Verhuizing milieustraat en gemeentewerf vertraagd

Algemeen
In de gebiedsvisie van De Koog is geen plaats meer voor de milieustraat.
In de gebiedsvisie van De Koog is geen plaats meer voor de milieustraat. (Foto: Pim de Vries)

De kavels op Baanstee Noord raken steeds meer gevuld. Ook gemeente Purmerend zelf heeft een flinke kavel. In 2021 stemde het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Purmerend in met het plan om de gemeentewerf en milieustraat te verhuizen naar Baanstee Noord. Deze nieuwe locatie moet ruimte bieden aan zowel de milieustraat als de gemeentewerf en in kunnen spelen op de groei van onze gemeente en onze ambitie om zoveel mogelijk afval als grondstof te laten verwerken. Wethouder Coen Lageveen heeft dit project nu in zijn portefeuille en vertelt er meer over. 

De nieuwe locatie wordt de uitvalsbasis voor circa 200 medewerkers en de stalling van 130 voertuigen. Coen Lageveen: “Vanuit deze locatie worden dagelijks alle werkzaamheden van de buitendienst uitgevoerd zoals het onderhoud aan de groenvoorziening, de wegen, ophalen van het huisvuil en bijvoorbeeld de gladheidsbestrijding. Voor inwoners wordt de milieustraat de plek waar zij hun grof huishoudelijk afval op een gemakkelijke manier kunnen wegbrengen en waarbij zoveel mogelijk grondstoffen gescheiden worden ingezameld om te recyclen.” 

Het moet een gebouw worden met groene daken, slim hergebruik van regenwater en voorzieningen voor flora en fauna. En voor het gebouw van de milieustraat wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare materialen. In het nieuwbouwplan is ruimte gereserveerd voor een circulair plein. Hier wordt gekeken naar hoe we nog duurzamer om kunnen gaan met onze grondstoffen.

In 2021 stemde het toenmalige college in met het schetsontwerp van dit ambitieuze plan. “Inmiddels is het alweer 1,5 jaar later en ziet de wereld er anders uit. Dat heeft ook zijn effect gehad op dit project.”

Stroomlevering

Lageveen legt uit: “Een van de effecten die we ervaren is het (landelijke) probleem rond het aansluiten op stroom. Meerdere projecten die willen starten op Baanstee Noord hebben ermee te maken. De plannen liggen er wel, maar het stroomnet in ons land en dus ook gemeente, is overvol. Dit zorgt ervoor dat plannen vertraging oplopen.”

“Daarnaast hebben we te maken met de stijgende kosten. Ook hierin zijn wij niet de enigen. De kosten zoals ze ooit beraamd zijn, zijn niet meer actueel. Bouwkosten stijgen enorm en daarom zijn we de plannen op dit vlak opnieuw aan het bekijken.”

Crisisnoodopvang

Sinds oktober 2022 is er een crisisnoodopvang op de plek van de nieuwe gemeentewerf/milieustraat aan de Visserijweg in Baanstee Noord. Dit is een samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam. De regio helpt de landelijke overheid en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) door asielzoekers tijdelijk onderdak en zorg te bieden. Lageveen: “Het COA heeft meer tijd nodig om de asielzoekers die in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen een dak boven het hoofd te bieden. Daarom is ons gevraagd het gebruik van de locatie voor de crisisopvang tot 1 juli 2023 toe te staan en het college heeft besloten mee te werken aan dit verzoek.”

En hoe nu verder

“In de coronaperiode merkten we dat inwoners grondig aan de gang gingen met opruimen thuis”, vertelt Lageveen tenslotte. “Dat zorgde voor een enorme piek van bezoeken aan de milieustraat. En helaas ook voor lange rijen, omdat er ook nog eens veel minder mensen tegelijk op het platform werden toegelaten. Inmiddels zien we dat deze piek geweest is. We zijn nu weer terug in de ‘oude’ situatie met pieken qua drukte in het voorjaar en het najaar. Aan de andere kant speelt wel dat de gemeenteraad de gebiedsvisie voor de Koog heeft vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking. In deze gebiedsvisie is er op de Koog geen plaats meer voor de milieustraat. We hebben dus even lucht voor onze plannen, omdat de grootste druk is afgenomen, maar dat er iets moet gebeuren behoeft geen twijfel.”

Afbeelding
Rien de Wolf verruilt Amsterdam-Noord voor Purmerend Nieuws 27 mei, 15:35
Afbeelding
Op 23 juni Haring en Meer Party met een knetterende wow-factor Nieuws 27 mei, 09:34
Afbeelding
Met 62 matches bewijst Beursvloer Waterlandse Uitdaging nut en noodzaak Nieuws 27 mei, 09:14
Afbeelding
BRASA Beemster uitgebreid met 13 hotelkamers Nieuws 26 mei, 13:43
Afbeelding
Hans Abma: “Ik ben altijd een actief mannetje geweest en dat zal ik ook altijd blijven…." Column 26 mei, 11:00
Afbeelding
Hoe maken we windenergie nog duurzamer? Duurzaamheid 25 mei, 11:39
Afbeelding
Vakantieplannen? Plan eerst je (levens)testament! Partnerbijdrage 25 mei, 10:00
Afbeelding
OVNH: Dit zijn de Beste Ondernemingen van Noord-Holland 2023 Zakelijk 17 mei, 23:14
Afbeelding
JYSK geopend in Purmerend Nieuws 11 mei, 09:52
Afbeelding
BeursVloer Waterlandse Uitdaging heeft nog ruimte voor deelnemers Nieuws 10 mei, 15:15
Afbeelding
Smakelijk netwerkevent bij 'local hero' Dick Schaap Zakelijk 9 mei, 15:11
Afbeelding
Column PRO: Samen de schouders eronder zetten Column 1 mei, 14:38
Afbeelding
Nieuwe naam voor vermogensbeheer verovert Nederland Nieuws 20 apr., 13:23