Column PRO: De kracht van gezamenlijke inspanningen

Column
Afbeelding
(Foto: PRO)

Een nieuw jaar is begonnen, met nieuwe kansen en zeker ook uitdagingen waarin de flexibiliteit, creativiteit en vastberadenheid van ondernemers zich weer moeten bewijzen. 

Een van de grote uitdagingen dit jaar is de geplande versterking van de brug A7 van april tot september 2024. Hoewel de brug niet volledig zal worden afgesloten, zullen de hele stad en omliggende gebieden hier grote hinder van ondervinden. Op pagina 9 van dit magazine vindt u hierover meer informatie, en ook over de informatiebijeenkomst voor ondernemers op dinsdag 27 februari. Op onze website pro-site.nl vindt u onder het kopje ‘downloads – industrie & bedrijven’ een pdf van het bereikbaarheidsplan A7 van Rijkswaterstaat. 

Naast de uitdagingen op het gebied van mobiliteit, zien we dat steeds meer ondernemers zich inzetten voor praktijkgericht onderwijs. Zoals elders in dit magazine te lezen is, probeert de PRO een verbindende factor te zijn in het samenbrengen van onderwijs en ondernemers, om zo toekomstgericht onderwijs te kunnen blijven bieden en talent in onze gemeente te behouden. Ook dit jaar zullen wij bijdragen aan initiatieven zoals Waterland Werkt en de Sectortafels. 

Het zal u niet zijn ontgaan dat wij, als stakeholders, grote kansen zien in de Tech Campus en net als u benieuwd zijn naar de nieuwe fase van de gebiedsvisie De Koog. Daarom zijn wij regelmatig aanwezig op de stakeholdersbijeenkomsten en op het ‘koffiemomentje van de gemeente’. U bent daar zelf ook van harte welkom met al uw vragen op elke eerste dinsdag van de maand van 13.00 - 16.30 uur (vrije inloop) op het kantoor van de gemeentewerf, Van IJsendijkstraat 417. 

Ook dit jaar houden we uiteraard onze vinger aan de pols wat betreft alle andere ontwikkelingen die spelen en gaan spelen. Houd onze social mediakanalen in de gaten voor meer informatie. Hieronder lichten we alvast een aantal punten uit. 

Waterland Werkt 2024 op zondag 6 oktober! 

Na het overweldigend succes van 2023 met 112 exposanten en zo’n 5000 bezoekers kan een Waterland Werkt editie 2024 niet uitblijven. Dezelfde formule: gratis toegankelijk voor een breed publiek, ondernemers, leerlingen, studenten, werkzoekenden, carrière-switchers etc. en een ruim aanbod van bedrijven, en opleiders die zich op een interactieve manier presenteren. Waterland Werkt gaat over zien, doen en beleven!

Aanmelden kan zeer binnenkort (tegen een vergoeding). Houd daarvoor de website www.waterlandwerkt.nl in de gaten of meld je even aan voor de nieuwsbrief via info@waterlandwerkt.info.

Sectortafel techniek bouwt verder aan ambities en acties

Op woensdag 17 april pre4senteert de Sectortafel Techniek tijdens een inspiratiesessie over doelgericht samenwerken, haar verdere plannen. De ambities zijn gevormd, de actielijnen bedacht en een aantal is al van start gegaan. Gebr. van ‘t Hek, tevens voorzitter van deze tafel, is het gastbedrijf van de avond. Er wordt voor geïnteresseerden eerst een rondleiding gegeven door dit mooie familiebedrijf. Tijdens deze inspiratiesessie volg je onder andere praktische workshops, ga je in gesprek met andere ondernemers en mensen uit het onderwijs en kun je luisteren naar een inspirerende spreker. Ook deelt de sectortafel haar plannen om gezamenlijk, met bedrijven uit de sector, een ambassadeur/spin in het web aan te stellen die met de ambities en acties aan de slag gaat. Ben je ondernemer in Zaanstreek-Waterland in de bouw- of technieksector? Zet 17 april 16.30 uur dan alvast in je agenda!

