Logo regiozakenwaterland.nl
"Ik heb nooit de druk gevoeld om in het bedrijf te stappen."
"Ik heb nooit de druk gevoeld om in het bedrijf te stappen." (Foto: Han Giskes)

Nieuw hoofdkantoor 100-jarig familiebedrijf Groenhart

De maatregelen in het kader van het coronavirus overschaduwen enigszins het 100-jarig bestaan van de Groenhart Groep. Het is niet dat algemeen directeur Jurjen Groenhart (40) de rem heeft gezet op de geplande festiviteiten; integendeel. Achter de schermen wordt er keihard gewerkt om het eeuwfeest van een gouden randje te voorzien. Naar verwachting vinden alle feestelijkheden in het najaar plaats. In die periode zal ook de opening zijn van het nieuwe hoofdkantoor in Baanstee-Noord, compleet met receptie voor klanten, partners en leveranciers.

Een eeuw familiebedrijf Groenhart. Jan, de overgrootvader van Jurjen, startte in 1920 de onderneming aan de Gedempte Singelgracht in Purmerend. Auwel, de zoon van Jan, volgde hem op en stuwde Groenhart verder omhoog. Naar goede familietraditie was het Jan Groenhart (nu 68 jaar) die het gestaag verder groeiende bedrijf niet alleen millenniumproef maakte, maar ook zorgde dat een gezonde toekomst en een blijvend mooie onderneming de stip aan de horizon bleef.

Najaar gepland voor opening en eeuwfeest

Deed hij vanaf zijn 14e jaar al klusjes op de gereedschap-, vuurwerk- en schaatsafdeling in de toenmalige winkel aan de Westerstraat, sinds twee jaar staat de vierde generatie Groenhart aan het hoofd van de 10 vestigingen tellende groothandel voor de bouw, zoals de officiële ondertitel van de onderneming is. Al past de term ‘onderdeel van’ beter bij zijn karakter dan ‘aan het hoofd van’. Jurjen besloot acht jaar geleden in het bedrijf te stappen. Waar het in een familiebedrijf de normaalste zaak van de wereld is als de vader of moeder bewust of onbewust probeert een nazaat te pushen de generatie erboven op te volgen, was hiervan bij Groenhart geen enkele sprake.

Interessante ervaringen

“Natuurlijk heb ik vaak met mijn vader gesproken, maar ik heb nooit de druk gevoeld om in het bedrijf te stappen. Voordat ik hier aan de slag ging heb ik een bedrijfseconomische opleiding gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens werkte ik gedurende zes jaar als consultant in de IT. Ik heb in die hoedanigheid meerdere grote bedrijven, ook multinationals, van binnenuit gezien en kennis opgedaan hoe ze het daar deden. Stuk voor stuk interessante ervaringen”, zegt Jurjen.

Betrokkenheid

Het waren bovenal ervaringen die Jurjen een goed beeld hebben gegeven van de verschillen in bedrijfsvoering. “Wat ik in die zes jaar als consultancy merkte is dat het een veel competitievere omgeving is. Het is up of out oftewel je groeit mee of je verlaat de organisatie. Heel anders dan in een familiebedrijf waar men veel meer betrokken is en waar meer aandacht is voor de medewerkers. Dat voelde ik direct.”

Jurjen prijst zich gelukkig met alle medewerkers die in woord en daad blijk geven van hun trouw aan en betrokkenheid bij het bedrijf Groenhart. “Bij ons werkt jong en oud. Er is aan de ene kant weinig tot geen verloop, want velen werken er al tientallen jaren. Aan de andere kant komen veel jonge en ambitieuze mensen bij ons werken. Zij zien dat ze in de gelegenheid worden gesteld om door te groeien. We zijn een erkend leerbedrijf en onze ervaring is dat veel jonge mensen hun stageplek zien als ideale opstap naar een vaste functie. Ik kan met een gerust hart zeggen dat we jonge talenten de kans geven en ze koesteren. Dat doen we mede door met hen in gesprek te blijven. Hen blijvend aandacht geven vind ik een belangrijk aspect.”

Ondanks de beperkingen naar aanleiding van het coronavirus blijft de focus binnen de Groenhart Group op de toekomst gericht. Het is een makkelijk maar ook logisch bruggetje naar de totstandkoming van het nieuwe hoofdkantoor in Baanstee-Noord. “De bouw ligt goed op schema. Als het gebouw klaar is zijn we in staat om logistiek een enorme stap voorwaarts te maken. We kunnen dan logistiek automatiseren en mechaniseren en zijn in staat om een veel slimmer logistiek proces te implementeren. Bijvoorbeeld door een systeem met barcodescanning en voice-picking. De verschillende processen lopen dan veel sneller en beter”, legt Jurjen uit.

Gefaseerde verhuizing

Het is de bedoeling dat de verhuizing naar de nieuwbouw gefaseerd wordt aangepakt. In het laatste weekend van juni staat de ‘operatie verplaatsing van het magazijn’ gepland, twee weken later gevolgd door de afdeling verkoop. “En als alles loopt zoals we hopen, zal ergens in het najaar de officiële opening zijn.”

Grote naamsbekendheid

Met de naamsbekendheid van Groenhart in de provincie zit het volgens Jurjen goed. “Onze tien vestigingen zijn strategisch gelegen. Dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor eventuele uitbreiding. We houden de markt goed in de gaten en als zich kansen aandienen, zullen we niet nalaten deze te benutten.”

Meer berichten