Column VOWA: Ondertussen bij de provincie…

Column
Thierry van der Weide.
Thierry van der Weide. (Foto: Els Broers)

Net als inmiddels alle provincies heeft Noord-Holland een nieuw College van Gedeputeerde Staten en daar hoort een coalitieakkoord bij: BBB, VVD, Groen Links en PvdA. De provinciale overheid leidt een bijzonder bestaan: soms erg relevant en belangrijk, soms vraag je je af wanneer we ze opheffen. 

De provincie is voor ons ondernemers vooral belangrijk als het aankomt op wegen en ruimtelijke ordening: na de snelwegen zijn de N-wegen erg belangrijk en die beheert de provincie. En de provincie gaat over waar je wel en niet mag bouwen: ze toetst of de gemeenten geen (in hun ogen) rare dingen doen. En we weten allemaal dat de provincies door het Rijk zijn bestempeld als de partij die met de stikstofproblematiek aan de slag moeten. Reden temeer om de provinciale plannen onder de loep te nemen. Ik zal je alle dooddoeners en open deuren besparen en beperk me tot de opvallende of voor onze regio relevante zaken. Wil je zelf meer weten, zoek het akkoord er dan zelf even bij.

Wonen

De provincie worstelt met het wonen. We weten allemaal dat we enorme aantallen woningen tekort komen, maar tegelijkertijd wil de provincie het groene karakter behouden. Dus komen er allerlei maatregelen en mogelijkheden om de bestaande ruimte beter te benutten. Het lijkt erop dat er weinig nieuwe ruimte voor wonen beschikbaar komt: we zullen het vooral binnen de huidige bebouwingsgrenzen moeten zoeken.

Als het op de ruimtelijke ordening aankomt, voorziet de provincie een aantal lastige keuzes. We hebben ruimte nodig voor nieuwe ontwikkelingen, zoals (duurzame) elektriciteit en water (productie en beheer).

De coalitiepartijen willen vasthouden aan de nu beschikbare ruimte voor bedrijvigheid, ook voor de zware categorieën. Bestaande bedrijvigheid moet zoveel mogelijk verduurzamen. Ook Tata Steel: in 2029 moet er groen staal uit de hoogovens komen.

Belangrijk voor de mobiliteit in de regio Waterland: de provincie zet zich in voor de onderdoorgang bij Broek in Waterland in de vorm van 2x2 banen waarvan 2 busbanen. De verlengde variant (de bewonersvariant) heeft de voorkeur maar men houdt nog een slag om de arm als het op de financiering aankomt. Als je naar de financiële paragraaf kijkt, is de vraag of het goed gaat komen met deze broodnodige infrastructuur. Verder wil de provincie werk maken van de A8-A9-verbinding.

Agrarisch

Agrarisch bezien wil de provincie alleen aan onteigening meewerken als dat echt nodig is. De provinciale landbouw is uniek en toonaangevend in de wereld. De bloembollensector moet verder verduurzamen. Op klimaatgebied ziet de provincie kansen voor waterstof in het Noordzeekanaalgebied.

Op economisch gebied heeft de provincie weinig nieuwe ambities: men kiest vooral voor het voortzetten van al ingeslagen wegen.

Al met al een coalitieakkoord dat met name ingaat op de veranderingen die nodig zijn in ruimtelijke ordening en het landelijke gebied. Ook in financieel opzicht gaan veel middelen naar de fysieke omgeving. En dan lijkt men voor de aanleg van de N247 toch naar de Rijksoverheid te kijken: de gereserveerde incidentele en structurele middelen lijken onvoldoende om de onderdoorgang aan te leggen.

Uiteraard zullen we als VOWA de provincie hierop wijzen en de regionale ondernemersbelangen blijven behartigen.

Contact met VOWA is kinderlijk eenvoudig: mail naar info@vowa.nl of stuur een berichtje via LinkedIn.


Afbeelding
Lancering digitale Vacaturebank Zaanstreek-Waterland Nieuws 8 nov., 10:00
Afbeelding
Businessclub Purmersteijn timmert flink aan de weg Nieuws 7 nov., 17:00
Afbeelding
Column VOWA: Het wordt flink afzien! Column 7 nov., 16:00
Afbeelding
Nieuw kantoor Quadyck Real Estate met ruimte voor groei Algemeen 7 nov., 15:00
Afbeelding
Werkzaamheden brug A7 Nieuws 7 nov., 13:49
Afbeelding
AF-X Fire Solutions: Het perfecte brandblussysteem zonder water komt uit Purmerend Nieuws 7 nov., 10:00
Afbeelding
Column PRO: De weg naar een realistische ontwikkelstrategie voor de Koog Column 6 nov., 16:00
Afbeelding
Stemming BIZ Vastgoedeigenaren gaat van start Nieuws 6 nov., 15:00
Afbeelding
Abma Advocaten: Hoe te beschikken over de bankrekening van een overledene Column 6 nov., 10:00
Afbeelding
Hayhoe Familierechtadvies: Stelen uit de (toekomstige) erfenis Column 3 nov., 16:06
Afbeelding
Netwerk Purmerend en PRO: presenteren avond met Tom Coronel Nieuws 3 nov., 12:00
Afbeelding
Notaris Ten Brinke: laat uw testament regelmatig controleren Partnerbijdrage 2 nov., 11:00
Afbeelding
Werkom brengt sociale ondernemers samen om impact te maken Zakelijk 2 nov., 10:54

Lees nu de laatste editie van jouw lokale Nieuwsblad

Meest gelezen