PRO: en gemeente: samen op pad naar ondernemers

Column
Marco Hijstee en Henry Wassink slaan samen een brug naar ondernemers.
Marco Hijstee en Henry Wassink slaan samen een brug naar ondernemers. (Foto: Els Broers)

Gemeente Purmerend en PRO: zoeken steeds vaker de verbinding om ondernemers te faciliteren en te informeren over actuele ontwikkelingen. Samen creëren ze daarmee een platform waarmee ze naar buiten kunnen communiceren en waar de ondernemer ook terecht kan. Marco Hijstee, bedrijfshuisvestingadviseur van gemeente Purmerend en PRO-voorzitter Henry Wassink geven hieronder een aantal mooie voorbeelden waarin beide elkaar versterken en welke voordelen dat biedt voor de ondernemers.

Duurzaamheidscoördinator bedrijven

Alle nieuwe bedrijfspanden op bedrijventerrein Baanstee Noord worden via de gemeente getoetst op duurzaamheid door de duurzaamheidscoördinator Geert Verlind. Hij kijkt waar in het bedrijf winst te behalen is op het gebied van duurzaamheid, van isolatie, dakbedekking, glas tot afvalverwerking tot logistiek, geeft advies en is op de hoogte van alle subsidiemaatregelen. Deze inzet heeft geleid tot duurzamere panden op het bedrijventerrein. “Mede dankzij de promotie van de PRO: naar haar leden is hier al door verschillende grote en kleine bedrijven gebruik van gemaakt”, geeft Marco Hijstee aan. “Daarom is deze gratis service nu uitgebreid naar bedrijven die op de bestaande bedrijventerreinen zitten. Er is nog ruimte voor enkele bedrijven om zich aan te melden voor deze duurzaamheidsscan. Bedrijven die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen per e-mail contact opnemen met mij, via ma.hijstee@purmerend.nl.”

Subsidieregeling bouwen

PRO: en gemeente trekken tevens samen op in het informeren over de subsidieregelingen. Een ondernemer kan vaker dan hij denkt in aanmerking komen voor subsidies. Zo kan men voor veel duurzame aanpassingen gebruik maken van de subsidie SDE++ van de rijksoverheid.  Ook als men schoon en emissieloos gaat bouwen is er vanaf 5 maart volgend jaar subsidie van kracht. “De overheid heeft hier een miljard euro subsidie voor vrijgemaakt”, zegt Marco. “Dat kan voor ondernemers in onze stad heel aantrekkelijk zijn, dus wij houden ze daar zeker van op de hoogte. In 2024 gaan wij samen met PRO onze ondernemers tevens attenderen op de emissieloze zone in Amsterdam die op 1 januari 2025 in gaat. Dat heeft veel consequenties voor bedrijven in Purmerend die in Amsterdam werken en nog op diesel rijden. En het is dus iets waarop zij wellicht nu al kunnen anticiperen.”

Project A7

De samenwerking tussen de gemeente en PRO: heeft eveneens bij het A7-project zijn vruchten afgeworpen. “Vanaf het allereerste begin van de problemen rondom de A7 en de omleidingen zijn wij als PRO: hierbij betrokken,” zegt Henry. “Dankzij de input van vooraanstaande collega-transportbedrijven uit de regio, de VOWA, samen met andere ondernemersverenigingen uit Noord-Holland, is in nauw overleg met Rijkswaterstaat de uitvoeringstermijn van de werkzaamheden nu teruggebracht van 7 naar 5 maanden. Onze contactpersoon bij de gemeente, Jeroen Oosterheert, houdt ons voortdurend op de hoogte van de laatste informatie, zodat we het nieuws zo snel mogelijk kunnen delen met de ondernemers. Samen met de gemeente doen we ons best om de belangen van de ondernemers te behartigen en de overlast tot een minimum te beperken door intensief samen te werken.”

Netcongestie

Een ander heikel punt waarin gemeente en PRO: hun krachten bundelen is de netcongestie, het stroomprobleem dat in veel bouwplannen voor flinke vertraging zorgt. “Het goede nieuws is dat onze inspanningen erin hebben geresulteerd dat Purmerend in de provincie een pilotgemeente is geworden”, meldt Marco. “Daardoor zullen bij ons de problemen eerder zijn opgelost dan elders in Noord-Holland. Qirion is nu druk bezig met de bouw van een nieuw onderstation op de Baanstee Noord. De verwachting is dat vanaf medio 2025 weer stroom geleverd kan worden aan bedrijven door Liander. De andere onderstations op de Kwadijkerkoogweg en Schaepmanstraat worden daarna aangepakt door Liander. Deze werkzaamheden staan gepland voor de periode 2025-2028. Hopelijk is vanaf 2028 de netcongestie in Purmerend opgelost. Elke dag dat een ondernemer of woning niet kan beschikken over de gevraagde stroomaansluiting is een dag te lang, maar voor andere regio’s duurt de oplossing nog langer en zijn wij als Purmerend blij dat we een pilotproject zijn geworden.”

Aanbesteding en lokale ondernemers

PRO: pleit er al langer voor dat ondernemers die in Purmerend zijn gevestigd meer kans moeten krijgen bij een aanbesteding. Marco; “Dat onderschrijven wij als gemeente. Ook wij willen graag in deze zaken dichter bij huis blijven, bij de ondernemers die hier zijn gevestigd. We moeten als gemeente handelen naar de wet- en regelgeving hierin, maar waar we kunnen sturen om het ondernemersklimaat hier te versterken zullen we dat niet nalaten. Daarom zijn Team economie en PRO: nu samen bezig met de opzet van een database van de Purmerendse bedrijven en hun vakgebied. Zodat we hen bij een aanbesteding vanuit gemeente Purmerend kunnen attenderen op het feit dat die speelt en dat zij kunnen inschrijven. Zodat we in ieder geval op deze manier kunnen zorgen dat onze eigen ondernemers daaraan deelnemen.”

