Logo regiozakenwaterland.nl
Mario Hegger: "Dit is een zure uitslag."
Mario Hegger: "Dit is een zure uitslag."

Nét niet genoeg steun voor BIZ Purmerend Centrum

PURMEREND - De ondernemers van het centrum hebben gestemd over samenwerking in een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het ondernemersinitiatief kreeg nét niet de wettelijke steun van 66,7%. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen alle ondernemers samen investeren in de bekendheid, uitstraling, kwaliteit en veiligheid van hun bedrijfsomgeving. 

De ondernemers aan de Koemarkt hebben zich in 2018 al verenigd in een BIZ Koemarkt. De ondernemers in winkelcentrum Eggert worden vertegenwoordigd door Wereldhave (eigenaar winkelcentrum Eggert). Alle andere ondernemers in het centrum ontvingen afgelopen maand een stemformulier. Hierop konden zij aangeven of zij voor of tegen het vormen van een BIZ zijn. Gemeente Purmerend hield deze stemming, als onafhankelijke partij, op verzoek van een aantal ondernemers.

Meerderheid stemmers voor samenwerking

Bij een BIZ int de gemeente via de belasting bij ondernemers een financiële bijdrage. Een BIZ legt een verplichting op aan alle ondernemers in een gebied (middenstanders, dienstverleners, maar bijvoorbeeld ook eigenaars van leegstaande panden). Daarom is het wettelijk vastgelegd dat meer dan de helft van deze ondernemers een stem uit moet brengen. Van de uitgebrachte stemmen moet minstens 66,7% voor de BIZ stemmen. Vandaag kregen de initiatiefnemers op het stadhuis van wethouder Mario Hegger de uitslag: 64,6% van de ondernemers stemde voor de BIZ. Daarmee komt het initiatief 2% te kort. 52% van de ondernemers bracht een stem uit.

Kwaliteitsimpuls binnenstad

Mario Hegger, wethouder Economie: "Een BIZ is een uitstekende manier voor ondernemers om samen de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. Deze uitslag is heel zuur voor de initiatiefnemers van de BIZ Purmerend Centrum. Ze hebben ontzettend hun best gedaan om met veel enthousiasme hun collega's en eigenaars van lege winkelpanden te overtuigen. Het is zonde dat deze kans nu niet wordt verzilverd. Maar de uitslag heeft wat mij betreft ook een positieve kant. Het laat zien dat de bereidheid groot is om samen te werken aan een kwaliteitsverbetering van de Purmerendse binnenstad. Ik hoop dat dit kansen biedt voor de toekomst."

Teleurgesteld maar vastberaden

Namens de initiatiefnemers reageert Richard Gort (voorzitter Purmerendse Centrum Ondernemers) teleurgesteld. "Laat ik voorop stellen dat we zeer verheugd zijn dat er zoveel ondernemers voor het BIZ initiatief gestemd hebben. Daarvoor onze grote dank. Dit grote draagvlak was echter net niet genoeg om aan de wettelijk vereiste drempels te komen, slechts 2% kwamen we tekort. Een teleurstelling ja, maar ook een aansporing om te evalueren hoe een toekomstige samenwerking dan vorm moet krijgen, een samenwerking die in onze ogen essentieel is", aldus Gort.

Hij vervolgt: "De initiatiefnemers vanuit PCO en BOF hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen van de BIZ Purmerend Centrum. Gelukkig konden ze rekenen op veel sympathie en begrip voor hun overtuiging dat een vitale en aantrekkelijke binnenstad alleen tot stand kan komen als er intensief samengewerkt wordt door alle betrokkenen. De BIZ moet dit mogelijk maken. Het tot stand komen van een BIZ heeft ook een wettelijke grondslag nodig en die schrijft voor dat er gestemd moet worden door meer dan de helft van de betrokken ondernemers en dat daarvan 2/3 voor moet stemmen. Het draagvlak is dan wettelijk verankerd en maakt het mogelijk dat uiteindelijk iedereen mee betaalt aan de activiteiten die nodig zijn om de binnenstad aantrekkelijk te maken en houden: als de consument in een interessante, gezellige, inspirerende, schone, groene binnenstad is geweest dan komt hij terug".

Om er tot slot aan toe te voegen met: "Een breed gedragen gevoel van noodzaak en nut, een duidelijke uitspraak vóór samenwerking, dus voor de initiatiefnemers het signaal om door te gaan met het zoeken naar oplossingen. Wordt dus vervolgd dus".

Meer berichten