Nieuwe Omgevingswet van kracht

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze is van invloed op nieuwe ontwikkelingen van woningen, bedrijfspanden, oeververbindingen of verandering van gebruik van panden. Met de omgevingswet heeft het Rijk 26 wetten voor bouwen, natuur, milieu, infrastructuur, wonen en water gebundeld in één nieuwe Omgevingswet en vier Algemene Maatregelen van Bestuur. Met behulp van één digitaal loket wenst het rijk dat het makkelijker wordt om ruimtelijke projecten te starten. Hoe zit dit precies? Daniëlle Reek, oftewel mevrouw de Omgevingsspecialist, legt het uit.

Het doel van de Omgevingswet is dat:

Provincie, Rijk, Gemeente met elkaar als één overheid samenwerken met initiatiefnemers om lastige ruimtelijke ontwikkelingen versneld tot ontwikkeling te laten komen

initiatiefnemers, overheid en burgers participeren over ruimtelijke ontwikkeling want de omgeving van een plan weet het best hoe de ontwikkeling kan worden ingepast;

een omgevingsvergunning binnen 8 weken wordt verleend; en

er minder en eenvoudigere regels komen.

Aan bovenstaande wordt hard gewerkt. Er zijn veel samenwerkingsafspraken tussen provincie, gemeente, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten etc. gemaakt om met initiatiefnemers als één overheid samen te werken. Daarnaast zijn binnen de gemeente vele procedures en werkprocessen beschreven. Nu moet het nog in praktijk gebracht worden.

Wat verandert er voor u?
Op termijn zal het voorbereidingsproces om te komen tot een aanvraag omgevingsvergunning voor een woningbouwproject een kortere doorlooptijd hebben dan nu. Dit wordt bewerkstelligd door intake- en omgevingstafels. Aan de Intaketafel bekijken alle disciplines van gemeente, provincie en ander overheidsinstanties in eerste instantie samen met u of uw conceptplan kansrijk is. Omgevingstafels is overleg bestaande uit meerdere rondes met dezelfde disciplines om uw concept naar een definitief ontwerp te brengen. Waarna aanvraag omgevingsvergunning gedaan kan worden binnen de daarvoor geldende 8 weken termijn.

Wat kunt u doen vanaf 1 januari 2024?
Zorg dat u binnen de gemeente de juiste mensen bij elkaar verzameld waarmee u samen tot een definitieve aanvraag omgevingsvergunning komt. Zorg dat u vroegtijdig weet welke producten nodig zijn voor de procedures voor wijziging van Omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning op basis van een BOPA, oftewel een buitenplanse omgevingsplan activiteit. Zorg dat u goed geïnformeerd bent over participatie en wat er van u verwacht wordt.

Update De Koog/campus ontwikkeling

Er gebeurt veel op De Koog. Hieronder een kort overzicht vanuit de gemeente over de status.

Ontwikkelstrategie
We hopen de ontwikkelstrategie eerste helft dit jaar gereed te hebben en dan organiseren we ook weer informatiebijeenkomsten voor de ondernemers en inwoners op De Koog en direct omwonenden daarvan. Om ze hierin mee te nemen zoals we dat ook voor de gebiedsvisie hebben gedaan.

Signing
De campus is een gebied dat nu nog bekend staat als bedrijventerrein met veel sportverenigingen en scholen. De gedateerde uitstraling dient te worden aangepast naar een nieuw campusimago. Maar gebiedsontwikkeling vergt 10 tot 15 jaren tijd. Om op korte termijn al verandering te laten zien, is signing uiterst geschikt. We laten hier niet alleen het nieuwe logo mee zien maar ook alle stakeholders in het gebied die onderdeel zijn van de nieuwe campus.

De eerste signing die te zien is worden borden bij sportverenigingen waarop het logo van de campus met de stakeholders, die daarbij relevant zijn, is te zien. En daarnaast komt er wegbewijzering met het logo van de campus. We verwachten dat dit voor eind Q1 2024 te zien is.