Sectortafels

Ook in de Sectortafels hebben gemeente en PRO: elkaar gevonden. Hierin zitten zij samen met onderwijs en ondernemers om deze op één lijn te krijgen richting praktijkgericht onderwijs. Henry: “De Sectortafels hebben inmiddels een stagekalender tot stand gebracht en er zijn mooie bijeenkomsten geweest waarna diverse bedrijven zich hebben opgegeven om gastlessen te gaan geven. Ook bij de Koog en de ontwikkeling van de campus, spelen de Sectortafels een belangrijke rol. Gemeente en PRO: werken nauw samen om ondernemers te informeren en enthousiasmeren over de kansen die de campus biedt. Maar we hebben de hulp nodig van ondernemers om zaken tot stand te brengen. Met de Sectortafel is er nu een extra aanspreekpunt: dus heb je vragen of suggesties, contact ons daar!” Voor meer informatie kijk je op www.sectortafels.nl

Inloop koffiemomenten De Koog

Eenzelfde aanspreekpunt is nu ook opgezet voor vragen over de ontwikkelingen in De Koog. Momenteel wordt gewerkt aan een ontwikkelstrategie voor De Koog; deze moet voorjaar 2024 gereed zijn. Ondanks de brieven en informatieavonden die er zijn geweest, bestaat er bij veel ondernemers op het bedrijventerrein nog steeds veel onduidelijkheid over de plannen. “Daarom is de gemeente mede op advies van de PRO: in december gestart met maandelijkse inloop koffiemiddagen in De Koog”, zegt Marco. “Ondernemers die vragen hebben over de ontwikkelingen op de Koog kunnen daar gewoon binnenlopen, zonder afspraak, en er zit altijd iemand die weet van de hoed en de rand. Of het nu gaat over de campus, over de WVG of de ontwikkelstrategie. Bijvoorbeeld: het contract met je huurder loopt af, moet je deze nog vernieuwen, wat is verstandig hierin? Of kan ik mijn werkzaamheden als bedrijf hier gewoon blijven uitvoeren?” De inloopmiddagen zijn elke eerste dinsdag van de maand (alleen in januari de tweede dinsdag) van 13.00 tot 16.30 uur, op het kantoor van de gemeentewerf aan de Van IJsendijkstraat 417.

Werkgroep Bedrijventerreinen

Gemeente en PRO: zijn tevens actief in de Werkgroep Bedrijventerreinen, samen met de vertegenwoordigers van de ondernemers van elk bedrijventerrein, politie, beveiliging en handhaving. Elk bedrijventerrein heeft zijn eigen contactpersoon waar ondernemers terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Deze worden tijdens de WGB-bijeenkomsten behandeld, waar mogelijk wordt direct actie ondernomen, waarna de ondernemer een terugkoppeling krijgt. “Ook dit is weer laagdrempelig, je kunt gewoon terecht bij een collega-ondernemer. En je kunt ervan op aan dat overal serieus naar wordt gekeken”, benadrukt Henry. Wie wil weten wie zijn contactpersoon is, mail dan even naar de PRO: via secretariaat@pro.nl..

column PRO Purmerendse Regio Ondernemers Marco Hijstee Henry Wassink
(Foto: PRO)

Nathalie en Gertjan in de multifunctionele gastenruimte met fraai uitzicht op de Beemster natuur.
Huize Leeghwater: ideale combinatie van natuur, spiritualiteit en verwennerij Nieuws 22 feb, 10:27
Hans Sal en zijn partner Sandra.
Hans Sal van Deitmers Mannenmode: Nooit bij de pakken neerzitten Nieuws 21 feb, 14:50
Marcel ten Brinke
"Ben jij IT-notaris? Kun je dan mijn laptop repareren?" Partnerbijdrage 21 feb, 11:18
Thierry van der Weide
Column VOWA: Nog meer A7 Column 21 feb, 11:00
Afbeelding
Column PRO: De kracht van gezamenlijke inspanningen Column 21 feb, 10:00
Steven Grevenstuk: "Wanneer de Tech Campus er komt zie ik hele goeie mogelijkheden om binnen die nieuwe opzet tot een vorm van samenwerking te komen."
Brok Decor: Champions League van de festivalaankleding Nieuws 20 feb, 16:00
Rachel Hayhoe
Column: Waarom duurt de afwikkeling van een nalatenschap zo lang? Column 20 feb, 13:35
Patrick Colli, Maaike Neesen en Henry Wassink.
Horizon College: Tech Campus voor onderwijs belangrijke schakel met bedrijfsleven Onderwijs 20 feb, 10:00
Ontvangst van burgemeester Ellen van Selm.
125 jaar oud Koopman Optiek ontvangt predicaat hofleverancier Nieuws 19 feb, 14:00
Marije Sliphorst-Dekker van Abma Advocaten.
Hoe zit het met die cookiebanners? Column 19 feb, 10:00
De Koepel in Haarlem.
Gratis cybercrimebijeenkomst van het OM voor MKB'ers Nieuws 7 feb, 13:00
De studenten van het Horizon College in De Purmaryn. In het midden Noëlle en Manouk.
Op safari langs Waterlandse leerbedrijven in de hospitality Nieuws 29 jan, 09:27
Richard Blom (midden) op de foto met van links naar rechts vriend Georges Lotze, Anita Rensen, Anita Bom en Jasper de Busser.
Café Gean bestaat 10 jaar, zaterdag 27 januari groot feest in winkelcentrum Makado Nieuws 22 jan, 18:50