Column PRO: Samen de schouders eronder zetten

Column
Afbeelding
(Foto: PRO:)

Om het beste resultaat te behalen uit de kansen die uitdagingen bieden, is het belangrijk dat we samen de handen uit de mouwen steken. Dit geldt ook voor Purmerend en De Koog, waar momenteel mooie ontwikkelingen plaatsvinden. Een visie voor het gebied laat zien hoe we De Koog de komende jaren kunnen versterken, onder andere door de komst van een (e)sports Tech Campus. Dit moet een bruisende plek worden waar werken, wonen, sporten, leren, esports, tech en cultuur samenkomen. 

De Koog

De PRO heeft op 22 maart het convenant ondertekend om samen met de diverse stakeholders de mogelijkheden van de campus tot een succes te maken. Het uitgangspunt van de gebiedsvisie is dat huidige bedrijven op De Koog hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. Er wordt ook hulp geboden aan ondernemers die willen meebewegen met de ontwikkelingen. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om woningen toe te voegen en het bedrijventerrein om te vormen tot een werk-woongebied. 

De gemeente en andere partijen gaan de gebiedsvisie de komende tijd samen verder uitvoeren per deelgebied op De Koog. Dit biedt een unieke gelegenheid voor werkgelegenheid en maakt het mogelijk om Purmerend te laten groeien tot een compacte, complete stad.  

Laten we samen kijken hoe we samen de kansen kunnen (aan)pakken die hier gaan ontstaan de komende jaren. Zo kunnen we bouwen aan een ondernemende toekomst voor ons allemaal en profiteren van de kansen die dit met zich meebrengt. Laten we samen blijven werken, leren en bouwen aan een veelzijdig gebied waar kinderen hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen in 2040. 

Als je vragen hebt over wat de ontwikkelingen op De Koog betekenen voor jouw bedrijf, als er iets onduidelijk is of als je het ergens niet mee eens bent, kun je altijd contact met ons opnemen. Stuur ons een e-mail via secretariaat@pro-site.nl en wij zullen je graag helpen waar mogelijk. 

De Beemster & Purmerendse ondernemer stappen samen in het bootje 

Op zaterdagavond 17 juni vindt het theaterspektakel ‘Blitskikker’ plaats waarbij je niet alleen als bezoeker aanwezig bent, maar ook als gast en getuige van een bijzondere huwelijksvoltrekking in en rond de 400 jaar oude Keyserkerk in Middenbeemster. Het evenement speelt zich af in de jaren zestig van de vorige eeuw en het is een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen tijdens het bruiloftsfeest. 

Speciaal voor de leden van PRO is er een voorstelling op zaterdagavond 17 juni en je kunt gratis kaarten reserveren voor dit spektakel. Om te reserveren stuur je een e-mail naar secretariaat@pro-site.nl met vermelding van je bedrijfsnaam, naam en het aantal gewenste kaarten. Wees er snel bij, want de kaarten zijn beperkt beschikbaar. Durf je in een sixties outfit te komen, dan is dat helemaal leuk! 

Viaduct A7

Sinds oktober 2022 geldt er al een gewichtsbeperking voor vrachtverkeer zwaarder dan 30 ton op een viaduct in de A7 ter hoogte van Purmerend, over het Noordhollandsch Kanaal, vanwege veiligheidsredenen. De inspectie van het viaduct heeft aangetoond dat de steunpunten van het viaduct mogelijk niet bestand zijn tegen zwaar vrachtverkeer. Vrachtwagens in de gewichtsklasse boven de 30 ton worden in beide rijrichtingen omgeleid via de N247, N244, N246 en A8, wat voor overlast en financiële schade voor de transportsector kan zorgen.

Wij hebben wederom onze zorgen over de overlast en financiële schade voor de transportsector geuit in ons gesprek met de gemeente in de Werkgroep Bedrijven terreinen en willen graag de omvang van deze problemen in kaart blijven brengen. Daarom verzoeken wij vrachtwagenchauffeurs die zijn getroffen door de gewichtsbeperking om contact met ons op te nemen via secretariaat@pro-site.nl, zodat wij deze informatie kunnen delen met de gemeente tijdens ons vervolggesprek.

