Logo regiozakenwaterland.nl
(Foto: Picasa)

Meer techniek in het basisonderwijs insteek van PET-event

PET, de afkorting die staat voor Promotie-Evenement Techniek, is drie jaar geleden gestart met het doel om kinderen vanaf het basisonderwijs in contact te brengen met techniek in de breedste zin van het woord. Op donderdag 20 juni is de multifunctionele sportaccommodatie De Beuk in Purmerend plaats van handeling van het 3e PET-event.

Op 20 juni inspiratie en activiteiten voor ruim 900 scholieren en leerkrachten in en rond De Beuk

Circa 930 scholieren van de groepen 6, 7 en 8, leerkrachten en begeleiders laven zich die dag aan opdrachten en activiteiten die laten zien hoe breed techniek in de samenleving is ingebed. Met als achterliggende gedachte dat méér techniek in het onderwijs mogelijk en gewenst is. Wetende dat techniek met ingang van volgend jaar een verplicht vak.

Regio Zaken Waterland praat erover met Elly Linger. De techniekdag is weliswaar een coproductie van CPOW, MIG Tech-Netwerk van Waterland, VOWA, Stichting Katholiek Onderwijs Volendam en OpSpoor, maar Elly zorgt samen met Ans Gerritsen voor een goed verloop op 20 juni. Elly onderhoudt het contact met de scholen en regelt de bussen waarmee alle scholieren vanuit heel Waterland worden gehaald en gebracht. Ans doet de algehele planning met betrekking tot de workshops. Femke Sierkstra houdt de algehele planning in de gaten.

Informatie en inspiratie

"Het evenement is niet alleen voor basisscholieren. Ook voor leerkrachten is er volop informatie en inspiratie over activiteiten op school en in de klas. Bedrijven proberen we bereid te krijgen om samen te werken met het onderwijs om techniek- en wetenschapsonderwijs te verbeteren", vertelt Elly over de achtergrond.

PET valt onder de paraplu van de Manuele Intelligentie Groep (MIG), die in 2015 werd opgericht. Een jaar later fuseerde deze met Technetkring Waterland en werd gekozen voor de naam MIG Tech-Netwerk Waterland. In de jaren daarop heeft de organisatie niet stil gezeten. Elly Linger: "Voor wat betreft het PET-event zijn we aan de slag gegaan met mensen uit het basis- en voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven. Vanuit die samenwerking is het Promotie-Evenement Techniek ontstaan. En we staan aan de vooravond van alweer de derde editie."

Voldoet aan grote behoefte

Volgens Linger is het evenement een groot succes en voldoet het aan een grote behoefte. "Dat is af te leiden uit het feit dat we in een heel vroeg stadium al allerlei telefoontjes en mailtjes krijgen met de vraag wanneer de inschrijving begint. En als deze eenmaal open is, is het maximaal aantal deelnemers in snel tempo bereikt."

In en rond De Beuk krijgen de leerlingen en leerkrachten een breed aanbod aan technische beroepen voorgeschoteld. Buiten de hal wordt ruim baan gemaakt voor groot materieel. In de sporthal plenty informatie, workshops en 25 stands van aan techniek gerelateerde bedrijven en onderwijsinstellingen. Vanuit Waterland zijn er stands van de Triade, Clusius en Gerrit Rietveld. Ook het VU en wellicht de UvA zijn met een stand aanwezig.

Nieuwe blik op mogelijkheden

Elly: "Tijdens evaluaties van de vorige twee edities is gebleken dat scholen, leerlingen, leerkrachten en begeleiders (waaronder ouders) veel inspiratie opdoen tijdens het PET-event. Extra leuk is het dat ook de samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen (Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Hoger Beroeps Onderwijs en universiteit) kan beginnen op een PET-event. Met alle positieve energie en enthousiasme die PET-events losmaken hopen we dat ouders/verzorgers een nieuwe blik krijgen op de toekomstmogelijkheden van leren en werken in techniek."

