zij vanuit een soort constant aanwezig paniekgevoel niet meer helder kunnen denken. Zij openen hun post niet meer (waardoor de problemen groter worden) en vaak zien zij geen uitweg meer uit hun situatie.

Stress en ziekteverzuim

Wat ook de oorzaak is van het ontstaan van schulden, het zorgt bij je werknemer voor stress, minder goed functioneren op het werk en een hoog ziekteverzuim. Of het kan zelfs leiden tot psychische problemen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat maakt dat die schulden niet alleen een probleem zijn voor jouw werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Wat kun je daar als werkgever aan doen? 

Gewoon vragen

Hierover het gesprek aangaan is moeilijk. Wat zijn de signalen dat er wat aan de hand zou kunnen zijn? Loonbeslag is een duidelijk signaal voor serieuze geldzorgen, maar ook veel ziekteverzuim zonder duidelijke reden kan een signaal zijn. Of een (herhaald) verzoek om een voorschot te mogen ontvangen op het salaris. Maar soms kun je het gewoon ook niet weten. Vraag daarom regelmatig aan je werknemers hoe het gaat, zonder direct over mogelijke schulden te praten. Bijvoorbeeld kan de vraag worden gesteld of hij of zij ook last heeft van de gestegen inflatie en energieprijzen. Of vraag naar de situatie na een echtscheiding. Zorg ervoor dat als tijdens het gesprek duidelijk wordt dat de werknemer schulden heeft, er tijd en ruimte is om erop door te vragen en hulp aan te bieden.

Maar hoe weet je welke hulp het beste is?

Er zijn heel wat instanties die zich met budget coaching en schuldhulp bezig houden. Wat voor de één een goede keuze is hoeft dat niet te zijn voor de ander. Iedere situatie is immers verschillend, niet alleen wat betreft de schulden zelf maar ook de onderliggende problematiek speelt een rol (denk bijvoorbeeld aan een gokverslaving). Een mogelijkheid is te kiezen voor een financiële hulpverlener die het overzicht heeft over het geheel. Na een eerste gesprek met de werknemer kan die adviseren welke instantie de beste hulp kan aanbieden in zijn of haar specifieke situatie.

Bewindvoerder

Als de schulden fors zijn opgelopen is het meestal onvoldoende om een budgetcoach in te schakelen. In dat geval kan een schuldhulpverlener worden ingeschakeld en/of een bewindvoerder. Ik merk dat bewind goed werkt om iemand weer in rustiger vaarwater te brengen. Dit omdat de bewindvoerder in feite alle financiële zaken van de persoon die bewind heeft aangevraagd, overneemt. En omdat de bewindvoerder ook de contacten onderhoudt met de schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus.

Voordelen

Mijn taak als bewindvoerder is vooral om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer stabiel wordt. Ik maak een budgetplan, zorg dat er toeslagen worden aangevraagd als daar recht op bestaat, betaal de rekeningen en doe de belastingaangifte. Daarnaast moet er natuurlijk een oplossing komen voor de in het verleden opgebouwde schulden voor zover dat mogelijk is. Een voordeel van bewind is dat de schuldeisers doorgaans bereid zijn respijt te geven zodat eerst de tijd genomen kan worden om een totaaloverzicht te maken van alle schulden. Daarna wordt er een voorstel voor schuldsanering gemaakt. Hiervoor werk ik als bewindvoerder meestal samen met andere schuldhulpverleners.

Overeenstemming bereiken

Vaak lukt het om met de schuldeisers tot overeenstemming te komen zodat er weer zicht komt voor de cliënt op een schuldenvrije toekomst. Als schuldeisers niet mee willen werken dan kan medewerking aan het schuldsaneringsplan soms worden afgedwongen via de rechter. In het uiterste geval kan ook een wettelijk schuldsaneringstraject worden ingezet, maar het is beter als dit kan worden voorkomen. 

Bewind duurt nooit langer dan noodzakelijk. Als de schuldensituatie is opgelost en je werknemer voelt zich weer in staat om zelf de financiële touwtjes in handen te nemen, dan kan het bewind worden gestopt. Wel is het verstandig om dan nog enige tijd begeleiding van een budgetcoach te regelen.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek: 085-4831628, www.profez.nl

Handige websites: 

www.nederlandseschuldhulproute.nl

www.nibud.nl/kennis-in-de-praktijk/werkvelden/werkgevers 

www.financieelfittewerknemers.nl/

Afbeelding
Uitreiking VOWA-jaarprijs tijdens NV Purmerend Algemeen 9 mrt., 11:33
Afbeelding
Kickoff Sectortafel Hospitality in de Markthal Algemeen 9 mrt., 10:59
Afbeelding
Wens voor BIZ commercieel vastgoedeigenaren in Purmerendse binnenstad Algemeen 3 mrt., 11:21
Afbeelding
Lucien van Aalzum nieuwe manager Waterlandse Uitdaging Algemeen 2 mrt., 15:13
Afbeelding
Leerzame en gezellige bijeenkomst bij Netwerk Purmerend Algemeen 28 feb., 11:20
Afbeelding
De (e)sports Tech Campus in De Koog wordt 'nieuwe parel' in Purmerend Algemeen 27 feb., 12:51
Afbeelding
Kerstbrodenactie levert € 6.500,- op voor Wij Allemaal, invalidentoilet kan er komen Algemeen 24 feb., 14:33
Afbeelding
't Broodjeshuys sluit na 38 jaar wegens pensioen Sylvia en Cees Fiene Algemeen 23 feb., 15:26
Afbeelding
Nooit meer chillen bij het petit café van Brenda in Purmerend Algemeen 22 feb., 16:00
Afbeelding
Passie voor het vak: Woonstudio Joost Laan Algemeen 22 feb., 16:00
Afbeelding
De bierbrouwerij is terug op de Purmerendse Koemarkt Algemeen 22 feb., 15:43
Afbeelding
Horecagroothandel Schaap heeft de zaakjes Dick voor elkaar Algemeen 22 feb., 10:38
Afbeelding
100% Media & Partner Netwerk blijft zich in de kijker spelen Algemeen 22 feb., 10:27