Mobiliteitsvisie 

De gemeente Purmerend heeft een masterplan voor mobiliteit opgesteld voor de komende jaren. Samen met de VOWA hebben we dit plan besproken met wethouder Coen Lageveen en onze zorgen geuit. We zien grote risico’s met betrekking tot de bereikbaarheid en doorstroming in onze stad, gezien de huidige plannen en de ambitie om Purmerend verder te laten groeien. De wethouder gaf aan dat verdere uitwerking van het plan de komende jaren noodzakelijk is en dat verdere ontwikkelingen in Purmerend en de regio afhankelijk zullen zijn van het oplossen van deze mobiliteitsuitdagingen. We zullen elke drie maanden met de wethouder bijeenkomen om de voortgang te bespreken. Als ondernemers vragen hebben over mobiliteit of als er zaken zijn die onze aandacht vereisen, kunnen zij contact met ons opnemen via het secretariaat@pro-site.nl 

We zullen elke drie maanden met de wethouder bijeenkomen om de voortgang te bespreken

Sectortafels voor een sterke regionale arbeidsmarkt

Voor veel werkgevers is het momenteel een uitdaging om geschikte werknemers te vinden. In maar liefst 70% van de sectoren is er een tekort aan werknemers. De vraag van werkgevers sluit niet langer aan bij het aanbod vanuit het onderwijs en de arbeidsmarkt. De energietransitie, woningbouwopgave, robotisering en digitalisering veroorzaken grote verschuivingen in werkgelegenheid tussen sectoren en veranderingen in de aard en inhoud van het werk. Dit vraagt om actie. 

Meer informatie sectortafels

Daarom zijn we gestart met het opzetten van sectortafels in onze arbeidsmarktregio. Aan deze tafels zitten ondernemers, het georganiseerde bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeenten bij elkaar. Samen werken we aan een gezonde toekomst voor specifieke branches in de regio. We stellen doelen en gaan ermee aan de slag. Wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar sectortafels@purmerend.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Kijk ook op www.sectortafels.nl voor meer informatie. 

Programma Binnenstad 

In de afgelopen periode hebben diverse stakeholders hard gewerkt aan een toekomstbestendig programma Binnenstad. Het programma Binnenstad is op 22 december jl. door de raad vastgesteld.  

Wat gaan we doen?

Na een periode van intensieve samenwerking van verschillende belanghebbenden om een toekomstbestendig plan op te stellen, zijn we momenteel bezig met de volgende stap: het maken van een Place Brand (fase 3) onder leiding van bureau IMA. Dit houdt in dat we ervoor willen zorgen dat het verhaal van de binnenstad herkenbaar en zichtbaar wordt, en dat we het kunnen claimen als ons merk. Het Place Brand dient als ontwikkelkader voor de binnenstad en beschrijft niet de individuele programmaonderdelen, maar vooral de samenhang ervan. Zo kunnen we eenvoudig beoordelen in hoeverre het hele aanbod in de binnenstad bijdraagt aan de doelstellingen uit de visie voor de binnenstad.  

Marketing Landscape claimen

We willen een sterk concept ontwikkelen om ons Marketing Landscape daadwerkelijk te kunnen claimen. Op die manier kunnen alle betrokken partijen toetsen hoe het aanbod past bij de gemeenschappelijke waarden en beter inschatten wat meerwaarde vertegenwoordigt en wat niet.  

Het Place Brand zorgt voor herkenbaarheid en samenhang tussen alle onderdelen van het uitvoeringsprogramma en zorgt ervoor dat het verhaal verteld kan worden. We houden je natuurlijk op de hoogte en voor vragen kun je terecht bij secretariaat@pro-site.nl. 

Afbeelding
“Huwelijkse voorwaarden hebben ook aandacht nodig" Partnerbijdrage 19 sep., 16:00
Afbeelding
Restaurant Gachita vaart al eenendertig jaar eigen koers Nieuws 19 sep., 13:35
Afbeelding
Exposanten op Waterland Werkt hebben er zin in Nieuws 19 sep., 12:36
Afbeelding
BIZ Purmerend Binnenstad sterke gesprekspartner Algemeen 19 sep., 12:14
Afbeelding
Binnenstad Purmerend: van shoppen tot samenkomen in Eggert Center Nieuws 18 sep., 14:47
Afbeelding
Restaurant TWAALF: “Ik ben gewoon ontzettend trots op wat er nu staat!" Nieuws 18 sep., 13:38
Afbeelding
ESNW: slimmer werken in plaats van harder Nieuws 18 sep., 11:41
Afbeelding
Bedrijventerrein Baanstee Noord steeds beter bereikbaar Nieuws 17 sep., 15:08
Afbeelding
Column VOWA: Ondertussen bij de provincie… Column 16 sep., 10:33
Afbeelding
Het “echtscheidingstestament" Column 15 sep., 11:40
Afbeelding
De praktijk in de klas; Meindert Engberts geeft het voorbeeld Onderwijs 15 sep., 10:20
Afbeelding
Abma Advocaten: Coronaschulden bij het MKB: niet wanhopen, wel doorpakken Column 14 sep., 11:02
Afbeelding
Nuchtere doener met scherp oog voor verbinding Nieuws 13 sep., 19:00