Bedrijventerrein Baanstee Noord steeds beter bereikbaar

Nieuws
Steeds meer asfalt in de Baanstee.
Steeds meer asfalt in de Baanstee. (Foto: RAMON)

Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat werd begonnen met het slopen en bouwrijp maken van Baanstee Noord. Waar eerst weilanden waren, verrijst nu een groot bedrijventerrein. Je ziet het terrein groeien, iedere keer als je er komt. En er is inmiddels een breed scala aan grote en kleinere bedrijven te vinden. Om het terrein goed bereikbaar te maken, is ook de aanleg van de wegen een belangrijk onderdeel van het project. 

De wegen aan de Vleetstraat zijn inmiddels nagenoeg klaar. Ze kregen een frisse laag asfalt. Ook is er een extra vrijliggend fietspad aangelegd tussen de Westerweg en het voorzieningenpunt.

In fases

De werkzaamheden aan de wegen worden in fases uitgevoerd. Eerst werden bouwwegen aangelegd. De tijdelijke wegen kunnen gebruikt worden door al het bouwverkeer en de bezoekers van het terrein. Als de bouw van de bedrijven op een gedeelte nagenoeg klaar is en er geen bouwverkeer meer langs hoeft, volgt de definitieve inrichting. De wegen krijgen dan hun definitieve laag asfalt.

Dit alles volgt de planning van de opbouw van de bedrijven. Nu de Vleetstraat zo goed als klaar is volgen binnenkort de Fuikstraat, Boomkorstraat, Schepnetstraat en gedeelte van de Visserijweg. Ook wordt er gestart met de definitieve inrichting van de Droogmakerijstraat en gedeelte van de Polderweg zodat EBS deze kan gebruiken vanaf de nieuwe busremise.

Schoon en stil busvervoer

De nieuwe busremise wordt de grootste busremise van Europa. Deze komt op een kavel van 38.000 m2 en is in december klaar. Vanaf 10 december gaat EBS het aantal buslijnen in de regio uitbreiden. Ook gaan er nachtlijnen rijden. Het doel is uitstekend duurzaam openbaar vervoer bieden voor iedereen in Waterland en Zaanstreek. In totaal gaan er 650 fte werken op deze locatie. De nieuwe busconcessie in het gebied Zaanstreek-Waterland is helemaal elektrisch. De Vervoerregio Amsterdam is met dit laadstation de eerste vervoerregio die geheel emissieloos gaat rijden.

Natuurzones

Van de 160 hectare die Baanstee Noord groot is, is maar 80 hectare uitgeefbaar voor bedrijven. De overige 80 hectare is bestemd voor de wegen, water en groen. Ook de natuur heeft er dus een belangrijke plek. Met de ontwikkeling van het bedrijventerrein moesten sloten gedempt worden. Om te zorgen voor de waterberging en om de flora en fauna een plek te geven, werden natuurzones aangelegd. De biodiversiteit is er groot. Je vindt er de kerkuil en de oeverzwaluw, waar een zwaluwwand voor is aangelegd. Maar ook ijsvogels, visdiefjes, plevieren en huiszwaluwen. 

Ook voor insecten is de natuurzone een walhalla. Er is een insectenhotel om de bijenstand te bevorderen. Bijen kunnen daar hun eitjes leggen en rondom zaait gemeente Purmerend een speciaal mengsel van bloemzaad, dat ervoor zorgt dat ook de grasstroken bloemrijk zijn. Die bloemsoorten midden in het gras trekken dan weer andere insecten aan. Soms zijn dat zelfs dieren die normaliter niet hier in de regio voorkomen. Dit jaar worden er bollen aangeplant tussen de bomen om zo de diversiteit en aantrekkelijkheid te vergroten.

En verder in 2023

In het najaar zal aannemer Jonk uit Kwadijk starten met het bouwrijp maken van de kavel 13B en 17. Eiland 13B krijgt dan een riool en bouwweg. Op kavel 17 wordt zand gestort zodat op het terrein straks kan worden begonnen met bouwen.

Afbeelding
“Huwelijkse voorwaarden hebben ook aandacht nodig" Partnerbijdrage 19 sep., 16:00
Afbeelding
Restaurant Gachita vaart al eenendertig jaar eigen koers Nieuws 19 sep., 13:35
Afbeelding
Exposanten op Waterland Werkt hebben er zin in Nieuws 19 sep., 12:36
Afbeelding
BIZ Purmerend Binnenstad sterke gesprekspartner Algemeen 19 sep., 12:14
Afbeelding
Binnenstad Purmerend: van shoppen tot samenkomen in Eggert Center Nieuws 18 sep., 14:47
Afbeelding
Restaurant TWAALF: “Ik ben gewoon ontzettend trots op wat er nu staat!" Nieuws 18 sep., 13:38
Afbeelding
ESNW: slimmer werken in plaats van harder Nieuws 18 sep., 11:41
Afbeelding
Bedrijventerrein Baanstee Noord steeds beter bereikbaar Nieuws 17 sep., 15:08
Afbeelding
Column VOWA: Ondertussen bij de provincie… Column 16 sep., 10:33
Afbeelding
Het “echtscheidingstestament" Column 15 sep., 11:40
Afbeelding
De praktijk in de klas; Meindert Engberts geeft het voorbeeld Onderwijs 15 sep., 10:20
Afbeelding
Abma Advocaten: Coronaschulden bij het MKB: niet wanhopen, wel doorpakken Column 14 sep., 11:02
Afbeelding
Nuchtere doener met scherp oog voor verbinding Nieuws 13 sep., 19:00