Logo regiozakenwaterland.nl
(Art impressie Ervaringscentrum entree (Foto: aangeleverd))

Op naar de nieuwe bibliotheek

Terwijl de Bibliotheek Waterland terugkeert naar het vertrouwde schema van openstelling en de activiteiten weer toenemen, wordt er hard gewerkt aan de visie en missie voor de komende jaren. Eerder hadden we al een gesprek met Norbert van Halderen, de nieuwe Directeur-Bestuurder. Nu krijgen we de gelegenheid om mee te kijken naar wat zich aan het ontwikkelen is. Meer dan voorheen wordt ingezet op de maatschappelijke spilfunctie die de bibliotheek gaat vervullen.

Bibliotheken zijn zonder meer een grote speler met 25% van de bevolking in Nederland die lid is. Bibliotheek Waterland vormt daarop geen uitzondering en heeft bovendien op jaarbasis zo’n 400.000 bezoekers. Midden in de maatschappij dus, en toch staan we pas aan het begin van wat de Maatschappelijke Bibliotheek in de breedste zin zal zijn.

Intensivering

Er wordt regelmatig verondersteld dat de bibliotheek zich voornamelijk bezighoudt met het uitlenen van boeken. De andere taken blijven dan onderbelicht. In de plannen voor de Bibliotheek Waterland staat centraal dat er juist wordt ingezet op intensivering van die andere taken.

Hoe ziet de bibliotheek er over een paar jaar uit en wat doen ze er? Norbert van Halderen is met zijn team aan een ‘reis naar de toekomst’ begonnen. Hij heeft oog voor de ontwikkelingen van de omgeving en wil als het gaat om persoonlijke betrokkenheid van de inwoners, meer ruimte en tijd bieden. Als centrale plaats van ontmoeting is de bibliotheek bij uitstek het platform om mensen met elkaar te verbinden. Je kunt er op informele wijze leren, in contact komen met elkaar en door deelname aan activiteiten je vaardigheden oefenen en ontwikkelen. De weg naar stage en/of werk kan dan, onverwacht, via de bibliotheek lopen.

In de periode 2021-2025 zal de bibliotheek zich onder andere inzetten als een ervaringscentrum voor jong en oud. Daarbinnen zal veel ruimte worden geboden aan het leren omgaan met nieuwe technologie. Het kunnen ervaren hoe dit je bijvoorbeeld in staat stelt om langer thuis te blijven wonen of je zelfstandiger maakt in je leerproces in het onderwijs en/of je werk.

Docenten zullen vaker in de bibliotheek vertoeven omdat ze daar kunnen oefenen met de technologische ontwikkelingen op hun vakgebied en samen met collega’s werken aan het opzetten van programma’s waarin de bibliotheek dienstverlenend is. Niet slechts op het gebied van leesbevordering, maar ook het doorontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden. Er wordt veel gevraagd van het onderwijs, maar zij kunnen het niet alleen. De bibliotheek is bij uitstek de plaats waar leerlingen zich ophouden en daarmee ligt zij in het verlengde van het onderwijs.

Partner in ontwikkeling

Ook het bedrijfsleven zal zich meer thuis gaan voelen in en met de bibliotheek. Naast de ruimte die geboden wordt aan de ZZP-er die er in alle rust kan werken, zal de bibliotheek er zijn als partner in de ontwikkeling van werknemers. Samen werken aan duurzaamheid, kennis van taal en ook hier een basis leggen voor het omgaan met techniek. En dat, los van de mogelijkheid om als bedrijf mee te denken in wat de rol van je bedrijf kan zijn in de ontwikkeling van het ervaringscentrum.

Toekomst lonkt

In deze tijd van coronamaatregelen waar velen uitzien naar een beetje normaal, wil de bibliotheek de bezoekers weer wat meer ruimte bieden. Ja, de 1,5 meter afstand blijft essentieel. Maar binnen de richtlijnen valt er veel te beleven. En de toekomst lonkt al met mooie vooruitzichten.

Meer berichten