Logo regiozakenwaterland.nl
Wethouder Eveline Tijmstra.
Wethouder Eveline Tijmstra. ((Foto: Els Broers))

Parkeerdruk verlichten, stad leefbaar houden.

Als er geen aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedaan, krijgt Purmerend in de toekomst te maken met een parkeertekort. Wethouder Eveline Tijmstra heeft op basis van diverse onderzoeken naar de parkeerdruk in Purmerend een breed en samenhangend pakket aan maatregelen vastgesteld die erop gericht zijn de binnenstad van Purmerend goed bereikbaar te houden.

"Als we geen maatregelen nemen, slibt de binnenstad dicht"

Wethouder Eveline Tijmstra (CDA) schetst kort de situatie in de binnenstad van Purmerend. "Een verhaal dat we van ondernemers regelmatig horen, is dat bezoekers bij het restaurant wordt afgezet, terwijl de bestuurder nog een paar rondjes moet rijden alvorens de auto te kunnen parkeren. Uit extern onderzoek is tegelijkertijd gebleken dat zowel in de parkeergarages Claxonate als in Q-park Eggert voldoende plekken beschikbaar zijn. Het probleem is op dit moment niet dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn, maar dat mensen deze niet weten te vinden." Kijkend naar de toekomst, ontstaat volgens de wethouder een ander beeld. "De gemeente heeft de ambitie om tot 2040 10.000 nieuwe woningen bouwen. De komende vijf jaar staat er ook in en rond de binnenstad veel te gebeuren. In het najaar start de bouw aan de Brantjesoever, tegenover het gemeentehuis. Verder zijn er bouwplannen voor de locatie Zijp, de Vijfhoek en het Wagenweggebied. Om te voorkomen dat de binnenstad dichtslibt, zijn parkeermaatregelen noodzakelijk. Enerzijds om de parkeerdruk te verlichten, anderzijds om de stad leefbaar te houden."

Leeft
Eveline Tijmstra beheert in haar portefeuille een aantal debatgevoelige onderwerpen, waaronder Fysieke leefomgeving, Stadsontwikkeling binnenstad/centrum en Verkeer en vervoer. "Ik vind het vooral leuk om te ervaren dat de politiek leeft in deze stad", zegt Tijmstra. "De kunst van het bestuurder-zijn is dat je voor alle belangen een goede afweging moet maken. Bewoners, bezoekers, ondernemers zijn alle drie partij als het gaat om de parkeerproblematiek in de binnenstad. We zijn met al deze partijen in gesprek." De wethouder heeft bij het ontwikkelen van de plannen te maken met de bestaande hoofdinfrastructuur. "De doorgaande weg richting de A7 gaat door onze, relatief kleine, binnenstad. We moeten het doen met de beschikbare ruimte. Aanvullend zijn we samen met het rijk en de belanghebbenden druk bezig met de Corridorstudie A7 Amsterdam-Hoorn, het plan dat de bereikbaarheid op de A7 en aansluitende wegen te verbeteren.'

Boodschap
De maatregelen die moeten leiden tot verbetering van de parkeerdruk in Purmerend zijn volgens de wethouder gebaseerd op drie pijlers: optimaliseren, compenseren en het beïnvloeden van parkeergedrag. Tijmstra: "Als het gaat om het optimaliseren, willen we bezoekers stimuleren om in de garages te gaan staan. Dat doen we onder andere door parkeergarage Claxonate 24 uur per dag op te stellen en het tarief te verlagen van € 2,- naar € 1,60 per uur. Daarmee stellen we de voorwaarden van de garages Claxonate en Q-Park Eggert aan elkaar gelijk, waardoor dat voor iedereen duidelijker wordt. In het voorstel aan de raad is opgenomen om het parkeren op straat te verlengen tot 21 uur op ma t/m zaterdag en om het straattarief te verhogen naar € 2,50." Ze vervolgt: "In de zomer komt er een parkeerverwijssysteem, waarop het aantal vrije plekken in de parkeergarages staat aangegeven." De wethouder benadrukt dat de boodschap om in de stad in de parkeergarages te parkeren in gezamenlijkheid gecommuniceerd moet worden. "We willen dit heel graag samen met de ondernemers doen. De boodschap is: Kom naar Purmerend, je kunt parkeren in de garages en dat kost € 1,60 per uur. Dat is niet duur ten opzichte van de regio. Vanuit de parkeergarages is de gehele binnenstad goed bereikbaar."

Nieuw product
In antwoord op de zorg van ondernemers of er voldoende compensatie komt voor het verdwijnen van parkeerplekken zegt Tijmstra: "Uit extern onderzoek blijkt dat we vanaf 2024 200 parkeerplekken tekort komen. Dat moeten we minimaal compenseren. In het raadsvoorstel staan twee mogelijk nieuwe locaties voor een parkeergarage. Ondergronds op de schapenmarkt, of rondom het gemeentehuis. Ik wil graag kwaliteit toevoegen aan de stad. Een half-verdiepte of ondergrondse variant met 256 plekken hier aan de Purmersteenweg is een prima oplossing. Dan creëren we kwaliteit en leefbaarheid, in de vorm van groen, een park of een plein. De nieuwe garage is bestemd voor langparkeerders met betaalbare dagkaarten voor een paar euro. Hiermee voegen we een nieuwe parkeervoorziening en een nieuw product toe voor bezoekers die langere tijd willen verblijven in de binnenstad en voor de mensen die in de binnenstad werken en op een betaalbare manier hun auto willen parkeren."

Nog dit jaar worden 85 nieuwe parkeerplekken gerealiseerd tegenover P3 en onlangs sloot de gemeente een intentieovereenkomst met Deen Supermarkten. "Op het Wagenweggebied gaat woningbouw in combinatie met de ontwikkeling van 100 nieuwe parkeerplekken plaatsvinden", zegt Tijmstra. "We investeren dus fors in de compensatie van de parkeerplekken die verdwijnen in de binnenstad. Gecombineerd met de optimalisatie van het gebruik dat we nu hebben, willen we een grote stap zetten."

Balans

Nadat de raad de parkeermaatregelen heeft besproken, worden deze uitgewerkt. Tijmstra: "Daarna gaan we daarover opnieuw met de belanghebbenden in gesprek. Ik realiseer me dat we het niet naar 100% tevredenheid van iedereen kunnen doen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat we met het pakket dat er ligt zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met de bezoekers, de bewoners en de ondernemers. Ons doel is de binnenstad van Purmerend voor iedereen autoluw, leefbaar en bereikbaar houden. Nu en in de toekomst."

Meer berichten