Stakeholdersbijeenkomsten
Om alle stakeholders goed aangesloten te houden hebben we naast individuele meetings met stakeholders ook 1x per 2 maanden een stakeholdersbijeenkomst met alle stakeholders waarbij we bespreken wat er is gebeurd de laatste paar maanden maar ook wat er staat te gebeuren. Naast dat we de stakeholders in ontwikkelingen meenemen betrekken we ze ook vooral bij die ontwikkelingen en gebruiken we ook deze bijeenkomsten om zaken vast te stellen zoals bijvoorbeeld het campuslogo en de signing. Maar ook is er een uitgebreide werksessie geweest met een afvaardiging van de stakeholders voor het functioneel Plan van Eisen dat is meegestuurd met de aanbesteding voor de ontwikkelstrategie. Bij de beoordeling van de aanbesteding zijn de stakeholders ook nauw betrokken.

Communicatie
Naast de stakeholders betrekken we natuurlijk ook de inwoners en bedrijven, die op De Koog gevestigd zijn, bij de stappen die we nemen. Daarom hebben eind vorig jaar weer de nieuwsbrief ‘De Koog in ontwikkeling’ nieuw leven ingeblazen en zijn we begonnen met een maandelijks koffiemoment waarbij inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden langs kunnen komen op het kantoor van de gemeentewerf om hun vragen te stellen. Tot op heden worden de koffiemomenten goed bezocht.

Heb je vragen? Je kunt ons altijd bereiken via secretariaat@pro.nl.

Lydia de Vries
Van Vlierden caravans: gegarandeerd veilig op weg Ondernemen 12 apr, 09:00
Rachel Hayhoe
Column: Problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap - I Column 11 apr, 16:15
Toine Rohner demonstreert de robot-hond.
Twaanlab's 'Leren in de Stad': brug tussen ICT/onderwijs en bedrijfsleven Onderwijs 11 apr, 16:00
Kees en Dirk staan samen aan het roer van Cees Jonk.
Garage Transportbedrijf Cees Jonk Zn: bij nacht en ontij paraat Ondernemen 11 apr, 14:00
Sam en Rien de Wolf delen dezelfde gedrevenheid.
Outdoorspecialist Rien de Wolf al aardig gewend in Purmerend en klaar voor nieuwe avonturen Ondernemen 11 apr, 12:00
Vormgeefster Cynthia Schippers, PRO:-voorzitter Henry Wassink, Daniëlle Woudstra van VISIT Beemster en wethouder Mario Hegger.
Marketingmachine Werelderfgoed Beemster draait op volle toeren Cultuur 11 apr, 11:00
Saskia (links) en Caroline Wals aan de pomp.
Levenswerk Joh. de Vries met succes voortgezet aan Verzetslaan Algemeen 11 apr, 10:00
Karin Kuin overhandigt de cheque aan Thierry.
VOWA: Oproep voor goede ideeën! Column 10 apr, 17:00
Piet Hein Debets, Jaap Sluis en Henry Wassink zetten alle voordelen van de NV Purmerend eens goed op een rij.
Ondernemerstalkshow NV Purmerend kan steuntje in de rug gebruiken Evenement 10 apr, 16:00
De ene stand op Waterland Culinair stond er nog mooier bij dan de ander.
Sligro scoort met Waterland Culinair en Ladies Night Evenement 10 apr, 14:00
"Met Rabobank zijn we verzekerd van een strategisch partner." Thijs Nieuwenhuizen (l), Angela van den Heuvel (m) en Matthijs Vink (r).
H20 Esports Campus succesvol op weg naar volwassen organisatie Zakelijk 10 apr, 10:00
Daan (links) en Jay-Richi: "Pas met een logo van 6 x 5  was ik tevreden.”
Tol Coating: aan ambitie geen gebrek Ondernemen 9 apr, 16:00
Afbeelding
PRO: en gemeente: samen op pad naar ondernemers Column 9 apr, 15:28