PRO: en gemeente: samen op pad naar ondernemers

Column
Afbeelding
(Foto: PRO:)

Gemeente Purmerend en PRO: zoeken steeds vaker de verbinding om ondernemers te faciliteren en te informeren over actuele ontwikkelingen. Samen creëren ze daarmee een platform waarmee ze naar buiten kunnen communiceren en waar de ondernemer ook terecht kan. In een regelmatig terugkerend ‘koffie-uurtje’ voor deze column van PRO: geven Marco Hijstee, Strategisch accountmanager Economie van gemeente Purmerend en PRO-voorzitter Henry Wassink een update van de onderwerpen waar zij mee bezig zijn en waarin beide elkaar versterken.

Deze keer hebben beide heren reden om verheugd terug te kijken op een aantal recente ontwikkelingen. Het groeiende succes van de Sectortafels bijvoorbeeld, waar zowel gemeente als PRO: zoveel mogelijk hun bijdrage aan leveren en die door steeds meer partijen worden gevonden. Of de verkiezing van de Waterlandse ondernemer van het jaar 2023 door VOWA, een prijs die in handen viel van het Purmerendse bedrijf Hesseling Vlees. De winnaar van deze prijs, overkoepelend voor alle ondernemersverenigingen in Waterland, dingt nu automatisch mee naar de ondernemersverkiezing in Noord-Holland. “Mooi dat Purmerend daar is vertegenwoordigd.”

De Koog

Zowel de gemeente als PRO: stoppen veel energie in de ontwikkeling van De Koog en in de informatie hierover naar de ondernemers in het gebied. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd en dit jaar is begonnen met inloop koffiemomenten in De Koog, waarvan de voorlopig laatste plaatsvond op 3 april. “Deze middagen, waar ondernemers en bewoners terecht kunnen met vragen, zijn allemaal heel goed bezocht”, zegt Marco. “En iedereen ging eigenlijk tevreden weer weg, en met een beetje meer begrip voor de deels omvorming van De Koog. De vragen die we kregen waren heel divers, van ‘wat betekent de WVG voor mij als ik onderhoud wil laten doen aan mijn pand’ tot ‘mijn huurder wil verlengen, is dat handig om te doen nu?”

De opgehaalde informatie wordt momenteel verwerkt in de ontwikkelstrategie waar het bureau Rebel mee bezig is en die naar verwachting voor de zomer gereed is. Duidelijk is al wel dat de gebiedsvisie van De Koog in deelgebieden wordt opgeknipt waarbij de Campus de eerste ontwikkeling wordt. “Daarom is het mooi dat met Tom Straeter nu een projectleider is aangesteld die als een spin in het web en als aanspreekpunt daar een grote rol in gaat spelen”, geeft Henry aan. Wanneer de ontwikkelstrategie is vastgesteld en door college en raad is goedgekeurd zullen de koffiemomenten voor bewoners en ondernemers op De Koog worden vervolgd.

Tekst loopt door onder afbeelding


Marco Hijstee en Henry Wassink slaan handen ineen richting ondernemers. (Foto: Els Broers)

A7

In het informatietraject rondom de werkzaamheden aan de brug A7 sloegen gemeente en PRO: de handen ineen en trokken ze nauw samen op in de berichtgeving naar ondernemers. De inloopmiddag hierover werd heel goed bezocht en deze leidde weer tot de koffie inloopmomenten in het stadhuis. Henry: “En er zijn uiteindelijk goede afspraken gemaakt om de overlast hopelijk te minimaliseren, maar lastig blijven deze vijf maanden zowel voor ondernemers als inwoners.” Op de website www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a7-versterking-brug-purmerend is de laatste actuele informatie te vinden. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd via www.ontheffingA7purmerend.nl

Stroomnetwerk

De netcongestie die heel Noord-Holland, en dus ook Purmerend, parten speelt zijn zowel gemeente als PRO: een doorn in het oog. Nu Purmerend pilotgemeente is, worden hier de maatregelen die een oplossing moeten bieden versneld. Marco: “Wij hebben samen met Tennet gekeken of er nog mogelijkheden zijn op het netwerk om toch nog te kunnen voorzien in bepaalde stroombehoeftes. Resultaat is dat in het derde en vierde kwartaal Qirion de netwerkverbinding gaat realiseren tussen het middenstation in Wijdewormer en het nieuwe onderstation op de Baanstee-Noord. Na het proefdraaien zal in de tweede helft van 2025 het onderstation operationeel zijn. Dan kunnen er veel reeds gedane aanvragen voor stroomcapaciteit worden ingevuld. Daarna zullen ook de andere onderstations op de Kadijkerkoogweg en in de Schaepmanstraat worden opgewaardeerd.”