Om het evenement op touw te zetten krijgt de organisatie jaarlijks geld van de provincie. De afgelopen twee edities kwam er ook vanuit het Expertisecentrum voor Wetenschap & Techniek (W&T) een bescheiden financiële bijdrage. "We moeten het dus ook vooral hebben van de contributie van de basisscholen. Deze bedraagt € 70,- per jaar, hetgeen geen vetpot is. Om die reden is het keihard nodig om € 4,- per leerling te vragen. De scholen krijgen W&T-subsidie tegenwoordig bij de lumpsumgelden. Hierdoor kunnen ze ook meer bijdragen. Al met al krijgen we het met het nodige gepuzzel rond."

Aanwezige deelnemers

Wie zijn er onder andere aanwezig tijdens het PET-event op donderdag 20 juni? In willekeurige volgorde noemen we enkele deelnemers:

CMA. Het bedrijf werkt aan nieuwe toepassingen in uw onderwijs. Ons lesmateriaal sluit naadloos aan bij het Nederlandse bètaonderwijs, zodat men direct aan de slag kunt. CMA staat dicht bij de dagelijkse onderwijspraktijk. De medewerkers van CMA zijn ervaren professionals met een natuurwetenschappelijke onderwijsachtergrond. Zij delen hun passie voor ICT in het onderwijs graag tijdens PET. CMA komt naar Purmerend met het Expedition Chemistry en daagt de scholieren uit om het mysterie op te lossen.

Opleidingsbedrijf InstallatieWerk. Nederland heeft goed gekwalificeerde vakmensen nodig in de elektrotechniek en de installatietechniek. Om hiervoor te zorgen hebben de Nederlandse installatiebedrijven zelf het initiatief genomen tot het oprichten van een volwaardige opleidingspartner: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk. Bij PET Purmerend staat de 'Technobiel' en 'Aikido & Techniek'.

Het Stoommachinemuseum (Medemblik) geeft de leerlingen een indruk van techniek waarop vele moderne machines gebaseerd zijn. Je ziet hoe het werkt en het is niet opgeborgen in een grijs kastje. We kunnen het stoomtijdperk zelfs doortrekken naar vandaag de dag: de stoomturbines in elektriciteitscentrales. Maar er is ook het historisch perspectief. Zonder stoom was er geen Industriële Revolutie geweest zoals wij die nu kennen.

EHBO. Wij zijn natuurlijk aanwezig om EERSTE HULP te verlenen bij calamiteiten. Maar ook bij dit werk komt veel techniek om de hoek kijken. Kom naar de stand van EHBO en ontdek bijvoorbeeld wat een AED is en hoe het werkt.

De Triade staat voor modern toekomstgericht technisch onderwijs. Wij leiden jongeren op tot bijvoorbeeld meubelmakers, interieurdesigners of tot een beroep in de bouw. Of mensen die werken in de procestechniek of klimaattechnologie. Kom naar onze stand en metsel je eigen muurtje.

H&NK architectuur / interieurarchitectuur houdt zich onder andere bezig met verbouw van Basisscholen, maar geeft soms ook workshops op school. Bij PET Purmerend maken de kinderen een plekje voor zichzelf in een miniatuur boomhut, nou ja…miniatuur….het groeit gedurende de dag tot een groot bouwwerk, omdat de kinderen eraan meebouwen!

De stichting Ontdekplek stelt zich ten doel om belangstelling voor techniek te wekken bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De Ontdekplek staat niet zelf bij Pet Purmerend, maar wel hun 'Ballonwagens'. De opdracht luidt: kom er maar één maken.

Paper for Paper. Op eenvoudige wijze duurzaam ondernemen met Paper for Paper: gebruikt papier wordt verwerkt tot nieuw papier. Kom bij PET Purmerend bij ons iets doen met papier.

Meer berichten