Logo regiozakenwaterland.nl

Herstel?

Uit onderzoek van de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 blijkt dat een groot deel van de Nederlandse bedrijven verwacht dat het financiële leed binnen een jaar geleden zal zijn. Sterker nog: de helft denkt zelfs binnen een half jaar weer herstel te zien. Mooi, zou je zo denken. Maar ……. niet alle bedrijven komen zonder kleerscheuren uit de corona ellende. Eén op de vier bedrijven doet een beroep op steun van de overheid en ongeveer een kwart kort op de salarissen om het hoofd boven water te houden. Maar de pandemie biedt ook kansen. Er wordt bijvoorbeeld massaal ingezet op thuiswerken, versnelde digitalisering en businessmodellen.

Er tegenover staat de minder rooskleurige voorspelling van de Retailagenda, die de stemming peilde onder consumenten, winkeliers en vastgoedondernemers. Die voorspelling luidt dat binnen een jaar een op zes horecavestigingen en non-foodwinkels verdwijnen. Als die voorspelling werkelijkheid wordt dan staat straks bijna 20 procent van de panden in winkelstraten leeg

Stijging online

Natuurlijk, de onlineverkoop stijgt al jaren en ook dat sorteert effect. Maar corona, de anderhalve metermaatregel en de lockdown houden de consument nog meer weg uit de winkelstraat. Het heil moet van een vaccin komen. Maar komt dat vaccin op tijd? Winkeliers zeggen – aldus de Retailagenda – dat de huurprijzen niet meer in verhouding staan tot de winkelende consument. Zij denken dat een daling de huurprijzen met 30-40 procent nodig is om als onderneming winstgevend te blijven. En dat is dan weer slecht nieuws voor de vastgoedondernemers. Die vluchten als het ware naar de sportsector, de vermaakindustrie en de gezondheidszorg. Sportscholen, tandartsen en therapeuten in winkelpanden. Dat maakt een winkelgebied er doorgaans niet leuker op. Hoopgevend echter zijn dan weer de cijfers over de maand juni. Consumenten gaven behoorlijk meer geld uit aan spullen voor in huis, meubels en andere zaken voor de inrichting en er werd meer besteed aan artikelen voor recreatie. Ook bleef elektronica in trek. Maar vooral de bouwmarkten en keukenwinkels zagen de verkopen enorm stijgen.

ABN AMRO topman Clifford Abrahams liet medio augustus weten dat naar zijn mening Nederland echt heeft geprofiteerd van de intelligente lockdown. “Daardoor komt het herstel sneller en is de krimp minder groot dan in andere landen.” ABN verwacht dat de Nederlandse economie over de periode 2019-2021 met 2,6 procent krimpt, versus een krimp van 3,7 procent in de eurozone. “Het werkloosheidspercentage zal relatief laag blijven.” De bank voorziet voor dit jaar een werkloosheidspercentage van 4,5 procent in Nederland, tegenover het dubbele daarvan in de eurozone. De bank verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 5,4 procent krimpt en die van de eurozone met 6,9 procent.

Beelden wisselen

Goed, slecht, intelligent, somber, positief. De beelden wisselen voortdurend. Zo ziet het ondernemerslandschap in Nederland er uit, en dat wijkt niet of nauwelijks af van het beeld in onze eigen regio. Leven tussen hoop en vrees. En ondertussen gaat het ‘gewone’ leven verder. VOWA en de aangesloten ondernemersverenigingen maken zich al geruime tijd zorgen over de situatie rondom de bedrijventerreinen. Galgeriet in Monnickendam is voor bedrijven binnenkort geschiedenis, bedrijven op het Slobbeland Volendam moeten plaatsmaken voor toeristen, Julianaweg is vol en Edam-West mocht van de Raad van State niet ontwikkeld worden. Bamestra en Insulindeweg in Beemster zijn gedateerd en de gemeente wekt niet de indruk heel veel energie en geld te willen steken in het upgraden. De Koog in Purmerend wordt herbestemd en krijgt mettertijd een woonbestemming. Waar moeten de bedrijven dan heen? Dé oplossing moet het regionale bedrijventerrein Baanstee zijn. Maar is daar wel voldoende ruimte? En hebben gemeenten inspraak in het formuleren van vestigingseisen of maakt Purmerend de dienst uit? En wat betekent het dat Edam-Volendam op gronden ten noorden van de N244 inmiddels de zogenoemde Wet Voorkeursrechten Gemeenten heeft gevestigd? En als Baanstee-Noord dan verder uitbreidt richting Edam, zijn de Waterlandse gemeenten dan ook unaniem van mening dat de onderdoorgang nabij Broek in Waterland 2 x2 baans moet worden? Want nu de Provincie serieuze plannen ontwikkelt die meteen leiden tot die onderdoorgang, is het van belang dat men de juiste keuze maakt en dat is natuurlijk de meest robuuste variant. Ruime steun van de belanghebbende gemeenten is daarbij zeer welkom.

Over al deze vragen en wellicht nog veel meer gaan de ondernemersverenigingen én VOWA op 21 september in gesprek met de gemeenten. Wordt vervolgd.

Piet Hein Debets

Meer berichten