Schoon en duurzaam

Schoon en duurzaam gaan zowel de gemeente als PRO: aan het hart. Daarom wijzen ze ondernemers graag op de subsidiemogelijkheden vanuit de overheid die er zijn voor verduurzaming. Op de volgende website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen ondernemers zelf kijken wat er voor hen op dit gebied beschikbaar is aan financiële ondersteuning: www.rvo.nl/subsidies-financiering. Maar ook bij de Provincie zijn er mogelijkheden, zie hier: www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen

Milieuzone Amsterdam

Hiermee samenhangend, en het lijkt nog ver weg maar op 1 januari 2025 is het zover: de milieuzone in Amsterdam. Dit heeft voor veel bedrijven in onze regio consequenties. Marco: “In principe is Amsterdam zelf verantwoordelijk voor de communicatie hierover, zij is daarvoor al de kentekens aan het scannen die frequent de stad inrijden, om de eigenaren persoonlijk aan te schrijven. Toch zien wij het als onze taak om iedereen te informeren en ondernemers die vaak in Amsterdam moeten zijn te helpen te anticiperen. Want stel dat je nu een nieuwe bus moet aanschaffen, kun je dan niet beter voor elektrisch kiezen? Dat zijn flinke en kostbare afwegingen om te maken daarom is goede informatievoorziening van groot belang.”

Distributiehub

Ook kijken Marco en Henry vooruit en houden ze vinger aan de pols van bijvoorbeeld de ontwikkelingen op en de invulling van de Schapenmarkt. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit vanzelfsprekend door beide partijen gecommuniceerd. Tot slot laten gemeente en PRO: de gedachten gaan over een te realiseren ‘distributiehub’ voor pakketten op de Baanstee Noord. Daar geven alle pakketleveranciers de pakketten af die vervolgens door één bus in de stad worden gedistribueerd, en die tegelijk de post en pakketten mee terug kan nemen. “Dat ontlast vanzelfsprekend het verkeer in de binnenstad enorm. Dus het is zeker iets dat onze aandacht heeft”, besluit Marco.

PS: In deze editie vind je ook de uitnodiging voor de aankomende inspiratiesessie van de Sectortafel Techniek. Aarzel niet en meld je aan!

Heb je ergens vragen over? Neem dan contact op via secretariaat@pro-site.nl

'Zoek elkaar op en maak verbindingen', luidde het advies van Peter Wennink.
Afgezwaaide CEO van ASML Peter Wennink boeiende spreker op avond Vrienden voor Purmerend bij Van 't Hek Groep Zakelijk 8 mei, 10:01
Het pand van ÇIYA aan de Kerkstraat.
Nieuw concept Kriti aan Kerkstraat gaat ÇIYA heten Zakelijk 6 mei, 16:12
Afbeelding
De beste zakelijke workshops bij Netwerk Purmerend Zakelijk 2 mei, 11:05
Een geslaagde match van vorig jaar.
Meld je aan voor de BeursVloer op 30 mei Nieuws 1 mei, 10:00
Bedrijven kunnen nog inschrijven voor dit gezellige toernooi!
Terug van weggeweest: het altijd gezellige bedrijventoernooi van SV Beemster Evenement 25 apr, 10:00
Host Juvat Westendorp en twee studenten van het Horizon College zijn klaar voor de officiële opening.
Horizon College geeft onderwijs nieuwe impuls met innovatielabs Onderwijs 24 apr, 14:48
Van links naar rechts Sam de Wolf, Rien de Wolf, voorzitter Eelco van Lent.
Rien de Wolf eerste vriend reddingsstation Warder Edam-Volendam Nieuws 24 apr, 10:06
Voor het pand in Amsterdam. Van links naar rechts: Robert van Dijk, Robert Kuiper en Koen Kuiper.
Robert Kuiper, zoon Koen en schoonzoon Robert openen Meat The Balls in hoofdstad Zakelijk 24 apr, 09:44
Marcel ten Brinke
"Een Slimme Zet: Jouw Onderneming Beschermen met een Actueel Testament" Partnerbijdrage 12 apr, 16:26
Frank Soonius
"Alles is mogelijk, als je er maar in gelooft" Ondernemen 12 apr, 14:05
Linda Kramer
"Cijfers worden pas leuk als je ze begrijpt" Ondernemen 12 apr, 14:00
Nico Visser startte op 1 januari van dit jaar zijn adviesburo in glas. Het object van glas op de voorgrond symboliseert 'een kei van een glasadviseur'.
Nico Visser: Een kei van een glasadviseur Algemeen 12 apr, 13:00
Gijs en Esther Sterk zijn de nieuwe eigenaren van Glashandel Nico Visser.
Nieuwe eigenaren voor Glashandel Nico Visser Ondernemen 12 apr, 11:00
Eigenaar Gertjan de Wolf (rechts) en bedrijfsleider Bas Mooij.
Fraay Coatings, dé ultieme probleemoplosser voor bouw, industrie en automotive Ondernemen 12 apr, 10:00
Lydia de Vries
Van Vlierden caravans: gegarandeerd veilig op weg Ondernemen 12 apr, 09:00
Rachel Hayhoe
Column: Problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap - I Column 11 apr, 16:15